تقاضا ها براي کناره گيري مشرف درپاکستان به کجا خواهد انجاميد؟ | افغانستان | DW | 31.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تقاضا ها براي کناره گيري مشرف درپاکستان به کجا خواهد انجاميد؟

درحالي که پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان شايعات قوي درمورد کناره گيري اش را ازمقام رياست جمهوري پاکستان رد مي کند، مخالفان وي ديگر جانبدار ادامه کاروي نمي باشند.

پس از پیروزی نیروهای مخالف درانتخابات پارلمانی مشرف دیگر قدرت سابق را ندارد

پس از پیروزی نیروهای مخالف درانتخابات پارلمانی مشرف دیگر قدرت سابق را ندارد

بنابه گزارشهاي که آژانس دولتي اسوشيتد پرس پاکستاني انتشار داده است، درضيافت شامي که پنجشنبه برگزارشده بود ودرآن يوسف رضا گيلاني نخست وزير پاکستان و جنرال اشفق پرويز کياني رئيس ستاد ارتش پاکستان يعني کسي که جانشين مشرف شده بود، حضور داشتند؛ مشرف " شايعه پردازاني " را متهم ساخت که مي کوشند بين وي وارتش " اختلاف ايجاد بکنند" و " درکشورنا آرامي به وجود آورند".

رشيد قريشي کسي که ازمدتهاي طولاني بدين سو سخنگوي مشرف بوده است ، مصروف رد کردن گزارشهاي داير براستعفاي مشرف است. قريشي به تلويزيون خبري " دان " گفته است :" مطلقاً سخن بي معنايي است. چنين چيزي وجود ندارد. به هيچصورت چيزي به نام استعفا درنظرنمي باشد".

بسياري ازاين شايعات توسط " دي نيوز" روزنامه معتبر انگليسي زبان انتشاريافته است که درآن نوشته شده بود که کياني دراواخر روزچهارشنبه ضمن ملاقاتي با مشرف ، ازرئيس جمهور تقاضا نموده بود تا استعفا بدهد.

ظاهراً کياني دستورداده است تا قوماندان لشکر " سه دريک " که ابزارکودتاهاي نظامي پيهم بوده است تبديل شود.

يک مقام رسمي ارتش پاکستاني ضمن تاييد تبديلي عاصم بجوا قوماندان لشکر 111 ، چنين تغيير وتبديل را يک امر معمول خوانده است. درعين زمان دريک اعلاميه آمده است که " يک بخش مطبوعات " مي کوشند اين تغييرمعمولي وظايف را درمعرض قضاوتهاي احساسي قراربدهند.

افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی پاکستان که توسط مشرف برکنارشده بود واکنون تقاضا می شود دوباره به وظیفه اش برگردد

افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی پاکستان که توسط مشرف برکنارشده بود واکنون تقاضا می شود دوباره به وظیفه اش برگردد

مشرف که هشت سال پيش ازامروز توسط يک کودتاي نظامي عليه نوازشريف نخست وزيرمنتخب پاکستان به قدرت رسيد، پس ازانتخابات 18 ماه فبروري ، بدنبال آنکه حاميان سياسي وي دراين انتخابات شکست خوردند، روزتا روز ضعيف ترشده مي رود. درصحنه سياسي حزب مسلم ليگ منسوب به نواز شريف وحزب مردم پاکستان منسوب به بي نظيربهوتوي فقيد بازيگران اصلي سياستهاي پاکستان گشته اند.

درآغاز حزب مردم پاکستان که جناح اکثريت را درحکومت ائتلافي پاکستان تشکيل مي دهد نسبت به کناره گيري مشرف بي ميل بود. اختلافات بين حزب مسلم ليگ نواز شريف وحزب مردم پاکستان درمورد تقررمجدد قاضي القضات وسايراعضاي دادگاه عالي نيز که درحالت اضطراري توسط مشرف برکنار شده بودند، بروز کرد.درآغاز ماه جاري نه وزير منسوب به حزب مسلم ليگ نوازشريف کابينه موجود پاکستان را ترک گفته اند، ودورنماي آينده حکومت ائتلافي درآن کشور را تاريک نشان دادند.

اما به تاريخ 24 ام ماه مي آصف زرداري رئيس حزب مردم پاکستان ضمن يک کنفرانس مطبوعاتي بسيار شلوغ گفت که پرويز مشرف بايد کناربرود. زرداري گفته است :" ما هرگز مشرف را به مثابه رئيس جمهور قانوني کشور قبول نکرده ايم و وما سرنوشت وي را با حمايت پارلمان تعيين مي نماييم. ازاينرو بهتر است تا به جاي آنکه مورد بازخواست ومواخذه قرار گيرد، خود ش تصميم به کناره گيري بگيرد".

پيش ازاين زرداري ضمن مصاحبه اي که " پرس ترست آف انديا" به تاريخ 20 ام ماه مي انجام داده بود، مشرف را " يادگاري ازگذشته " وکسي خوانده بود که بين مردم پاکستان ودموکراسي قرارگرفته است.

منابع مطلع اين ادعاي زرداري را اخطاري خوانده بودند که دربرابر اينکه مشرف نخواسته بود ازقدرت خود براي منحل ساختن پارلمان و تقررفرماندهان نيروهاي مسلح پاکستان منصرف شود.

آصف علی زرداری رئیس حزب مردم پاکستان که تقاضا کرده است مشرف ازمقامش کناربرود

آصف علی زرداری رئیس حزب مردم پاکستان که تقاضا کرده است مشرف ازمقامش کناربرود

بسياري مي گويند مجبور ساختن مشرف به استعفا کار دشواري است زيرا آنها فکر مي کنند وي ازحمايت ايالات متحده امريکا برخورداراست. مشرف يکي ازمتحدين کليدي ايالات متحده امريکا درجنگ ضد ترور شناخته مي شود.

قريشي سخنگوي مشرف اين امکان را رد نکرده است که رئيس جمهور پاکستان قدرتي را که تاکنون دارد حفظ کرده وبا اذعان به "بحرانات وخيمي" که درکشوروجود دارد، تقاضا هاي حکومت منتخب را رد بکند.

قريشي تقاضاي زرداري براي استعفاي رئيس جمهور پاکستان را هم غيرمودبانه وهم غيرضروري خوانده است . او افزوده است:" امکان آن وجود دارد که رئيس جمهور نشستي با با گيلاني نخست وزيرتشکيل بدهد تا نگراني خودرا ازبابت خرابي وضع نظم وامنيت وبحرانات حاد اقتصادي اي که دردوماه اول بعد ازبه حکومت رسيدن حزب مردم پاکستان درکشور به وجود آمده است، ابراز دارد".

قريشي ازطرحهاي برخي کشورهاي خارجي به خاطر ايجاد دانشگاههايي درپاکستان نام برده است که به دليل عدم ثبات سياسي درکشور حذف شده اند. وي گفته است" رئيس جمهور مي خواهد نخست وزير را ازاين انکشافات منفي آگاه گرداند".

حال مهم آنست که مشرف تا کجا مي تواند حمايت ارتش را دراين رابطه به دست بياورد ، زيرا وي نمي تواند بدون حمايت ارتش حکومت منتخب را ناديده بگيرد.

اسلم بيگ رئيس ستاد پيشين ارتش پاکستان براين نظر است که جنرال اشفاق کياني ازمشرف براي ازميان بردن حکومت منتخب وانحلال پارلمان حمايت نخواهد کرد. زيرا وي ارتشي حرفه است ودر18 ام ماه فبروري وي ارتش را درسياست مداخله نداد وبيطرفي اش را نسبت به انتخابات حفظ کرد.

اعترازاحسان رئيس اتحاديه وکلاي دادگاه عالي پاکستان فکرمي کند موضع مشرف بعد ازانتخابات آسيب پذيرشده است. وي مي گويد يگانه گزينه محترمانه آنست که مشرف خودش بي سروصدا صحنه سياسي را ترک بگويد. وي علاوه مي نمايد ، من فکرنمي کنم وي درموقعيتي باشد که با پارلمان جديد مخالفت کرده بتواند، زيرا دو سوم اين پارلمان خواهان کناره گيري وي مي باشند.

_

آگهی