تلاش برای حل بحران مالی یونان در نشست ریگا | آلمان و جهان | DW | 25.04.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تلاش برای حل بحران مالی یونان در نشست ریگا

وزرای مالیه 18 کشور حوزه یورو و یونان همدیگر را متقابلاً مورد انتقاد قرار می دهند. این نمایش هنوز ادامه دارد و از نزدیکی روی یک توافق اثری نیست. معلوم نیست که یونان از ورشکستگی چقدر فاصله دارد.

یِرون دایسلبلوم رئیس گروه یورو و یانیس واروفاکیس وزیر مالیه یونان در برابر کامره خبرنگاران لبخند می زنند. اما بعد از آن در درون سالون به شدت مشاجره می کنند.

زمانی که 18 وزیر مالیه گروه یورو از همتای یونانی شان انتقاد می کنند که او نمی خواهد تا مذاکرات عاقلانه در قبال قرضه های کمکی بیشتر برای کشورش را پیش ببرد، برخورد ها جدی تر و شدید می شوند. این مساله را شرکت کنندگان نشست وزرای مالیه حوزه یورو در ریگا پایتخت لتوانیا گزارش می دهند.

مذاکرات ازهفته ها به این سو میان کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول از یک جانب و حکومت یونان در جانب دیگر جریان دارد.

یِرون دایسلبلوم رئیس گروه یورو و در عین زمان وزیر مالیه هالند، ظاهراً سعی می کند تا یأس اش را با کلمات دیپلوماتیک بیان کند. او گفت: ما "یک بحث بسیار انتقادی" داشته ایم، زیرا دو ماه پیش روی تمدید برنامه کمکی به یونان توافق به عمل آمد، اما در یونان چیزی در بخش اصلاحات اتفاق نیافته است. او در برابر خبرنگاران در ریگا گفت: «مسئولیت به دوش یونان است، تا مذاکرات در باره شرایط دادن کریدت و پرداخت مبلغ 7،2 میلیارد یورو تسریع شود. ما منتظر پیشنهاد های این کشور هستیم.» او افزود: «من امیدوارم که ما به زودی به یک توافق دست یابیم. اگر چنین شود، در این صورت می توان در باره آینده مذاکره کرد. اما روشن است که می توان در صورتی در باره آینده مذاکره کرد که نخست در مورد چند ماهی به توافق رسید. به این دلیل، این امر اولویت دارد.»

یکی از ناظران این نشست گفت باوجود آنکه در روز های اخیر در مذاکرات سه نهاد کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول با یونان، پیشرفت های وجود داشته است، اما تاهنوز 18 وزیر مالیه حوزه یورو در برابر یونان در نشست گروه یورو قرار دارد.

EU Finanzministertreffen in Riga Varoufakis

یانیس فاروفاکیس وزیر مالیه یونان

یانیس فاروفاکیس وزیر مالیه یونان سعی کرد تا نشان ندهد که مشاجره سختی را پشت سر گذاشتنده است. او با قدم های آرام به سوی خبرنگاران بین المللی آمد و با ابراز ناخوشنودی گفت که نمایندگان قرضه دهندگان مقصر به بی نتیجه ماندن دایمی مذاکرات هستند و اما یونان آماده پذیرش پیشنهاد های دیگران است که چگونه می توان این روند کند را تسریع کرد. او افزود: «ما در این مورد همنظر هستیم که به سختی به یک توافق خواهیم رسید. ما این را قبلاً نیز تجریه کرده ایم، اما باید به توافق رسید و حتی به زودی نیز. زیرا این یگانه گزینه است که ما داریم.»

وزیر مالیه یونان از گروه یورو انتقاد کرد که تا هنوز بر یک لیست از اصلاحات عملی از جانب یونان و بر یک ارزیابی همه جانبه وضعیت اقتصادی و اتخاذ تدابیر ممکن پافشاری می کنند.

یونان خواهان پرداخت قرضه های کمکی است، پیش از آن که طرح یک برنامه کامل از اصلاحات را ارایه کند. اما دایسلبلوم رئیس گروه یورو به نمایندگی از کشور های قرضه دهنده این خواست را رد کرد گفت: «پول فقط بعد از آن پرداخت می شود که نهاد ها یک گزارش مثبت را ارایه کنند و این گزارش از جانب گروه یورو تأیید شود.»

DW.COM