تعقيب ومجازات جنايتکاران جنگ جهاني دوم درآلمان ادامه دارد | مجله حقوق بشر | DW | 30.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

تعقيب ومجازات جنايتکاران جنگ جهاني دوم درآلمان ادامه دارد

پس ازمناقشات قضايي وطبي زياد امروز دوشنبه محاکمه ايوان ديم يان يوک مردي که متهم به کمک درقتل 27900يهودي درکوره هاي آدمکشي نازيها در زوبي بور پولند است آغازشد.

پیری دیم یان یوک خود توجه رسانه ها را جلب کرده است. خود او نیز می خواهد ازپیری اش به حیث وسیله دفاعی

پیری دیم یان یوک خود توجه رسانه ها را جلب کرده است. خود او نیز می خواهد ازپیری اش به حیث وسیله دفاعی استفاده کند

سن بلند متهم نيز توجه را بخود جلب مي کند. به ويژه آنکه ديم يان يوک مي خواهد سن بلند را بعنوان يک وسيله حفاظتي مورد استفاده قرار دهد. اين درحالي است که يک مرد پيرديگر به نام هاينريش بويره که قبلاً از افراد " اس اس " بوده است، درشهر آخن مورد محاکمه قرار دارد.

هرقدرزمان بيشترازجنگ جهاني دوم مي گذرد ، به همان پيمانه طبعاً جنايتکاران جنگي نيز پيرترمي گردند.بعضيها هم تک تک مي ميرند. با آنهم تعداد زياد ازاين جنايتکاران هنوزهم وجود دارند. بايد تخمين کرد که چه تعداد آنها را مي توان به محاکمه کشاند.

درحالي که ديم يان يوک و بويره اکنون دربرابر دادگاه قرار دارند، تلاش براي يافتن ديگر جنايتکاران جريان دارد. مرکزي که مسوول تحقيق دراين مورد مي باشد به نام " مرکز تحقيق درمورد جنايات نا سيونال سوسياليستي " ياد شده ود درمنطقه لوديگزبورگ شهرشتوتگارت قرار دارد.

دميانيوک قبلاً نيز يکبار محکوم گرديده بود. ولي در مورد اثبات هويت او ترديد بميان آمد و او دو باره آزاد گرديد.کورت شريم امر اداره مرکزي در لودويگسبورگ ميگويد: تحقيق کننده گان ميخواستند تا کاملاً مطمئن گردند و به همين دليل تمرکز خود را بالاي جرايم دميانوکس در زوبي بور قراردادند. او اضافه مينمايد:

" ما تحقيقات خود را به زوبي بور محدود کرديم، زيرا زوبي بور يک اردوگاه از بين بردن انسان ها بود. و به اساس ارزيابي که ما انجام داديم، هر نگهبان که در آنجا کار ميکرد، آگاه بود که در آنجا چه کار هاي صورت ميگيرد. او نيز مسئوليت آنچه را در آنجا واقع شده بود عهده دار است ودر قتل انسانها سهم داشته است."

دیم یان یوک را درموترآمبولانس مریضان به محکمه آوردند

دیم یان یوک را درموترآمبولانس مریضان به محکمه آوردند

يوهاخيم ريدل معاون رئيس اداره مرکزي تحقيقات جرايم ناسيونال سوسياليست، در مورد تحقيات روي اين قضيه ميگويد:

"قضيه ديميانوک بسيار جنجال برانگيز بود. ما چندين ماه تحقيقات در اين مورد انجام داديم و بعداً نتيجه اين تحقيقات را جمع بندي کرده به سارنوالي مونشن فرستاديم. سارنوالي مونشن تحقيقات بعدي را در مورد انجام دادند و متهم را مورد بازجويي قرار دادد، آنچه را ما انجام نداديم. در آخر سارنوالي در مورد تصميم ميگيرد که اقامه دعوا ميتواند صورت بگيرد و يا خير؟ اين مربوط به بخش کار هاي ما نميشود. وظيفه ما تحقيقات در مورد قضيه و آماده ساختن آن براي سارنوالي مربوطه آن است. آنها بايد کار ها و اقدامات بعدي را روي دست گيرند. اگر ما کار هاي مقدماتي را انجام نميداديم شايد اصلاً اين قضيه مطرح نميگرديد."

بازجويي شاهدان عيني و تحقيقات در مورد اسناد، از جمله اين کار هاي مقدماتي است. يوهاخيم ريدل به اين نظر است که بعد از پايان جنگ سرد، راه براي زمينه هاي زياد و جديد ديگر باز گرديد. او اضافه مينمايد:

دادگاه شهر مونشین جایی که محاکمه دمیم یان یوک درآنجا برگزارمی شود

دادگاه شهر مونشین جایی که محاکمه دمیم یان یوک درآنجا برگزارمی شود

" من پنج بار پيهم به اوکرائين سفر داشتم. من در آنجا آرشيف و مواد دولتي را جستجو ميکردم که پيدا هم کردام. بلوک شرق دهها سال به دليل سياسي بروي همه بسته بود. اما در اين ميان من براي اولين بار در مسکو، داخل آرشيف مخفي "کا گي بي" ، که اکنون تا اندازه ميتوان در آن راه پيدا کرد، شدام. و آرشيف هاي ديگر نيز به تعقيب آن ميآيند."

22 تن از جنايتکاران اصلي در برابر محکمه نورنبرگ آلمان قرار داده شدند، در 12 محاکمه که به تعقيب محکمه نورنبرگ براه انداخته شد و تعداد زيادي از محاکم نظامي، شمار زيادي جنايت کاران دوران نازي ها را محکوم کردند. بلاخره تعقيب جرايم جنگي در محاکم آلماني آغاز گرديد.

همچنان اينکه حالا درآلمان عليه کيها تحقيقات صورت مي گيرد، نبايد برملا شوند. ريدل نميتواند تخمين نمايد که به چه تعداد جنايت کاران جنگي ديگرميتوانند کشف گردند. اما تعداد زيادي از اين جنايت کاران جنگي خرد و يا بزرگي موفق به فرار گرديده اند. يکي از قضاياي مشهور، قضيه يوزف منگل داکتري که در آنزمان دراردوگاه کوره هاي آدم سوزي کار مي کرده است. اما يوهاخيم ريدل متيقن است که با وجوديکه تعقيب اين جنايتکاران فعلاً مشکل است اما با آن هم تعقيب و تحقيق در مورد شان ضروري است. او اضافه مينمايد:

" در ديگر جا ها هم جرايم جنگي وهم تعقيب يهوديان صورت ميگيرد . اما کاري که ما آلمان ها انجام داديم و به تعدادي که به قتل رسانده شدند ، چون يک فابريکه آدم کشي بود، که قهرمان جهاني شديم. حد اقل جنايات اين سيستيم خائن را بعداً برملا ساختن کاري است ضروري. اين جنايات نفرت آور را که صداي آن تا آسمان بلند گرديده است، بايد حتا امروز هم تعقيب کرد."

دفنه گرات وول/ نبيله کريمي الکوزي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی