تلاش برای بهبودی وضعیت زراعت در کندز | گزارش های بازسازی | DW | 04.10.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

تلاش برای بهبودی وضعیت زراعت در کندز

مسوولین بخش زراعت ولایت کندز برای بهبودی امکانات نگهداری محصولات زراعتی این ولایت و فروش آنها به بازار های جهانی اقداماتی را روی دست گرفته اند.

از جانب مردم پیشنهاد شده است در کندز چندین سرد خانه به خصوص برای نگهداری خربوزه، تربوز و دیگر میوه جات اعمار شود

از جانب مردم پیشنهاد شده است در کندز چندین سرد خانه به خصوص برای نگهداری خربوزه، تربوز و دیگر میوه جات اعمار شود

از آن جا که کندز یک ولایت زراعتی است، در صورت عملی شدن این اقدامات، بهبودی زیادی در زندگی دهقانان و باغداران این ولایت رونما خواهد شد. عزیزالله ایماق، رییس اداره زراعت ومالداری کندز می گوید که ازطریق وزارت مربوط تلاش دارند تا محصولات زراعتی ومیوه جات این ولایت را به بازارهای دیگرکشورها معرفی  نموده و زمینه های فروش آنها را فراهم کنند. او می افزاید:

"چون مارکیت بازار آزاد است و مارکیت دراختیارما نیست، ولی وزارت زراعت این برنامه را دارد که در بیرون از مملکت و درممالک همجوار مارکیت پیداکند تا ازاین طریق محصولات زراعتی افغانستان ومیوه جات آن به خارج صادرشود؛ چه میوه جات خشک وچه میوه جات تر. یک تعداد تاجران صادر کننده میوه جات خشک و تر چیزی که قابل صدور داشته باشند، به مرکز وزارت میاورند وبسته بندی و به خارج صادرمی کنند."

زراعت که یک بخش مهم از کار وفعالیت مردم را در ولایت کندز تشکیل می دهد، درحال حاضر با مشکلات فراوانی روبرو است.  هنوز کشت   وزرع در این  ولایت با شیوه های ابتدایی صورت می گیرد که ازلحاظ کمی و کیفی بر حاصلات دهقانان تاثیر منفی دارد. نبود  سرد خانه ها برای نگهداشت محصولات زراعتی از مشکلات دیگری است که سالانه سبب  تلف شدن مقادیر زیاد محصولات زراعتی مردم  می گردد و دهقانان خسارات هنگفتی را ازاین ناحیه متقبل می شوند. به قول آقای ایماق، وزارت زراعت پروژه های را درقسمت اعمار سرد خانه ها نیز روی دست دارد. رییس اداره کندزاضافه می کند:

"پیشنهاد های مشخص داریم که درولایت کندز چندین سرد خانه اعمارشود تا حاصلات مردم و مخصوصاً خربوزه، تربوز و دیگر میوه جاتی که ازاینجا به دست می آید، به وقت و زمان معین آن  درسرد خانه ها نگهداری شوند و به وقت وزمانش به بازار عرضه شوند که هموطنان ما ازآن استفاده کنند وحتی بتوانیم به خارج هم صادرکنیم."

عرصه زراعت ازهمکاری های یک تعداد از موسسات بین المللی نیز برخوردار است.مثلاً سازمان خوراک ملل متحد دربخش های مختلف ادارات زراعتی را مورد حمایت قرار می دهد. داکترعبدالقادرنور، مسوول این سازمان درکندز می گوید که آنها به خاطر انکشاف زراعت دراین ولایت برنامه های متعدد را روی دست دارند. اوازجمله  به پروژه ای اشاره می کند که دربنادر تجارتی وازجمله در بندرشیرخان فعال ساخته اند وطی آن واردات وصادرات مواد خوراکی وزراعتی تنظیم می گردد.

توجه به زراعت درافغانستان وبه ویژه در کندز خیلی مهم است، چون این کندز با داشتن بیش از دوصد وسی وسه هزارهکتار زمین آبی و بیش ازچهل و هشت هزارهکتار زمین للمی یا غیرآبی یک ولایت زراعتی و حاصل خیزبه شمارمی رود.

محمد صابریوسفی، کندز
ویراستار:مبلغ


 

DW.COM

آگهی