تغيير در در رهبري حزب چپ آلمان در نشست حزبي | آلمان و جهان | DW | 16.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

تغيير در در رهبري حزب چپ آلمان در نشست حزبي

حزب چپ آلمان (die Linke) در سال 2007 از طرف کمونيست هاي سابق و سوسيال ديموکرات هاي مأيوس شده از SPD، تأسيس شد، حال رهبري دوگانۀ جديد دارد.

اوسکار لافونتين در کنفرانس حزبی

اوسکار لافونتين در کنفرانس حزبی

در کنگرۀ اين حزب در روستوک، گزينه لويتچ، کارشناس امور مالي از شرق آلمان و کلاوس ارنست، يکي از فعالين اتحاديۀ کارگري از غرب آلمان، به حيث رؤساي مساوي الحقوق انتخاب شدند. آنها جانشين لوتار بيسکي، سياستمدار اتحاديۀ اروپا و اوسکار لافونتين، رئيس سابق حزب سويال ديموکرات هاي آلمان، SPD، شدند که اينها ديگر خود را کانديد نکرده بودند. تغيير به رهبري دوگانه، چون مانعي است، براي حزب چپ که اتحاديه هاي ايالتي شرقي آن، واقعبين و طرفداران حکومتداري محسوب مي شوند. در غرب هم شمار زيادي از کمونيست هاي سابق نفوذ دارند که نسبت به حکومتداري، بيشتر خواهان ماندن در جناح مخالف اند.

موقعيکه لوتر بيسکي و اوسکار لافونتين در سالون اجتماعات شهر روستوک آخرين بيانيه هاي شانرا بحيث رؤساي حزب ايراد مي کردند، بيشتر فضاي جدايي و خداحافظي حکمفرما بود تا يک آغاز جديد. آنها افراد تصميم گيرنده در روند وحدت چپ هاي آلمان بودند که از سال 2005 آغاز شده و دو سال بعد تکميل شد. بيسکي، صرف نظر از يک وقفۀ سه ياله، از سال 1993 به اينطرف، رياست حزب سوسياليست هاي ديموکرات شرق آلمان (PDS) را که از حزب دولتي آلمان شرق (SED) بوجود آمده بود، به عهده داشت. لافونتين در سال 2005 حزب سوسيال ديموکرات ها را که از سال 1995 تا 1999 رئيس آن بود، ترک گفت. لافونتين در آنزمان، بخاطر اعتراض عليه (از ديدگاه وي سياست اقتصادي و اجتماعي نيوليبراليزم SPD) از سمتش بحيث وزير ماليه در کابينۀ رفيق حزبي اش، گيرهارد شرويدر نيز استعفا داد.

بيسکي و لافونتين در اوج موفقيت هاي انتخاباتي حزب چپ از صف اول خود را به عقب مي کشند. حزب لينکه يا چپ، بتاريخ 9 مي در انتخابات ايالتي در پرنفوس ترين ايالت آلمان، نوردراين ويستفالن، با کسب 5،6 درصد آراء براي اولين بار شامل پارلمان آن ايالت شد. از لحاظ حسابي ائتلاف سه گانه با سوسيال ديموکرات ها و سبز ها ممکن مي باشد. در آنصورت حزب مذکور براي اولين بار در يک ايالت غربي آلمان در حکومتداري شريک خواهد شد. براي لافونتين ائتلافي از احزاب سرخ - سرخ - سبز، يعني چپ - سوسيال ديموکرات ها و سبز ها قابل تصور است.

فورستيناو/صديقي

ويراستار:مبلغ

آگهی