تظاهرات به مناسبت سالگردحمله برمسجد سرخ | آلمان و جهان | DW | 06.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تظاهرات به مناسبت سالگردحمله برمسجد سرخ

در پاکستان هزار هاتن از تند گرايان اسلامي به مناسبت سالگرد يورش نيروهاي پاکستان بر"مسجد سرخ" در مقابل حکومت پاکستان به تظاهرات پرداختند.

مسجدسرخ دراسلام آباد

مسجدسرخ دراسلام آباد

بنابر اظهارات مقامات رسمي پاکستان تحت مراقبت شديد پليس ومقامات امنيتي پاکستان هزاران نفر در محوطه مسجد واقع در اسلام آباد پايتخت پاکستان گرد آمدند. تظاهر کنندگان در حالي که پر چم هاي سياه را تکان مي دادند خاطره ي طالباني را که سال گذشته در جريان حملات سربازان پاکستاني کشته شده بودند به عنوان شهيد گرامي مي داشتند. صدها تن پليس جاده هاي رفت آمد را بسته نموده بودند و کساني که ازآنجا گذرمي کردند بازرسي ميکردند تا سلاح با خود نداشته باشند. تظاهر کنندگان از حکومت پاکستان مي خواستند که از کنترول مسجد دست بر دارد وعبدالعزيز برادر غازي را از حبس آزاد کند.

مولانا عبدالعزیزیکی ازرهبران شورشیان مسجد سرخ که هنگام فرارباچادری دستگیرشد.

مولانا عبدالعزیزیکی ازرهبران شورشیان مسجد سرخ که هنگام فرارباچادری دستگیرشد.

عبد العزيز سال گذشته هنگام حمله برمسجد در حالي که چادري به سر کرده وفرارمي کرد توسط مقامات امنيتي پاکستان دستگيروبازداشت شد.

يک سخنگوي تظاهر کنندگان حکومت پاکستان را تهديد نموده گفت که اگر به تقاضاي آنها ترتيب اثر داده نشود آنها به قهر متوسل مي شوند.

عبدالرحمن سخنگوي تظاهرکنندگان خواست، کساني که مسووليت حمله بر مسجد سرخ وکشته شدن انسان هاي بيگناه را بدوش دارند به پاي محاکمه کشيده شوند ومجازات گردند.

شورش تندگرایان اسلامی دراسلام آباد پایتخت پاکستان

شورش تندگرایان اسلامی دراسلام آباد پایتخت پاکستان

سال گذشته در ماه جولاي هنگام حمله بر مسجد سرخ صد نفر که در شمار آنها عبدالرشيد غازي رهبر طالبان تند گراي اين مدرسه سرخ هم شامل بود به قتل رسيدند.

به تاريخ سوم جولاي سال گذشته نخست نيروهاي امنيتي پاکستان مسجدسرخ را به محاصره گرفتند يک هفته بعد آن برمسجد وشورشيان که درآنجا سنگرگرفته بودند يورش بردند.

حمله بر مسجد سرخ در پاکستان موجي از عمليات انتحاري را که در اثر آن درحدود هزار نفر کشته شدند به همراه داشت.در ماه نوامبر پرويز مشرف حالت اضطراري را اعلام نمود که اين اقدام او بربحران اين کشور بيشتر شدت بخشيد.

آگهی