تعمیرجدید برای انستیتیوت تکنولوژی کمپیوتر در کابل افتتاح شد | گزارش های بازسازی | DW | 19.06.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

تعمیرجدید برای انستیتیوت تکنولوژی کمپیوتر در کابل افتتاح شد

وزارت معارف افغانستان مدعی است که این وزارت سهمی کلانی در جذب داوطلبان تحصیلات عالی در نهاد های آموزشی دارد.اخیرا تعمیرجدید انستیتیوت تکنولوژی کمپیوتر در شهرکابل افتتاح شد.

یک دانشجو در حال کار با یک کمپیوتر

یک دانشجو در حال کار با یک کمپیوتر

فاورق وردک، وزیر معارف افغانستان در مراسم افتتاح گفت: "این وزارت با تاسیس وافتتاح موسسه های نیمه عالی جدید درحال افزایش جذب داوطلبان است. ماخوشحال هستیم که اینجا آمدیم وسنگ تهداب انستیتیوت را می گذاریم، انستیتیوت با ظرفیت 40 اطاق درسی واداری به قمیت 1.2 ملیون دالر از بودجه انکشافی وزارت معارف با تمویل بانک جهانی در مدت 16 ماه انشاالله به بهره برداری سپرده می شود."

به قول او امسال این انستیتیوت 1300 تن دانشجو دارد که قرار است با اکمال تعمیر جدید در سال آینده 1300 تن دیگر نیز جذب آن گردند.
این تعمیر که در سه طبقه به شکل پخته واساسی اعمار می گردد، دارای صالون عصری کنفرانس دانشجویان با گنجایش 200 تن می باشد.

تطبیق این پروژه را یک شرکت ساختمانی داخلی بنام "صفت" به عهده دارد. به گفته وزیرمعارف با اکمال این انستیتیوت شمار نهادهای نیمه عالی مسلکی وتخنیکی وزارت معارف به 43 موسسه و شمار مکاتب مسلکی وتخنیکی به 93 لیسه می رسند. آقای وردک همچنان می گوید: "وزارت معارف طی سه سال گذشته با تلاش های جدی که روی دست گرفته است، تعداد دانشجویان مسلکی وتخنیکی را از 8 هزار به 50 هزار رسانده است."

دانشجویان از اعمار تعمیر جدید انستیتیوت تکنولوژی کمپیوتر ابراز خرسندی می کنند

دانشجویان از اعمار تعمیر جدید انستیتیوت تکنولوژی کمپیوتر ابراز خرسندی می کنند

شماری از دانشجویان این انستیتیوت که از نداشتن تعمیر وصنف رنج می برند، اعمار تعمیر جدید انستیتیوت تکنولوژی کمپیوتر را یک قدم نیک توصیف می کنند. یکی از آنها به دویچه وله گفت: "محمد سالم هستم، یکی از دانشجویان این انستیتیوت، ابراز خرسندی دارم که تعمیر جدید برای ما اعمار می گردد؛ قبل از این ما در کنار تخنیک ثانوی درس می خواندیم و حالا تعمیر جدید برای ما اعمار می گردد، من امید میکنم که انستیتیوت ما چهار ساله شود تا ما لیسانس بگیرم درحالیکه حالا ما دیپلومه میگیریم."

دختر خانمی که حرف های همصنفی اش یعنی ارتقای انستیتیوت به دانشکده را تایید می کند نیزابراز خرسندی نموده گفت: "من پروانه محصل انستیتیوت تکنالوژی کمپیوتر کابل هستم، بلی من خیلی خوش هستم زیرا درانجا موقت هستیم، این تعمیر برای خود ما اعمار می گردد. در تخنیک ثانوی چون ما به شکل موقت هستیم، برخی از مشکلات پیش می آیند، ولی ما مجبوریم تحمل نماییم."

درافغانستان تنها نداشتن تعمیر وزیربنا مشکل نیست، بلکه فقدان استادان مسلکی و اهل دانش نیز از مشکلات اساسی است. یک دانشجو در این باره گفت: "طبعا این مشکل وجود دارد، زیرا این انستیتیوت تازه تاسیس شده است؛ استادان مسلکی وجود ندارند. هرچند اکثر استادان ما ورزیده هستند، ولی درکل استادنی هستند که غیر مسلکی اند و یا دانشجویان را درست فهمانده نمیتوانند."

امین بهراد، کابل
ویراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی