تلويزيون دولتي ايران ازکشته شدن 15 تن معترض درتظاهرات عاشورا داد | آلمان و جهان | DW | 28.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

تلويزيون دولتي ايران ازکشته شدن 15 تن معترض درتظاهرات عاشورا داد

بنا به اعتراف رسانه هاي وابسته به دولت ايران در زدو خورد ها بين تظاهرکنندگان ونيروهاي دولت اسلامي به روزيکشنبه دهم محرم الحرام درايران تا 15 نفرکشته شدند.

در زد وخوردهای دیروز تظاهرکنندگان ونیروهای امنیتی متقابلاً همدیگر را مضروب می ساخته اند

در زد وخوردهای دیروز تظاهرکنندگان ونیروهای امنیتی متقابلاً همدیگر را مضروب می ساخته اند

ناآرامي ها در چندين شهر ايران، که طي روز هاي اخير شمار زيادي زخمي بجا گذاشته اند، ادامه داشته و خشونتبارتر ميشوند. به اساس گزارش صفحات انترنت مخالفان، در درگيري هاي که در تهران پايتخت ايران رخ داده اند، چندين تن کشته اند. گفته ميشود يکي از کشته شده گان علي حبيبي موسوي خواهرزادۀ ميرحسين موسوي رهبر مخالفان است.

گفته مي شود شماري از رهبران مخالف حکومت وازجمله ابراهيم يزدي يکي ازچهره هاي کليدي مخالفان حکومت ايران زندان شده اند.

بعد از ظهر ديروز درحالي که يک سخنگوي پوليس، در برابر آژانس خبررساني فارس، اخبار کشته شدن مردم را رد ميکرد، تظاهرکنندگان عکس هاي را پخش ميکردند که در آنها اجساد و زخمي ها ديده مي شدند. افزون بر آن آنها تصاويري را در انترنت گذاشته اند.

درين ميان تلويزيون دولتي ايران ازکشته شدن 15 تني تأييد کرده است که دراين درگيري ها قرباني شده اند. شمار زيادي از شاهدان عيني گفته اند که عصر ديروز يکشنبه دود عظيمي بر فراز مرکز تهران بلند شده بود. گفته ميشود که در امتداد جادۀ اصلي "انقلاب" بطول 15 کيلومتر، ميان ميدان امام حسين در شرق و ميدان آزادي در غرب تهران، پيوسته اعتراضات صورت ميگرفت. پوليس در برابر تظاهرکنند گان از گاز هاي مختلف اشک آور کار گرفته است. مردم پيوسته شعار ميدادند: "مرگ بر ديکتاتور!"

موترسایکلهای نیروهای امنیتی دراتش می سوزند

موترسایکلهای نیروهای امنیتی دراتش می سوزند

زد و خورد ها ميان نيرو هاي امنيتي و تظاهر کنندگان در تهران تا نيمه شب ادامه داشت. به اساس اطلاعات صفحات انترنت، شديدترين برخورد ها در ميدان آزادي و ميدان انقلاب صورت گرفته است. تقريباً 300 تن بازداشت شده اند

وضعيت در ايران را به مشکل ميتوان تصور کرد، زيرا زدو خورد ها نتنها در تهران پايتخت کشور صورت گرفته اند، بلکه خبر هاي درين رابطه از شهر هاي اصفهان، تبريز، و نجف آباد نيز گزارش شده اند.

خشونت از هردوجناح صورت گرفته است. برخي از تظاهر کنندگان به نيرو هاي پوليس حمله برده و نتنها دنده هاي چوبي آنان را بلکه واسکت هاي ضد گلوله و حتي کفش هاي آنان را گرفته اند. افزون بر آن موتر ها و موتر سايکل هاي پوليس و زباله داني ها را به آتش کشيده اند.

شمار زيادي از جوانان شعار هاي مشابه به زمان انقلاب سي سال قبل را سر داده بودند. آنها ميگفتند که حاضرند در مبارزه عليه نظام اسلامگرا جان خود را نثار کنند. آنها شعار ميدادند: "مرگ بر دولت مردم فريب. ما بزودي پيروز ميشويم!"

مخالفان در ايران از تقريباً 6 ماه به اينسو دست به تظاهرات ميزنند. دليل آن انتخابات رياست جمهوري بود که در دوازدهم جون سال روان روان ميلادي داير گرديده بود، و به پندار مخالفان در نتيجۀ آن تقلب صورت گرفته بود.

کانال اول ودوم تلويزيون آلمان/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی