تلاش برای تقویت سکتور زراعت کندز | گزارش های بازسازی | DW | 26.06.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

تلاش برای تقویت سکتور زراعت کندز

اداره زراعت کندز می خواهد شرکت های سکتور زراعت را در این ولایت تقویت کند. ازآنجایی که زراعت بنیه اصلی اقتصاد در ولایت کندز را تشکیل می دهد، رشد و انکشاف آن می تواند در بهبود زندگی مردم آن بسیار موثر واقع شود.

زراعت سکتور عمده اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد

زراعت سکتور عمده اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد

زراعت مهمترین و حیاتی ترین بخش فعالیت های اقتصاد در کندز و تمام ولایات افغانستان را تشکیل می دهد. به همین دلیل مردم ولایت کندز ازهرنوع اقدامی در راستای تقویت این سکتور حیاتی حمایت می کنند. غلام حضرت، رییس فارم تحقیقاتی ورته بلاقی می گوید، آنها بعد از حدود 19 سال آنان توانسته اند ماشینری زراعتی بنام کمپاین را دراین فارم به کار اندازند و از این طریق می خواهند میکانیزه شدن زراعت را ترویج و رشد دهند. او افزود:

"ما می خواهیم برای بهبود زراعت وانکشاف بیشترآن یک کمپاین گسترده راه اندازی کنیم. واز طریق همکاری وارتباط مستقیم با دهاقین وشرکت های غیردولتی، استراتیژی انکشاف زراعتی را تقویت بخشیم. جلب همکاری های دهاقین برای ما خیلی اهمیت دارد."

در واقعیت زندگی مردم در روستا ها و ولسوالی ها با زراعت می چرخد

"در واقعیت زندگی مردم در روستا ها و ولسوالی ها با زراعت می چرخد"

به گفته آقای غلام حضرت، در فارم تحقیقاتی زراعتی ورته بلاقی علاوه ازتخم اصلاح شده گندم، تخم های دیگرحبوبات نیز بذرشده و تربیه می شوند: "518 جریب زمین ساحات این فارم را دربر گرفته است که از جمله 360 جریب زمین قابل بذراست؛ در هر دوصد جریب زمین، پنج نوع گندم بذرشده است. سی جریب زمین را کشت زغر، یک هکتار را نخود و بقیه حصص این فارم را کشت سایر حبوبات تشکیل داده اند."

احمد جان باشنده ولسوالی قلعه ذال این ولایت که خودش نیز زراعت پیشه است، زراعت را درزندگی مردم بسیار با اهمیت می داند و از دولت می خواهد که دراین بخش توجه بیشترنماید. او می گوید:

"در واقعیت زندگی مردم در روستا ها و ولسوالی ها با زراعت می چرخد واگر زراعت نباشد، در این جا دیگر کاری نیست. اول در زمین ها گندم کشت می شود و بعداً شالی. مردم درهمین کارهای دهقانی مصروف اند. مردم بدون زراعت در روستاها نمی توانند زندگی کنند."

فعالیت ماشین کمپاین درفارم تحقیقاتی اداره زراعت شاید تنها نشانه میکانیزه شدن زراعت درکندز باشد، چون هنوزهم کشت غله جات وحاصل برداری آن در ولسوالی ها وروستاهای کندز با همان وسایل ابتدایی ازقبیل گاو،آهن و یوغ واسپار صورت می گیرد که کشاورزان با آنها باوجود زحمت زیاد، حاصل کم به دست می آورند.

آگهی