تعلیمات سیاسی و تأثیرات آن بالای جامعۀ افغانی | جامعه و فرهنگ | DW | 08.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

جامعه و فرهنگ

تعلیمات سیاسی و تأثیرات آن بالای جامعۀ افغانی

برنامه های تعلیمات سیاسی نشان میدهند که مؤسسات سیاسی در سطح ملی و محلی چگونه فعالیت میکنند، و آیا آنها میتوانند از طریق برنامه های سیاسی و مدنی بالای حالت نا امن امروزی افغانستان تأثیر بگذارند.

default

در این بخش برنامۀ "بشنو و بیاموز" در مورد نقش جوامع سیاسی و مدنی، که فعلاً در هر جای افغانستان وجود دارد، بحث میشود. در بارۀ فعالیتهای سیاسی، به خصوص جراید و کورسهای سیاسی در مکاتب، نیز روشنی انداخته میشود.

از طریق این برنامه به طور مثال مردم به یاد گرفتن سواد تشویق میشوند، و برای شان توضیح داده میشود که آموختن سواد چه نقش عمده را در پیشرفت یک جامعه بازی میکند. یعنی وقتیکه مردم یک جامعه بیسواد باشند، آن جامعه به مشکل پیشرفت میکند.

این برنامه مردم را تشویق میکند که نه تنها پسران بلکه دختران خود را هم به مکتب روان کنند.

آگهی