تقاضاي کمک خانواده گروگان افغان درنزد طالبان | مجله حقوق بشر | DW | 24.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

تقاضاي کمک خانواده گروگان افغان درنزد طالبان

خانواده آن افغاني که همراه با ژورناليست ايتاليايي اسيرگرفته شده بود، ويديويي را انتشارداده اند که درآن افغان اسيرنزد طالبان تقاضاي کمک مي کند.

افراط گرایان القاعده ومتحدان آنها اکثراً از این سمبول را برای گروگانگیری استفاده می کنند

افراط گرایان القاعده ومتحدان آنها اکثراً از این سمبول را برای گروگانگیری استفاده می کنند

منير نقشبندي؛ برادراين افغان اسيرکه اجمل نقشبندي نام دارد وازتاريخ 4 ماه مه بدين طرف نزد طالبان گروگان مي باشد به آژانس فرانس پرس گفته است که اجمل نقشبندي به پدرشان گفته است که حيات وي درخطراست وهنوزبا طالبان مي باشد. گفته مي شود پيش ازاينکه حرف وي تمام شود، صدايش قطع شده است.

منيرنقش بندي به روزجمعه ويديوي برادربيست وپنج ساله اش را دربين رسانه هاي افغان وبين المللي پخش نموده است وازآنها تقاضاي کمک براي رهايي اش شده است.

منيرگفته است که خانواده آنها اين ويديو را ازيک شفاخانه که توسط ايتالياييها درلشگرگاه به راه افتاده است ودرواقعه ژورناليست ايتاليايي ميانجيگري نموده است، به دست آورده اند.

اجمل نقشبندي دراين ويديو مي گويد:

" ما به صورت غيرقانوني درمنطقه طالبان داخل شده ايم ...ما حالا دردست طالبان بوده و تاحال خوب هستيم . من ازانجمنهاي خبرنگاران وحکومت تقاضا مي کنم که هم خود را به خرج دهند تا آزاد شويم ."

وي به مادرخود گفته است : من " خوب استم " ، " اينها همه هموطنان ما استند ، اينها مسلمان اند وما دردست اسلام استيم . تشويش مکن انشاالله ما به زودي آزاد مي شويم ومي آييم ."

منيرنقشبندي ، برادر اجمل نقش بندي که نزد طالبان اسيراست گفته است که حکومتهاي افغانستان وايتاليا همان طوري که براي آزادي دانيله ماستروگياچومو ژورناليست ايتاليايي کمک نموده اند، بايد براي آزادي برادرش نيزکمک نمايند. منيرنقشبندي افزوده است : " اين منصفانه نيست، مي بايست کوشش مي شد هردوي شان آزاد شوند" : " من ازاينکه دانيله آزاد شده است خوش استم ، اما حالا بايد حکومتهاي افغانستان وايتاليا براي رهايي برادم کاربکنند. زيرا برادرم صرفاً به خاطر آن دستگيرشده است که با دانيله بوده است."

مطالب مرتبط

آگهی