تلاش برای توسعه زبان آلمانی در علوم | آلمان و جهان | DW | 22.11.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

تلاش برای توسعه زبان آلمانی در علوم

زبان شناسان آلمانی مصمم اند تا زبان آلمانی در همه بخش های علوم، بیشتر توسعه پیدا کند. اکنون زبان آلمانی در روسیه و شبه قاره هند به صورت گسترده به عنوان یکی از زبان های خارجی تدریس می شود.

در سال 2010 حدود دو صد هزار نفر در مراکز گویته انستیتوت زبان آلمانی فرا می گرفتند.

در سال 2010 حدود دو صد هزار نفر در مراکز گویته انستیتوت زبان آلمانی فرا می گرفتند.

كلاوس ديتر ليمان، ریيس «گويته انستيتوت، مؤسسهء بين المللى زبان و فرهنگ آلمان، می گوید هرچند زبان انگليسى در بسا نقاط جهان به حيث زبان مراوده و مفاهمه رايج شده است، اما در دارالعلوم ها و مراكز علمى آلمان بايد زبان با ظرفیت آلمانى وزن بيشترى داشته باشد.

به عقیده کارشناسان آلمانی، ترويج زبان آلمانى بايد از حدود مراكز علمى فراتر برود و در بين خارجيان و خارجى تباران و همچنان دانشمندان مهمان نيز رايج گردد. مراكز تحقيقات اجتماعى و دولتى در بخش ادغام اجتماعی نیز به این عقیده اند که اگر خارجيان و خارجى تباران مقيم آلمان به زبان آلمانى صحبت و افهام و تفهیم كنند، در جامعه احساس بيگانگى نمي كنند.

کلاوس دیتر لیمان، رییس گویته انستیتوت

کلاوس دیتر لیمان، رییس گویته انستیتوت

مدتى اين مفكوره پيدا شده بود که با زبان انگليسى مي توان در آلمان زندگى، تحصيل و تحقيق كرد. دانشمندان و سياستمداران آلمان اما اين مفكوره را درست نمي دانند و آن را به مرور زمان تضعیف کنندۀ قدرت افادۀ زبان وسيع و با ظرفیت آلمانى مي دانند.

ریيس مؤسسهء گويته انستیتوت در كانگرس مسلكى و علمى تحت عنوان "آلمانى در علوم"، از كميشنرى اتحاديهء اروپا و مطابع اروپايى تقاضا كرد که اضافه از زبان انگليسى به زبان هاى ديگر به شمول آلمانى نيز بانك هاى ذخيرهء اطلاعات، ارقام، اخبار و انواع نشرات را تأسيس و ترويج كنند.

ليمان در توضيحات خويش افزود که با اين كار دانشمندان از انحصار زبان انگليسى برآمده و اصل تنوع زبان ها رعايت مي گردد. او گفت زبان پهناور آلمانى با در نظرداشت وزنه و سابقهء ادبى، قواعد همه جانبهء گرامرى (صرف و نحو) و قوت تركيب و تفهيم خويش خصوصاً در علوم انسانی و بخش های آن مرجح مي باشد.

گويته انستيتوت در روسيه و نيم قارهء هند با يك نفوس مجموعاً نزدیک به ۱۵۰۰ میليون نفر در تلاش ترويج زبان آلمانى بعد از زبان هاى داخلى به حيث زبان دوم برآمده است. در روسيه بدون شك زبان آلمانى بعد از انگليسى به حيث زبان دوم خارجی داراى ارزش مي باشد. در شبه قارهء هند كه زبان انگليسى خصوصاً نظر به سابقهء استعمارى انگليس مهمترين زبان خارجى مي باشد، تنها در مكاتب در حدود ۱۰۰۰ شعبهء آموزش زبان آلمانى تأسيس شده است.

دفتر گویته انستیوت در سال 2003 در کابل بازگشایی شد.

دفتر گویته انستیوت در سال 2003 در کابل بازگشایی شد.

گويته انستيتوت كه در سال ۱۹۵۱ تأسيس گرديد، داراى ۱۵۰ شعبه در همه قاره هاى جهان مي باشد، كه در این مراکز در سال ۲۰۱۰ بيشتر از دو صد هزار نفر به آموختن زبان آلمانى مشغول بودند.

در افغانستان گويته انستيتوت در دههء ۶۰ ميلادى نمايندگى خود را با معلمان ورزيدهء آلمانى و افغان تحت نظر آلماني ها تأسيس كرد و عدۀ زيادى از دختران و پسران را با زبان و ادبيات آلمانى آشنا ساخت.

مؤسسۀ زبان و ادبيات آلمانى گويته انستیتوت به نام «يوهان ولفگانگ فون گويته»، بزرگترين شاعر و اديب آلمان نام گزارى شده است كه از سال ۱۷۴۹ تا ۱۸۳۲ زندگى كرده است. در بين آثار وزين و زياد گويته يكى هم "ديوان غرب و شرق" است كه تقريباً يك قرن بعد از طرف فيلسوف و شاعر تواناى هندى، علامه دكتور اقبال لاهورى به نام "ديوان شرق و غرب" پاسخ داده شده است.

مجید ملک

ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM

آگهی