تلاش برای لغو حکم اعدام سکینه آشتیانی دربرلین | آلمان و جهان | DW | 19.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تلاش برای لغو حکم اعدام سکینه آشتیانی دربرلین

مدافعان حقوق بشر و وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی در برلین باردیگرخواهان تجدید نظر درمورد صدور حکم قوه قضاییه ایران شدند. مراجع قضایی ایران حکم اعدام سکینه آشتیانی را صادر کرده اند.

کنفرانس خبری محمد مصطفایی، وکیل مدافع خانم آشتیانی دربرلین

کنفرانس خبری محمد مصطفایی، وکیل مدافع خانم آشتیانی دربرلین

سکینه محمدی آشتیانی به اتهام داشتن روابط نامشروع با یک مرد بازداشت شده و نخست به سنگسار محکوم شد که پس از سروصداهای فعالان حقوق بشر و واکنش های جامعه جهانی دولت ایران ازاجرای سنگسار خود داری کردند ولی درعوض حکم اعدام وی را صادر کرده است.

محمد مصطفایی، وکیل مدافع خانم آشتیانی، که خود نیز تحت پیگرد قرار دارد، به روز چهارشنبه هژدهم همین ماه در برلین ، باردیگر ازجامعه جهانی وفعالان حقوق بشر خواست که "تنها به لغو حکم سنگسار اکتفا نکنند بلکه برای لغو حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی اقدام موثرکنند."

این زن 43 ساله ی ایرانی چهار سال پیش به دلیل خیانت به همسرش ازسوی دادگاه ایران متهم شد. به گفته ی وکیل مدافع خانم آشتیانی دادگاه اتهام های دیگری چون دست داشتن درقتل را بر وی بسته اند.

محمد مصطفایی که دربرلین درکنفرانس خبری صحبت می کرد گفت: "سکینه آشتیانی فقط یک نمادیست برای جلب توجه تمام مردم جهان پیرامون اوضاع در ایران."

مصطفایی همچنان گفت:" در ایران، به ویژه زنان از هیچگونه حق وحمایت قانونی برخوردار نیستند." یکی از نمونه های این وضعیت اعتراف سکینه آشتیانی بوده است که گفته می شود بر اثر فشار گرفته شده است.

وکیل مدافع آشتیانی گفت: این اعتراف حتی با تهدید کشتن همسرش نیز همراه بوده است.

مصطفایی وکیل مدافع خانم آشتیانی در برلین همچنان حمایت اشخاص سرشناسی رانیز با خود داشت.

بیناسه ِ ییگر فعال حقوق بشرکه مصطفایی را دراین کنفرانس خبری همراهی می کرد گفت: " من به عنوان سفیر خواست های خوب ، از ایران خواهان بخشایش سکینه آشتیانی شده و همچنان خواهان بخشایش تمامی زندانیانی هستم که در ایران محکوم به اعدام اند."

همچنان مارکوس لونینگ مأمور ویژه ی حقوق بشر جمهوریت فدرال آمان نیز به نمایندگی از کشورش گقت:

" من باور دارم که این امر خیلی مهم است؛ به آنهایی که برای حقوق بشر در ایران مبارزه می کنند ثابت کنیم که ما از آنها حمایت می کنیم و با آنها هستیم."

DW/فضل

ویراستار: یاسر

آگهی