تلاشهاي رهايي عبدالخالق فراهي به مرحلهاي ″حساس″ رسيده است | افغانستان | DW | 04.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

تلاشهاي رهايي عبدالخالق فراهي به مرحلهاي "حساس" رسيده است

حکومت افغانستان ميگويد که تلاشها براي رهايي عبدالخالق فراهي، نامزد سفير ربودهشدهي افغانستان در پاکستان، در مرحهاي "حساس" خود رسيده است.

تصویرموترعبدالخالق فراهی که ازیک ویدیو گرفته شده است

تصویرموترعبدالخالق فراهی که ازیک ویدیو گرفته شده است

عبدالخالق فراهي، که براي احراز کرسي سفارت افغانستان در پاکستان نامزد شده بود، در سپتامبر 2008 در پشاور پاکستان ربوده شد.

در روزهاي گذشته، تصاوير ويديويي آقاي فراهي منتشر گرديد. ربايندگاني که در اين ويدويو صحبت کرده اند، گفته اند که با مقامهاي دولت افغانستان در تماس بوده و درخواستهاي شان را مطرح کرده اند، اما دولت افغانستان در اين زمينه، جديت نشان نداده است. وحيد عمر، سخنگوي رييس جمهور به اين دليل که اين تلاشها به "مرحلهي حساس" رسيده است، از ارايهي جزييات در مورد اين که درخواستهاي ربايندگان چه بوده و آيا تماسي با آنها وجود داشته، خودداري کرد.

پيش از اين گروهي مسووليت ربودن فراهي را به عهده نگرفته بود، اما در اين ويديو که از طريق رسانههاي پاکستاني انتشار يافته، ربايندگان گفته اند که درخواستهاي آنها از دولت افغانستان "مشروع" بوده و به دليل برآورده نشدن خواستهاي شان، دست به انتشار اين ويديو زده اند.

پيش از اين تلاشهاي هيات افغاني براي رهايي آقاي فراهي، به نتيجه نرسيده بود. اما سخنگوي رييس جمهور ابراز اميدواري ميکند که در چند روز آينده، عبدالخالق فراهي آزاد گردد.

وحيد عمر، سخنگوي رييس جمهور کشور در يک نشست خبري گفت که تلاشها براي رهايي عبدالخالق فراهي، از سوي رييس جمهور رهبري ميگردد.

عمر افزود: "تلاش از يک سال، يک و نيم سال گذشته از زماني که آقاي عبدالخالق فراهي ربوده شده بودند، ادامه داشت. و در اين روزها در يک مرحلهي بسيار حساسي قرار گرفته و تلاشها جريان دارد و اميدوار هستيم که در چند روز آينده، پيام مثبت در اين ارتباط، در ارتباط به سلامت و رهايي جناب فراهي صاحب به شما داشته باشيم".

"امضاي پيمان استراتژيک با امريکا"

در همين حال، حکومت افغانستان ميگويد که رييس جمهور حامد کرزي در سفر هفتهي آيندهاش به امريکا، يک اعلاميهي استراتژيک که منجر به پيمان استراتژيک ميشود، با امريکا امضا خواهد کرد.

بعد از تنشهاي به وجود آمده ميان کابل و واشنگتن، حامد کرزي دوازدهم مي به امريکا سفر ميکند. مقامهاي حکومت افغانستان اين سفر حامد کرزي به امريکا را "فوقالعاده" مهم ميخوانند.

وحيد عمر گفت: "در اخير اين سفر، توقع ميرود که يک اعلاميهي استراتژيک بين ايالات متحدهي امريکا و جمهوري اسلامي افغانستان امضا شود، که اين سرآغاز يک بحثي که منجر به امضاي يک پيمان استراتژيک بين ايالات متحده و حکومت جمهوري اسلامي افغانستان خواهد بود، خواهد شد".

حکومت افغانستان ابراز اميدواري ميکند که صحبتهاي حامد کرزي با باراک اوباما، رييس جمهور امريکا، باعث تغيير در روشهاي مبارزه با تروريزم گردد و ميان دو طرف، "صحبتهاي واقعي" صورت بگيرد.

سخنگوي رييس جمهور افزود: "از ديدگاه حکومت افغانستان اين سفر رييس جمهور به ايالات متحدهي امريکا که در يک وضعيت حساس صورت ميگيرد، فوقالعاده مهم است. اميدواريهاي زياد وجود دارد هم از طرف ما و هم از جانب ايالات متحدهي امريکا تا در جريان اين سفر، صحبتهاي واقعي صورت بگيرد".

چگونگي جنگ و مصالحه با طالبان، از نقاطي است که گفته ميشود در سفر حامد کرزي به امريکا، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

عارف فرهمند، کابل

ويراستار: ياسر

آگهی