تلاش براي کنترول قاچاق آثارباستاني درافغانستان | مصاحبه ها | DW | 25.05.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

تلاش براي کنترول قاچاق آثارباستاني درافغانستان

وزارت اطلاعات – فرهنگ وجوانان افغانستان براي جلوگيري ازقاچاق آثارباستاني ازمدت هابه اينسوطرحي را روي دست گرفته است وبه همکاري وزارت داخله ونيروهاي پليس اين کشو براي حفاظت ازآثارباستاني وآبداتي تاريخي وبراي جلوگيري ازحفريات خودسرانه، گروهاي ويژه اي راتشکيل نموده اند. اولين گروه اين سربازان درولايت بلخ به فعاليت آغازنموده اند.

بااين هم هنوزحفريات خودسرانه دربرخي ولايات ادامه دارد .

بااين هم هنوزحفريات خودسرانه دربرخي ولايات ادامه دارد .

اما بااين هم هنوزحفريات خودسرانه دربرخي ولايات ادامه دارد وگزارش مي شود که کماکان قاچاق آثارباستاني نيزادامه دارد. درزمينه گفت وگويي داريم باانجينرمحمدنادررسولي رئيس انستيتوت باستانشناسي درکابل.

دويچه ويله : آقاى رسولى قسمي كه شما اطلاع داريد سرقت آثار باستانى در افغانستان و حفريات غير مجاز همه روزه بيشتر مي شود با وجود اين كه دولت چندي سال پيش وعده داده بودند كه در اين قسمت تلاش زياد كنند كه از سرقت هاى آثار باستانى جلوگيرى شود.چقدردولت افغانستان دراين موفق بوده است؟

رسولي : شمامى دانيد كه در يك دهه اخير سرقت آثار باستانى و ساحات باستانى ما حفريات غيرقانونى شده است و تا به فعلأ ادامه دارد . البته در اثر جنگ هاى تنظيمى و جنگ هاى خانمانسوز كه بي حساب صورت گرفت، گروههاى ملى و بين المللى قاچاقبران آثارباستاني وتاريخي در قضيه قاچاق آثارتاريخي افغانستان دست يافتند ودست داشتند. در مجموع تمام ساحات باستانى ما دست خورد و آثار آن به سرقت برده شد . امابعد از به وجود آمدن حكومت انتقالى افغانستان تا حدودى جلو حفريات غير قانونى گرفته شده است.

دويچه ويله : آقاى رسولى؛ نظر به گزارش هاي كه مادر دست داريم حفريات غير قانونى هنوز هم ادامه دارد و به همين شكل سرقت و قاچاق آثار باستانى از افغانستان به خارج از كشور كه به پول هاى بسيار گزاف بفروش مي رسند، در اين قسمت دولت چرا تا به حال موفقيتى ندارد ؟

رسولي : از زمان حكومت انتقالى افغانستان تا حال گزارش ها كه براى ما مي رسد و ما مي رويم همان ساحات را سروى مي كنيم و بعداً با والى ولايت و با قوماندانان محل و حتى با ملا امام مساجد و مردم محل صحبت مي كنيم ؛كه اين ثروت ملى است و به خاطر غارت شدن آن بايد همه سعى و تلاش بكنند، كه در بعضى ولاياتي كه ما رفته ايم جلو اين گپ ها تا حدودى گرفته شده است . همچنان خود دولت و وزارت اطلاعات و فرهنگ يك ابتكار كردند كه يك قطعه گارد محافظت ساحات باستانى كه در حدود پنجصد نفر براى فعلأتشکيل نموده است ، ما توانستيم كه در پنج ولايت افغانستان كه زيادتر تحت خطر قرار داشت پسته امنيتى ايجاد كنيم. البته اين قابل انكشاف هم است ممكن ما دو هزار نفر را استخدام كنيم تا سرتاسر ولايات را اينها تحت پوشش قراربدهند.

دويچه ويله : شما پيشتر از هويت ملى صحبت كرديد ، از يكسو آثار باستانى كشور به سرقت ميروند كه يك جنايت بزرگ است واز طرف ديگردولت طى چهار سال گذشته تنها پنجصد سرباز را براى جلوگيرى از سرقت آثار باستانى گذاشته اند واين سربازان را هم به شكل شايد و بايد مجهز نمى سازد. آيا اين يك بى علاقه گى دولت را نشان نمي دهد؟

رسولي : البته مشكل ، مشكلى خود دولت است ما تقاضأ كرديم كه تعداد سربازان زياد شود . البته امكاناتش موجود نيست كه اينقدر نفر را دفعتأ جذب كنند ، اكمال كنند و تجهيز كنند . تا جايي كه امكان دارد کارهاي کرده ومي کنند .ماهم پيشنهاد كرديم تشكيل آنها را بالا ببرند . تا به حال تشكيل پاس نشده است . در غير آن در بسيارى از نقاط تا فعلأ حفريات ادامه دارد و ما توانايى جلوگيرى از اين را به حدود اندازه اي كه لازم است نداريم .

دويچه ويله : آقاي رسولي تشکرازشما.

آگهی