تعداد حیوانات در جنگل ها به میزان زیادی کاهش یافته است | آلمان و جهان | DW | 13.08.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

تعداد حیوانات در جنگل ها به میزان زیادی کاهش یافته است

حیواناتی که در جنگل ها زندگی می کنند، برای طبعیت واقلیم مهم هستند، اما تنوع زیستی آنها همواره کاهش می یابد. کارشناسان هشدارمی دهند که درجریان پنجاه سال گذشته این حیوانات درجنگل ها درسرتاسر جهان به میزان زیادی کم شده است.

Kolumbien Weißstirn-Kapuzineraffe Cebus albifrons (Imago/Nature Picture Library)

شمار انواع مختلف حیوانات مانند میمون ها در جنگل ها کاهش یافته است (آرشیف)

برای "صندوق سرتاسری جهانی طبعیت" (WWF)، کاهش حیوانات در جنگل ها قابل نگرانی است. از سال ۱۹۷۰ به این سو شمار انواع مختلف این حیوانات در جنگل ها به بیشتر از نیم کاهش یافته است.

بر اساس تحقیقات این سازمان محیط زیستی، به خصوص نوع حیوانات ذوحیاتین (دو زیستان) مانند بقه ها و همچنین پستانداران مانند میمون ها یا فیل های جنگلی از این کاهش ها متاثر شده اند. عامل اصلی که حیوانات کمتری در جنگل ها زندگی می کنند، قطع درختان و استفاده از جنگل ها برای امور زراعتی می باشد.

کریستوف هاینریش، عضو هیئت مدیره صندوق سرتاسری جهانی طبعیت گفت: "کاهش انواع حیوانات در جنگل های جهان هراس انگیز و یک هشدار آشکار است."

Indonesien | Abholzung für Palmöl (Getty Images/AFP/Januar)

به خصوص شمار حیوانات در مناطق حاره توسط قطع درختان جنگل ها کاهش یافته است

امید کم در افریقا

او افزود که جنگل ها به جهان حیوانی دست ناخورده وابسته است: "اگر ما  حیوانات را از دست بدهیم، در این صورت ظرفیت و توانایی جنگل ها برای ذخیره کردن گازهای اقلیمی نابود می شود."

هاینزیش تاکید کرد: "اگر ما بخواهیم از کاهش تنوع بیولوژیکی در سرتاسر جهان جلوگیری کنیم، پس باید جنگل ها و انواع جانداران را در آنجا حفظ کنیم."

در این زمینه امیدواری هایی هم وجود دارد. در این بررسی نیز نمونه هایی ذکر شده است که در آنها تنوع زیستی قوت شان را باز می یابند. مثلا در افریقای شرقی و مرکزی در پی تدابیر حفاظتی، شمار گوریلاها افزایش یافته است.

 "صندوق سرتاسری جهانی طبعیت" برای این تحقیقات، داده ها از ۲۶۸ حیوان دسته مهره داران و ۴۵۵ دیگر انواع حیوانات را مورد بررسی قرار داده است.

dw/rku/ww (kna, dpa , afp)/af/hm

آگهی