تقلبات وبي نظميهاي انتخاباتي درهرات | مجله حقوق بشر | DW | 02.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

تقلبات وبي نظميهاي انتخاباتي درهرات

شماري ازنامزدان انتخاباتي درهرات مدعي اند که اين انتخابات همراه با تقلبات، بي نظميها وسوء استفاده ازقدرت دولتي بوده است.

هنوزهم پوسترهای انتخاباتی در دیوارهای شهر هرات وجود دارند

هنوزهم پوسترهای انتخاباتی در دیوارهای شهر هرات وجود دارند

گفته مي شود برخي ازمقامات دولتي به سود نامزدان معيني در روز انتخابات دست اندرکار بوده اند.

ضيا رفعت يک سخنگوي کميسيون سمع شکايات انتخاباتي ميگويد اين شکايت ها از سوي اين کمسيون در حال بررسي استند.

شماري از نامزدان انتخابات دور دوم مجلس نمايندگان در هرات ميگويند تقلب هايي که در جريان انتخابات صورت گرفته است سازماندهي شده بوده است و هشدار ميدهند در صورت بي توجهي به بررسي شکايت هاي انان نتايج نهايي انتخابات را نخواهند پذيرفت .

دخالت مقامات عالي و محلي در روند انتخابات به نفع نامزدان مشخص، استفاده از امکانات دولتي در مبارزات انتخاباتي ، استفاده از کارتهاي راي دهي و نظارت تقلبي ، تهديد مردم به راي دادن به نفع نامزدان مشخص و تمام شدن برگه هاي راي دهي قبل از پايان زمان راي دهي در روز انتخابات از عمده ترين شکايت هايي شمرده ميشوند که تا کنون به کمسيون شکايت هاي انتخاباتي هرات رسيده اند.

ضيا رفعت سخنگوي کمسيون شکايت هاي انتخاباتي ميگويد تا کنون 3800 شکايت در سطح کشور در اين کمسيون ثبت شده که 56 درصد اين شکايت ها جدي است.

وي ميگويد از مجموع 325 شکايت مختلفي که در کمسيون شکايت هاي انتخاباتي هرات ثبت شده 180 شکايت جدي است که در صورت درست بودن بر تعداد راي ها تاثير گذار خواهد بود .

مسئول بخش نظارت و بررسي تخطي هاي کمسيون مستقل حقوق بشر ميگويد ناظران اين نهاد نيز مجموعه يي از شکايت ها را در جريان مبارزات و روز انتخابات ثبت کرده اند که عمده ترين شکايت استفاده گسترده از کارتهاي راي دهي تقلبي در ولسوالي زنده جان هرات بوده است.

بنا بر امار ارائه شده از سوي کمسيون شکايت هاي انتخاباتي در روز انتخاباتدر هرات 26تن همراه با کارتهاي راي دهي و کارتهاي نظارت جعلي از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شده اند ، 56 کارت راي دهي تقلبي قبل از انتخابات و ده ها کارت جعلي ديگر بعد از انتخابات به دست اين کمسيون افتاده است و 149 کارت نظارت جعلي که مربوط به ناظران 63 نامزد انتخابات بوده اند به دست امده است.

اين کمسيون ميگويد از مجموع نامزدان سراسر کشور 156 نامزد گزارشهاي مالي شان را ارائه نکرده اند و با گزارش هاي انان شفاف نيست .

سخنگيوي اين کمسيون ميگويد به زودي ده ها نامزد انتخابات به دليل ارائه نکردن گزارش هاي شفاف از مصارف مالي شان جريمه نقدي خواهند شد.

گزارشگر: هوشنگ هاشمي

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی