تظاهرات براي رهايي کامبخش ومتهم کردن مقامات بلخ به فشارآوردن بالاي محکمه | مصاحبه ها | DW | 31.01.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

تظاهرات براي رهايي کامبخش ومتهم کردن مقامات بلخ به فشارآوردن بالاي محکمه

دکترمسعود متين سخنگوي حزب همبستگي افغانستان" جنگ سالاران ومتهمين به جنايات جنگي" را دشمنان اصلي آزادي بيان درافغانستان خوانده است.حزب همبستگي افغانستان که تظاهرات را امروزدرکابل براي دفاع ازپرويزکامبخش خبرنگارمحکوم به اعدام راه انداخته بود ازآقاي حامد کرزي خواسته است ازحقوق مسلم شهروندان اين کشورجداً پشتيباني نمايد.

مشرانوجرگه افغانستان امروز اعلام نموده است که در رابطه با محاکمه کامبخش خواهان محاکمه عادلانه وقانوني مي باشد.

مشرانوجرگه افغانستان امروز اعلام نموده است که در رابطه با محاکمه کامبخش خواهان "محاکمه عادلانه وقانوني" مي باشد.

دراين تظاهرات که دست کم دوصد تن ازباشندگان شهرکابل درآن شرکت نموده بودند" توطئه هاي گروههاي افراطي عليه آزادي بيان " محکوم گرديد. آقاي مسعود متين طي گفتگويي ويژه با صداي آلمان ، مسوولين ولايت ودستگاه قضايي ولايت بلخ را متهم به تخطي ازقوانين رايج دراين کشورنمود. اودر رابطه با قضيه پرويزکامبخش که به اتهام پخش مطالب ضداسلامي ازطرف يک دادگاه ابتدايي درمزارشريف محکوم به مرگ گرديده است، گفت: مقامات مسوول اين ولايت بخاطرتحت فشارقراردادن برادرآقاي کامبخش دست به "چنين توطئه" زده اند.

بنابراستدلال آقاي متين برادرآقاي کامبخش که خود نيزخبرنگارمي باشد درزمينه جنايات تفنگداران وزورگويان تحقيق مي نموده است واودراين رابطه به خبرگزاري هاي بين المللي گزارش مي داده است. آقاي متين با ذکرنام "عطامحمدنور" والي ولايت بلخ اورا متهم نمود که ترس ازگزارش هاي برادرآقاي کامبخش داشته وخواسته است تابازنداني نمودن يک عضوخانواده او، وي را تحت فشارقراربدهد.

سخنگوي حزب همبستگي افغانستان ضمن اين که برگزاري محکمه پرويزکامبخش را که به طوري مخفي وبدون حضوروکلاي مدافع برگزارگرديده بود، خلاف موازين حقوقي افغانستان خوانده است گفته است که دستگاه قضايي بلخ بنابرخواست والي اين ولايت عمل کرده است.

پرويزکامبخش جوان 20 ودانشجوي سال سوم دانشکده ژورناليزم دردانشگاه بلخ مي باشد که هشت روزپيش حکم اعدامش ازسوي محکمه ابتدايي مزارشريف اعلام گرديد.

سازمان هاي حقوق بشرومحافل روشنفکري افغانستان حکم اعدام کامبخش را درداخل وخارج ، محکوم نموده اند.

مشرانوجرگه (سنا) افغانستان يک روزپس از آن که طي اعلاميه اي پشتيباني خودرا ازحکم محکمه مزارشريف اعلام نموده بود، امروز اعلام نموده است که اين اعلاميه اشتباهاً بيرون داده شده ومشرانوجرگه دراين رابطه خواهان "محاکمه عادلانه وقانوني" پرويزکامبخش مي باشد. البته قابل يادآوريست که مقامات ولايت بلخ تا به حال با اتهامات آقاي متين پاسخ نداده اند.

آگهی