تعزيرات جديد امريکا عليه ″لشکر طيبه″ و ″جيش محمدي″ | آلمان و جهان | DW | 05.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

تعزيرات جديد امريکا عليه "لشکر طيبه" و "جيش محمدي"

ايالات متحده امريکا به روز پنجشنبه تعزيرات جديد بر گروه هاي افراط گرا که در پاکستان فعال هستند، وضع کرد. اين گروه ها قصد داشتند تا هند را در آستانه بازديد بارک اوباما از اين نيم قاره هدف قرار بدهند.

هردو گروه (لشکر طيبه و جيش محمدي) آمادگي و توانايي شان را براي انجام عمليات عليه مردم بيگناه به اثبات رسانيده اند.

"هردو گروه (لشکر طيبه و جيش محمدي) آمادگي و توانايي شان را براي انجام عمليات عليه مردم بيگناه به اثبات رسانيده اند."

وزارت ماليه ايالات متحده امريکا اعلام کرد که دارايي هاي گروه افراط گراي "لشکر طيبه" و "جيش محمدي" در امريکا بسته مي شود و هر گونه معامله تجارتي آنها با شهروندان امريکايي ممنوع مي گردد. ايالات متحده امريکا از مدت ها به اين سو اين دو سازمان افراط گرا را شامل گروه هاي تروريست مي داند.

وزارت ماليه اين کشور گروه هاي خاصي را درفهرست سياه قرار داده است که افرادي به شمول اعظم چيمه نيز دراين لست داخل است. اعظم چيمه که لقب اش "بابه جي" است به عنوان شخص کليدي رهبري در حملات خونين تروريستي سال 2008 در مومبي شناخته مي شود.

استوارت ليفي، معاون وزارت ماليه امريکا در بخش خرانه داري و امور تروريسم مي گويد: "هردو گروه (لشکر طيبه و جيش محمدي) آمادگي و توانايي شان را براي انجام عمليات عليه مردم بيگناه به اثبات رسانيده اند."

او به ادامه گفت، تدابير وزارت ماليه "قدم مهمي در خنثي ساختن شبکه هاي مالي و عملي اين سازمان هاي مرگ آفرين است."

دهشت افگنان اسلاميست از پاکستان در نوامبر سال 2008 حملات زنجيره اي و همزماني را در مومبي، مرکز بازار مالي هند طرح ريزي کردند که در اثر آن 166 انسان را به کام مرگ کشانيدند و بيش از 300 تن ديگر را زخمي کردند.

بارک اوباما مي خواهد در بازديد کنوني اش از هند، از قربانيان اين حملات خونين رسم ياد بود به عمل مي آورد.

هند و ايالات متحده امريکا در ماه جولاي همين سال موافقه مبني بر افزايش همکاري ها در مبارزه عليه تروريسم را امضا کردند.

تاکيد بر روابط خوب با دو کشور رقيب همسايه

مايک هامر سخنگويي بارک اوباما در امور امنيتي تاکيد کرد، ايالات متحده امريکا "علاقمند همکاري با هردو کشور (هند و پاکستان) است. او علاوه کرد:

"ايالات متحده امريکا روابط بسيار مثبت و ثمر بخشي با هردو کشور دارد و هردو کشور از فعاليت هاي امريکا در منطقه سود مي برند."

ايالات متحده امريکا از فعاليت هاي پاکستان در مبارزه عليه طالبان آن کشور قدر داني کرده است، اما همزمان از پاکستان تقاضا مي کند تا اقدامات جدي عليه فعاليت هاي دو گروه افراط گراي "لشکر طيبه" و "جيش محمدي" به خرچ دهد.

موضوعات امنيتي و مسايل منطقه يي مانند جنگ در افغانستان نيز در مرکز گفتگو ميان بارک اوباما با مقامات هندي در ديدار کنوني او از اين کشور قرار دارد.

آژانس فرانس پرس/مبلغويراستار:ابراهيم خيل

آگهی