1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
حقوق بشرپاکستان

تظاهرات "افغانستان را فراموش نکنید" در پاکستان و آلمان

۱۴۰۱ خرداد ۲۹, یکشنبه

ده ها تن از افغان های مقیم پاکستان و آلمان در بزرگ شهرهای این دو کشور دست به تجمع اعتراضی تحت عنوان "افغانستان را فراموش نکنید" زدند. آنها خواهان تسریع روند تخلیه افراد تحت خطر از افغانستان و انتقال پناهجویان افغان از کشورهای دومی به اروپا شدند.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/video-62184040
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Konflikt in Afghanistan - Taschkent

افزایش درخواست ها برای کمک به همکاران محلی آلمان درافغانستان

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی