تفسيرهاي جداگانهء رهبران ناتو ازتوافقات درمورد افغانستان | آلمان و جهان | DW | 21.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

تفسيرهاي جداگانهء رهبران ناتو ازتوافقات درمورد افغانستان

کشورهاي عضو ناتو توافق کردند برحکومت افغانستان فشار بياورند که تا سال 2014 خود مسووليتهاي امنيتي اش را بردوش گيرد، اما برخي رهبران ناتو درليزبن تفسيرخاص شان را از برنامه خارج ساختن نيروها ارائه کرده اند.

پیام سران ناتو در لیزبن مخاطبان متعددی دارد

پیام سران ناتو در لیزبن مخاطبان متعددی دارد

ايالات متحده امريکا که بخش اعظم نيروهاي ناتو درافغانستان بدان کشور متعلق است، هشدار داده است که " هنوز جنگهاي سختي درپيش رو قرار دارند". بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا گفته است که براي نخستين بار او اميدوار است که سربازان امريکايي جنگيدن را درسال 2014 متوقف سازند.

اما به ناظراني که هشدار مي دهند که چنين امري يک هدف بلند پروازانه است، او گفته است که برخي از نيروهاي جنگي ايالات متحده امريکا شايد درآنجا درکنار همرزمان افغان شان بمانند تاجلو شورشگري طالبان را براي سوء استفاده از کدام خلاء امنيتي بگيرند.

اوباما گفته است:" هدف من اين است تا اطمينان بدهم که درسال 2014 ما رهبري را به افغانها انتقال مي دهيم ، واين بدان معنا است که ديگرما در آن عملياتهاي جنگي اي شرکت نمي کنيم که تا به حال بدان اشتغال داشته ايم".

ديويد کاميرون، نخست وزير بريتانيا يعني کشوري که دومين نيروي نظامي بزرگ را درافغانستان دارد، گفته است سربازان بريتانيايي درافغانستان به اندازه کافي قرباني داده اند و درسال 2015 دوباره به وطن برمي گردند. او که دراين رابطه کمتر محتاطانه اظهار نظرمي کرد گفته است: " مسلماً نقش ما به طور قابل ملاحظه اي کاهش مي يابد".او به خبرنگاران گفته است که " اين ضرب الاجل محکمي است که ما بدان عمل مي کنيم". کاميرون افزوده است: فکرمي کنم متحدين اين تصميم را قبول کنند، زيرا نيروهاي بريتانيايي قبلاً نه سال طولاني را دريکي از دشوارترين مناطق افغانستان سپري کرده اند

.

کاميرون علاوه کرده است:" ما روابط موجود را با افغانستان مي داشته باشيم. ما براي انکشاف افغانستان پول مصرف مي کنيم. ما هنوز روابط دپلوماتيک مي داشته باشيم... ما شايد سربازاني براي کمک به آموزش دادن نيروهاي افغانستان درآنجا داشته باشيم... اما من مي گويم که از2015 ما ديگر ازلحاظ شمار نفرات چنان قطعات نظاميي درآنجا نخواهيم داشت که حالا داريم. ديگر درآنجا نيروهاي جنگي اي ما نخواهد بود".

خوزه لوئيس رودريگويز زاپاتيرو ، نخست وزير اسپانيا گفته است: درحاليکه انتقال قدرت درزيرفرماندهي افغانها بين سالهاي 2011 و 2014 کاملاً "معقول" مي باشد. از ضرب الاجل بيرون کشيدن نيروهاي باقيمانده اسپانيايي ازافغانستان درسال 2012 " نمي توان منصرف شد".

ستيفن هارپر، نخست وزيرکانادا که نيروهاي آن کشور قرار است وظايف جنگي شان را درسال آينده متوقف سازند اظهار داشته است که به حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفته است: حمايت کانادا مشروط به مبارزه عليه فساد است.

مقامات امريکايي وجود اختلافات ميان متحدين را ناديده انگاشته وتاکيد کرده اند که درحالي که معامله ناتو با کرزي دربرنامه مشخصي آمده است که به اساس آن کنترول ميدان جنگ به نيروهاي افغانستان سپرده مي شود، هرکشور به انتخاب خودش دراين زمينه عمل مي کند

يک مقام ارشد کاخ سفيد که به خبرنگاران گزارش خلاصه اي ارائه مي کرد ، قبول کرده است که اين موافقتنامه " براي شنوندگان متعددي طراحي شده است" .او درحالي که هوشدارداده است نبايد دشمنان ناتو اين برنامه را توافقي براي بيرون شدن سريع بدانند، افزوده است: " اين برنامه براي اطمينان مجدد به افغانها طراحي شده است. اين برنامه براي حفظ اتحاد ائتلاف ( جنگي درافغانستان) طراحي شده است. ... وکاملاً رگ وراست اين برنامه همچنان براي گپ زدن با طالبان طراحي شده است".

او افزوده است:" اگرطالبان انتظار دارند که ناتو همين حالا رخت اش را ببندد وچند روز بعد برود، اين اعلاميه ....پيامي است به آن رهبران طالبان تا درمورد چنين نتيجه گيري از تعهد دراز مدت ناتو محتاط باشند".

واکنش طالبان دربرابرتوافقات ليزبن

گروه تند رو طالبان درپيامي که خبرگزاري فرانس پرس ايميل کرده است، نوشته است:" پس ازنه سال اشغال روشن شده است که تجاوزگران به همان سرنوشتي مبتلا شده اند که ديگراني که اين راه را پيموده بودند بدان گرفتار آمدند".

نزديکي روسيه باناتو

همايش سران ناتو همچنان بيانگر يک گشايش درمناسبات با روسيه مي باشد. ديمتري ميدويف رئيس جمهور روسيه در دومين نشست روسيه با سران ناتو براي نخستين بار شخصاً حضور به هم رسانده بود واز استقبالي که ازوي صورت گرفته است، اظهار خوشي کرده است.

ميدويديف گفته است: "يک دوران بسيار متشنج درروابط پايان يافته است" . او وعده کرد که برنامه هاي اروپاييها را براي يک سيستم دفاع موشکي مشترک مطالعه مي کند وامکان شرکت دربه وجود آوردن آن را مورد غور قرار مي دهد. او علاوه کرده است: " بعد ازاين مذاکرات سران، من نسبت به گذشته خوش بين ترمي باشم". اشاره او دراينجا به مناسبات شرق وغرب بوده است. او درمورد جنگ افغانستان کمتر دلگرمي نشان داد وگفت " اوضاع افغانستان دور ازآن آرامشي است که قابل مهار اش خواند".

فرانس پرس/ رسول رحيم

آگهی