تغيير تاکتيکي در قسمت حمله ي تهاجمي بزرگ در قندهار | افغانستان | DW | 13.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تغيير تاکتيکي در قسمت حمله ي تهاجمي بزرگ در قندهار

عملياتي که قرار بود از جانب نيروهاي ناتو در جنوب افغانستان ، مهمترين پايگاه طالبان اجراء گردد، به تعويق افتاده است، اما در همين حال نيروهاي ناتو در شمال افغانستان از "عمليات آموزش دهي تهاجمي" سخن مي زنند.

حمله انتحاری در مراسم عروسی در قندهار

حمله انتحاری در مراسم عروسی در قندهار

از آغاز امسال تا به اين سو، گزارش ها حاکي از آمادگي ها براي عمليات بزرگ نظامي در ولايت قندهار در برابر ستيزه جويان طالبان در جريان است. هدف از اين عمليات تصاحب ابتکار عمل از طالبان به وسیله ی نيروهاي بين المللي با تسلط بر جنوب افغانستان است. اما اکنون از آغاز اين عمليات که انتظار ميرفت در همين ماه جون راه اندازي گردند، خبري نيست مک کرستل، فرمانده نيروهاي ايساف در اين مورد گفت:

"مبارزه عليه جنگجويان مشکل بوده و نياز به زمان بيشتر دارد."

از ديد او بايد براي اجراي اين عمليات گام هاي آهسته اي برداشته شود تا حمايت مردم را به دست آورد، چيزي که شايد ماه ها دوام کند. يوزيف بلوتس، سخنگوي نيروهاي ايساف در اين مورد تأکيد نمود:

" از ديد ايساف، مناطق جنوب مرکز ثقل مأموريت ما است، زيرا در اين مناطق نيز مانند مناطق شرقي افغانستان چالش ها به ويژه بزرگ هستند.اين چالش پيچيدگي ويژه اي دارند و فقط محدود به چالش هاي امنيتي نمي شوند."

منظور اين است تا مخالفت از جانب حکومت افغانستان و همچنان فقدان همنوايي از جانب مردم در قسمت حملات بزرگ در اين منطقه از ميان برود. طالبان از ماه ها بدين سو بر مأمورين پايين رتبه ي دولتي حمله مي کنند که از تدابير محافظوي برخوردار نيستند.

پيش روي نيروهاي ايساف در ولايت همسايه ي هلمند به سختي سپري مي شود و با افت و خيز هاي مواجه است. برنامه ها در قندهار به اين دليل نيز پيچيده است، چون ولي کرزي، برادر اندر رييس جمهور کرزي در آنجا در مبارزه براي کسب قدرت با رقبایش مشغول است.

گفته مي شود که ققط از ميان بردن فرماندهان طالبان در سطوح ميانه توسط نيروهاي ويژه ي امريکايي تا اکنون موفقيت آميز بوده است؛ این امر در شمال افغانستان، جاييکه ارتش آلمان رهبري نيروهاي حافظ صلح را به دوش دارد، نیز صدق می کند. قرار است حدود 4000 سرباز امريکايي در اين مناطق استقرار يابند و در نظر است که نيروهاي ايساف از تابستان امسال فشار بيشتري را بر جنگجويان در شمال وارد نمايند.

متي/ناديه فضلويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط