تظاهرات علیه ی زدو خورد ها در بهسود | مجله حقوق بشر | DW | 18.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

تظاهرات علیه ی زدو خورد ها در بهسود

پیش از ظهرامروزسه شنبه برخی از باشندگان بامیان بمنظور حمایت از باشندگان بهسود ولایت میدان وردک دست به تظاهرات زده و از دولت افغانستان وجوامع بین المللی خواهان توقف جنگ در این منطقه شدند.

مظاهره کنندگان تعدادشان به بیش از 3000 هزارتن میرسید

مظاهره کنندگان تعدادشان به بیش از 3000 هزارتن میرسید

برخی از باشندگان بهسود که در تظاهرات حضور داشتند، از ادامه ی زد وخورد ها در مناطق مسکونی شان خبر می دادند. به گفته ی آنها " حملات گروه های مسلح که خود را کوچی معرفی می کنند همچنان ادامه دارد ونیروهای امنیتی که درتیزک وکجاب مستقرشده اند، برای حل این مشکل کافی نمی باشند".

مظاهره کنندگان که تعدادشان به بیش از 3000 هزارتن میرسید، با حمل پلاکات ها وسردادن شعارها از بازاربامیان بطرف دفترشورای ولایتی ودفترساحوی کمیسیون مستقیل حقوق بشروهمچنان نمایندگی ملل متحد رفته وقطع نامه ای شش ماده ای شان را قرآت کردند. در قطع نامه از حکومت افغانستان تقاضا شده بو تا هرچه زودتر از زد وخورد ها در بهسود جلوگیری کند. تظاهر کنندگان در ضمن از عواقب "خطرناک بی توجهی به این قضیه" هشدار دادند.

عبدالحد فرزام رییس دفترساحوی کمسیون مستقل حقوق بشردربامیان، گفت "هجوم کوچیها ازدید گاه کمسیون مستقیل حقوق بشرمحکوم است وخلاف قانون اساسی وکنوانسیون های بین المللی می باشد".

وی افزود که دولت افغانستان مکلفیت دارد تا امنیت را برای تمامی باشندگان افغانستان تامین کند.

او در ضمن علاوه نمود که "ما به حیث نمایندگی کمسیون حقوق بشر، خواهان قطع سریع جنگ وخواهان رسیدگی به تمام جرایم هستیم که دربهسود روی داده است".

عبدالحد فرزام وعده سپرد که خواسته های مظاهره کنندگان رابه دفتر مرکزی فرستاده وبرای قطع جنگ تلاش های همه جانبه خواهدنمود.

باآنکه از درگیری کوچیها وساکنان بهسود دوروزمی گذرد، نگرانی واضطراب باشندگان مناطق مرکزی را فراگرفته است.

آنان می گویند که درسال های پیش کوچیها با رمه وشترشان به ساحه می آمدند اما اینباربا سلاح های ثقیل، موترهای داتسون آمده اند.

نگرانی های دیگرحاکی ازاین است که ممکن تحت نام کوچی طالبان والقاعده دراین نا آرامیها دست داشته باشند.

سید جاوید کریمویراستار: رسول رحیم

مطالب مرتبط

آگهی