تقاضاهای پناهندگی در دفتر امور مهاجرین آلمان انبار شده اند | مهاجرت به اروپا | DW | 05.02.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

تقاضاهای پناهندگی در دفتر امور مهاجرین آلمان انبار شده اند

باوجود کنترول مرزها و تدابیر بازگشت دادن مهاجرین، کاهشی در شمار مهاجرین به نظر نمی رسد. دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان امسال با بررسی بیش از یک میلیون تقاضای پناهندگی مواجه است.

دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان در زمان حاضر حدود 770 هزار مورد تقاضای پناهندگی را در پیش رو دارد که تاهنوز بررسی نشده اند.

براساس اظهارات فرانک یورگن وایزه آمر این دفتر، 370 هزار دوسیه از این تقاضاها مربوط به آن تقاضا هایی است که در مورد آنها به صورت نهایی تصمیم گرفته نشده است.

وایزه افزود که افزون برآن از سال 2015، حدود 300 هزار تا 400 هزار مهاجر هستند که تاهنوز تقاضا پناهندگی نکرده اند و مهاجرین جدید در این سال به این شمار افزوده می شود.

دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان با درنظرداشت آمدن مهاجرین بیشتر، باید در این سال با "حجم کار" بیش از یک میلیون تقاضا حساب کند.

نیاز به ایجاد مراکز اضافی در ایالات

آمر دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان شکایت می کند که انبار شدن بیش از این تقاضاها و دوام طولانی بررسی آنها دیگر قابل پذیرش نیست. او می افزاید: «این برای این انسان ها بد و قابل پذیرش نیست که این قدر زمان طولانی انتظار بکشند».

فرانک یورگن وایزه ،دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان

فرانک یورگن وایزه ،دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان

حالا دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان می خواهد "مراکز رهایشی" در تمام ایالات کشور ایجاد کند. حدود 20 مرکز، یعنی دست کم یک مرکز برای یک ایالت، تا به این وسیله عقب ماندن خیلی زیاد در مورد بررسی تقاضاهای پناهندگی از میان برود و جریان بررسی آن ها سرعت یابد.

افزون برآن وایزه می خواهد تا نیمه امسال، پرسونل در این ارتباط را به 6300 کارمند افزایش دهد. در پایان سال 2015، ادارات مربوطه 3500 کارمند داشتند. حکومت آلمان فدرال به ایجاد محل های جدید کاری در این زمینه توافق کرده است.

آمر دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان به نخستین موفقیت ها در سرعت بخشیدن بررسی تقاضا های مهاجرین اشاره کرده گفت که در آغاز سال 2015 دفتر او فقط 600 مورد تقاضا را در روز بررسی کرده و این رقم در پایان سال 2000 دوسیه در روز بوده است. برای بررسی یک میلیون تقاضا، باید روزانه 6000 مورد بررسی شوند.

DW.COM

آگهی