″تلاشهاي بازداشتن طالبان از جنگ در هلمند، بينتيجه بوده″ | افغانستان | DW | 11.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

"تلاشهاي بازداشتن طالبان از جنگ در هلمند، بينتيجه بوده"

درحالي که آمادگيها براي آغاز عمليات گسترده در ولايت هلمند گرفته شده، تلاش ميشود طالبان به زمين گذاشتن سلاحهاي شان وادار شوند و دست از جنگ بکشند.

حنیف اتمر، وزیرداخله

حنیف اتمر، وزیرداخله

امروز حنيف اتمر وزير امور داخله و معاون وزارت دفاع نيز به ولايت هلمند سفر نموده و با بزرگان قومي و متنفذين محلي صحبت نموده است.

داوود احمدي، سخنگوي ولايت هلمند، در مورد سفر وزير امور داخله و ديدارش با بزرگان محلي گفت: "با ريشسفيدان و ملاهاي مارجه و نادعلي، آنها (وزير امور داخله و معاون وزير دفاع) ملاقات نمودند. آنها (ريش سفيدان) گفتند که به حد اعظمي کوشش ميکنيم که به حساب، عمليات نظامي نشود. خود به خود مردم منطقه، همان کساني که ميجنگند، از جنگ دست بردارند".

درحالي که مقامها از آغاز مراحل مقدماتي بزرگترين جنگ نيروهاي بينالمللي و داخلي در افغانستان خبر ميدهند، اما ميگويند راه بازگشت براي آنعده از طالباني که دست از جنگ برميدارند، باز است.

در اين رابطه، کميتهاي نيز تشکيل شده است تا بتواند طالبان را به زمين گذاشتن سلاحهاي شان وادار نمايد.

سخنگوي والي هلمند ميگويد که با وجود تلاشها، تا حالا کار اين کميته بينتيجه بوده است.

احمدي ميافزايد: "خوب، محور گپهاي امروز (صحبتهاي وزير امور داخله با ريش سفيدان) هم همين بود؛ يکياش همين بود که خوب همين کميته اگر ميتواند ارتباط بگيرد با همان دوستان، خويشان و اقارب خود که از جنگ دست بردارند. خوب، تا حالا بينتيجه بوده".

در همين حال، بسياري از مردم در مارجه، خانههاي شان را ترک کرده و به جاهاي امن، مانند لشکرگاه کوچ کرده اند.

مقامهاي محلي در ولايت هلمند به مردم محل گفته اند که در خانههاي خود باشند به خاطري که در عمليات کوشش ميشود، به مردم ملکي آسيب نرسد.

به گفتهي مقامهاي نظامي، فرق اين عمليات با عمليات گذشته در اين است که بيشتر از اين که به شکست دشمن متمرکز باشد، به حفظ مردم ملکي و مساعد ساختن زمينهي بازسازي توجه ميشود.

احمدي ميگويد: "دولت مجبور است که براي مردم خدمات ارايه بکند، براي مردم امنيت را تامين بکند. از اين کشمکشهاي روزمره، از اين جنجالهاي روزمره و از اين حالت وحشتي که روزمره حاکم است، اين را خاتمه بدهد. به خاطر اين که اينجا امنيت ثابت، حکومتداري خوب و بازسازي شفاف و باسرعت، در مناطق عملي شود تا براي مردم، زندگي خوب و مرفه برابر(فراهم) گردد".

برخي تحليلگران نظامي، اين عمليات را محک آزمايش استراتژي نظامي باراک اوباما، رييس جمهوري امريکا در رابطه به افغانستان ميدانند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی