تعهد ايالات متحده امريکا به اعزام سربازان بيشتربه افغانستان | افغانستان | DW | 05.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تعهد ايالات متحده امريکا به اعزام سربازان بيشتربه افغانستان

روبرت گيتس وزيردفاع ايالات متحده امريکا گفته است که آن کشور درسال 2009 شمار قابل ملاحظه سربازانش را به افغانستان مي فرستد.

بوش اعزام سربازان به افغانستان را به سال 2009 یعنی سالی که دوران کارش پایان می یابد محول ساخته است

بوش اعزام سربازان به افغانستان را به سال 2009 یعنی سالی که دوران کارش پایان می یابد محول ساخته است

گيتس به روزجمعه درمسقط پايتخت عمان گفته است که جورج دبليو بوش رئيس جمهور ايالات متحده امريکا درجلسه سران ناتو دربخارست وعده نموده است که درسال 2009 شمار " قابل ملاحظه" سربازان امريکايي علاوگي را جهت پيشبرد ماموريت متحدين درافغانستان، به آن کشور بفرستد.

گيتس افزوده است:" رئيس جمهور اشاره نموده است که انتظاردارد درسال 2009 ايالات متحده امريکا کمک اضافي قابل ملاحظه اي بتواند."

دوران رياست جمهوري بوش درماه جنوري سال 2009 پايان مي يابد، اماگيتس گفته است که جنگ عليه شورشيان طالب درافغانستان درايالات متحده امريکا ازحمايت سياسي وسيعي برخورداراست، ووي انتظاردارد هرکسي درآينده رئيس جمهور امريکا گردد، اين تعهد را احترام بکند.

ايالات متحده امريکا با فراهم ساختن 17000 سربازدرافغانستان بزرگترين کشورکمک کننده به نيروهاي 43000 نفري ناتو دراين کشورمي باشد.

گيتس گفته است که هنوز بسيارزود است که گفته شود به چه تعداد سربازاضافي امريکايي به افغانستان فرستاده مي شود ومحلي که آنها ماموريت شان را انجام مي دهند کجا مي باشد.

واشنگتن با توجه به افزايش خشونتها ازمتحدين تقاضا نموده است تاجدوجهدهاي شان را درافغانستان دوچندان سازند. برخي ازمتحدين دراروپا که درآنجا شک وترديدهاي فراواني درمورد ماموريت افغانستان ناتووجود دارد؛ ازاين تقاضاهاي امريکا که برجدوجهدهاي شان بيفزايند، خسته گرديده وفکرمي کنند که ايالات متحده امريکا توجه به عراق را فراموش کرده است. بااينهم رهبران ناتو دربخارست تعهد طولاني اي را دربرابرافغانستان پذيرا شدند. روبرت گيتس با توجه به همين واقعيات مي گويد:" براي بسياري ازمتحدين اين يک معامله کلان است؛ زيرا آنها با چالشهاي زيادي مواجه بوده اند. برخي ازآنها درکشورهاي شان ازلحاظ سياسي بااين ماموريت مشکلات دارند."

آگهی