تعهدات کنفرانس کابل عملي ميشوند؟ | افغانستان | DW | 21.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تعهدات کنفرانس کابل عملي ميشوند؟

اميدي که کنفرانس کابل براي مردم افغانستان خلق کرد، موافقت جامعه جهاني با طرحهاي حکومت افغانستان، تاکيد بر مبارزه با تروريزم، شکست طالبان و حمايت از دموکراسي در افغانستان بود.

تحلیلگران: موفقیت کنفرانس کابل وابسته به عملی شدن تعهدات آن است

تحلیلگران: موفقیت کنفرانس کابل وابسته به عملی شدن تعهدات آن است

به باور تحليلگران برخورد ضعيف دولت در برابر طالبان و پاسخ طالبان با شليک راکت و افزايش حملات شان، به نااميدي مردم نسبت به آينده افغانستان منجر شده است.

شماري از آگاهان مسايل سياسي مي گويند موفقيت کنفرانس کابل وابسته به عملکرد حکومت افغانستان به تعهداتي است که به جامعه جهاني سپرد.

تامين امنيت افغانستان از سوي نيروهاي افغان تا سال 2014، مبارزه با فساد اداري و تقويت حکومتداري، مهمترين مواردي بود که حکومت افغانستان براي انجام آن در کنفرانس کابل تعهد کرد.

عدم توفيق در مبارزه با فساد

با آن که رييس جمهور کرزي و ساير مقامهاي دولتي در کنفرانس کابل بر محو فساد اداري تا شش ماه آينده سخن گفتند، ولي تحليلگران با اين وعدهها، به ديده ترديد مينگرند.

لياقت اميني، تحليلگر مسايل سياسي ميگويد: "متاسفانه هنوز هم که بيش از شش ماه از حکومت جديد آقاي کرزي ميگذرد هيچ نوع مبارزهاي عليه فساد اداري به صورتي که بايد انجام ميشد، انجام نداده. اگر با فساد اداري، با اين پديده شوم يک مبارزه اساسي و اصولي صورت نگيرد، و جامعه جهاني هم به اين قضيه بيتفاوت باشد، من فکر ميکنم کارها در هر بخش با ناکامي مواجه خواهد شد و ما شاهد هيچ نوع پيشرفتي نخواهيم بود".

رييس جمهور کرزي فقط چند روز پيش از کنفرانس کابل دستور داد تا محکمه ويژهاي براي بازپرسي از مقامهايي که به اختلاس و رشوه ستاني متهم هستند، ايجاد شود.

گروههاي فشار

شماري از تحليلگران به اين نظرند که کنفرانس کابل براي افغانستان موفقيت بزرگي بود اما به منظور عملي شدن تعهدات آن، فشار بيشتري از سوي نهادهاي مدني، رسانهها و پارلمان بر حکومت وارد شود.

محمد علي ستيغ، يک تن از نمايندگان مجلس نمايندگان ميگويد: "به نظر من بايد در رابطه به عملي شدن تعهدات و قطعنامه کنفرانس کابل، يک بورد يا شورا با عضويت افراد خوب به وجود بيايد. عملي شدن وعدهها را تعقيب نکند بلکه بر حکومت براي عملي شدن اين وعدهها فشار آورد".

"مسير نادرست"

رييس جمهور کرزي در کنفرانس کابل تعهد کرد که براي ايجاد حکومتداري خوب تلاش ميکند.

منتقدين حکومت بارها گفته اند که ضعف حکومتداري در ولايتها و در نظر نگرفتن شايستگي در تعيين مسوولان حکومتهاي محلي، منجر به تقويت شورشگري و فاصلهگيري مردم از حکومت شده است.

به باور تحليلگران روشي را که رييس جمهور کرزي براي حکومتداري در پيش گرفته به بهبود وضعيت کمک نميکند.

مردم از اين که زورگويي هنوز حکمفرما است انتقاد ميکنند.

ميني ميگويد در صورتي که رييس جمهور کرزي مسير خود را براي حکومتداري بهتر تغيير ندهد، اميدي براي اصلاح وجود ندارد:"متاسفانه هنوز هم به مسايل عمده و اساسي آقاي کرزي توجه نداشته، به يک سلسله مسايلي (توجه کرده) که بيشتر گرايشهاي قومي و مسايل منفي ديگر در کارکردهاي آقاي کرزي مشاهده ميشود. به اين دليل است که يک نوع نااميدي از حکومت آينده رييس جمهور کرزي براي مردم به وجود آمده".

با اين هم بان کي مون، دبيرکل سازمان ملل متحد در کنفرانس کابل بر ادامه حمايت جامعه جهاني از حکومت افغانستان تاکيد کرد و وزير خارجه امريکا گفت که کنفرانس کابل به اين معناست که جهان با افغانستان است.

گزارشگر: حسين سيرتويراستار: عارف فرهمند

مطالب مرتبط