تلفات سرما درافغانستان به 926 نفررسيد | افغانستان | DW | 15.02.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تلفات سرما درافغانستان به 926 نفررسيد

سرماي سوزان ، توفان برفباريها و سقوط برفکوچها درافغانستان حدود 926 نفررا کشته است که نصف اين حوادث درمناطق غربي افغانستان جايي اتفاق افتاده اند که پس ازدهها سال يک زمستان شديد را ازسرمي گذراند.

شدت برفباری وسرما در سی سال اخیر بیسابقه بوده است

شدت برفباری وسرما در سی سال اخیر بیسابقه بوده است

احمد شکيب همراز سخنگوي کمسيون تدوير فاجعه هاي ملي در افغانستان گفته است که : دراين سرماي شديد، بيش از 316000 راس مواشي تلف شده و 833 خانه تخريب گرديده اند.همراز افزوده است که ازجمله اين 926 انساني که درسطح افغانستان جان شان را ازدست داده اند، 462 تن ايشان درولايت هرات مرده اند. درهرات دستها ويا پاهاي دهها انسان دراثر سرما زدگي قطع شده است.

هرچند تا کنون آمار دقيق ملي وجود ندارد تا وضع جوي را درمقايسه با سالهاي گذشته ارزيابي نمود، بازهم گفته مي شود که درسي سال گذشته اين سرد ترين زمستان بوده است. پايين ترين درجه حرارت دراين فصل منفي 30 درجه سانتي گراد بوده است.