تعداد معتادين به مواد مخدر افزايش يافته است | مجله حقوق بشر | DW | 21.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

تعداد معتادين به مواد مخدر افزايش يافته است

شمار معتادين به ترياک 53 درصد و شمار معتادين به هيرويين 140 درصد نسبت به پنج سال قبل، افزايش يافته است.

یک میلیون نفر در افغانستان معتاد هستند

یک میلیون نفر در افغانستان معتاد هستند

براساس تازهترين گزارش دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، در مقايسه با بررسياي که در سال 2005 انجام شده بود، تعداد استفاده کنندگان ترياک از 150 هزار به 230 هزار و تعداد استفاده کنندگان هيروين از 50 هزار به 120 هزار افزايش يافته است.

اين گزارش که توسط دفتر ملل متحد و حکومت افغانستان امروز در کابل ارايه شد، نشان ميدهد که حدود يک ميليون افغان در سنين 15 الي 64 ساله، از اعتياد به مواد مخدر رنج ميبرند.

پيش از اين، مقامهاي حکومت افغانستان گفته بودند که در حدود يکونيم ميليون نفر در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند.

آنتونيو ماريا کوستا، مدير اجرايي دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر ملل متحد گفت: "افزايش اعتياد به مواد مخدر در افغانستان به دنبال افزايش توليد ترياک عين مسير را طي ميکند".

با اين وجود، هرچند کشت مواد مخدر در افغانستان و صدمههاي جنگهاي سه دهه اخير عوامل اصلي اعتياد در افغانستان دانسته ميشوند، اما بررسيها نشان ميدهد که مهاجرت عامل عمدهاي ديگر است که باعث اعتياد افغانها شده است. همچنان به دليل عدم آگاهي از ضررهاي مواد مخدر و نيز نبود امکانات طبي، برخي مردم از مواد مخدر به عنوان داروي تسکيندهنده استفاده ميکنند.

چنانچه ماريا کوستا ميگويد: "بسياري افغانها مواد مخدر را به شکل ادويه طبي بدون تجويز داکتر در مقابل سختيهاي زندگي استعمال ميکنند. قابل توجه اين است که بسياري از آنها استفاده از مواد مخدر را در کمپهاي ايران و پاکستان به حيث مهاجر و يا پناهنده آغاز نموده اند".

همچنان مشکل ديگري که افغانستان را تهديد ميکند، استفاده از مواد زرقي است که به دليل عدم رعايت حفظ الصحه، باعث انتقال و گسترش ايدز خواهد شد.

درحالي که تلاشها براي مبارزه با مواد مخدر در کشور جريان دارد، اما براي تداوي معتادين در کشور کار چنداني نشده است. تعداد شفاخانههايي که در اين عرصه فعاليت ميکنند، کم است.

دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل، با نشر يک اعلاميه مطبوعاتي گفته است که "فقط ده درصد معتادين که همراي شان مصاحبه صورت گرفته، تداوي شده اند و 90 درصد ديگر احساس ميکنند که به تداوي ضرورت دارند".

مشکل ديگري که گزارش دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل نيز به آن اشاره ميکند، اين است که تعدادي از والدين به کودکان خود ترياک ميدهند تا آنها آرام شوند.

استفاده از ترياک در هنگام مريضي کودکان در برخي مناطق افغانستان مرسوم است و از سوي ديگر، مادراني که مصروف کارهايي مانند قالين بافي اند، براي اين که کودکان شان را آرام کرده باشند، به آنها ترياک ميدهند؛ کودکاني که در کودکي معتاد ميشوند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل گفته است که پنجاه درصد از معتادين در شمال و جنوب کشور را همين کسان تشکيل ميدهند که "يک خطر براي نسل آينده است".

کوستا در اين اعلاميه افزوده است که پيش از اين در مورد ضررهاي مواد مخدر افغانستان در ديگر کشورهاي جهان صحبت شده، و حالا زمان آن رسيده است که گفته شود اين تراژيدي خود افغانستان را نيز فرا گرفته است.

عارف فرهمند

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی