تطبيق پلان شهري براي بزرگ ساختن خيابانهاي کابل | افغانستان | DW | 03.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تطبيق پلان شهري براي بزرگ ساختن خيابانهاي کابل

تراکم نفوس کنوني درشهر کابل چندبرابر بالاتر ازآنست که در ماستر پلان هاي قبلي اين شهر درنظر گرفته شده است.

خیابان چهلستون کابل درحال بازسازی وعریض سازی است

خیابان چهلستون کابل درحال بازسازی وعریض سازی است

اکنون اين کثرت جمعيت، چالش هاي زيادي شهري را به بار آورده است. تراکم سنگين ترافيک درجاده هاي شکسته وريخته وکم عرض شهر کابل يکي ازاين چالش ها مي باشد.

اخيراً شهرداري کابل جاده چهلستون را که يکي از جاده هاي مزدحم شهر کابل است تحت کار وبازسازي قرارداده است. هم اکنون کار در اين جاده جريان دارد.

هرچند برنامه ي کاري اين جاده ماه ها قبل طرح شده بود ولي به گفته انجنيرعظيم رييس ساختماني وحفظ ومراقبت شهرداري کابل موجوديت خانه هاي خلاف نقشه شهري در مسير اين جاده موجب شده است تا اين برنامه ماه ها به عقب بيافتد.

انجنير عظيم درمورد اين جاده گفت:« اين سرک از پل هارتل الي قصرچهلستون به طول پنج کيلومترو به عرض 30 متر داراي دومسيررفت وبرگشت مي باشد، که هرمسيرحرکت سه خط حرکت دارد و در21 متر باتمام تامينات که به يک سرک ضرورت است تحت ساخت قرار مي گيرد ».

به قول انجنير عظيم يک بخش خاک برداري جاده چهلستون تکميل شده است ولي بيشتر از 600 خانه در مسيراين جاده ازکارخانه جنگلک الي قصر چهلستون هنوزهم باقي مانده است که احتمال مي رود کاراين جاده را بازهم به تعويق اندازد.

پروژه هاي ساختماني در افغانستان به دليل تکميل نشدن به موقع اکثراً هزينه اضافي برمي دارد که مراجع مسوول آنرا هزينه انتقالي مي نامند.

خیابان میدان هوایی الی هوتل انترکانتینتال نیزعریض می شود

خیابان میدان هوایی الی هوتل انترکانتینتال نیزعریض می شود

انجنير عظيم درخصوص هزينه ي اين جاده گفت:« چون پلان اين سرک ها براي يکسال نيست بنابرآن اصطلاح هزينه ي انتقالي وجود دارد. فعلاً براي اين سرک دو ميليون دالر تخصيص داده است».

از پل هارتل تا پل گذرگاه تعداد زيادي از خانه هاي مسکوني در مسير اين جاده تخريب شده است، ولي تا حال شهر داري کابل به کساني که متضرر شده اند زمين نداده است. با اين هم مردم محل ازساختن آن استقبال مي کنند .محمد اشرف وکيل[گذر يخ دان گذرگاه مي گويد : «ما با شهرداري کابل به اين تفاهم رسيديم کساني که متضرر شده اند هرگاه به مردم چهلستون که قباله ي شرعي داشته باشد زمين داده شود به ديگران هم زمين ميدهند واز اين خوش هستيم که مسجد ما از نقشه سرک کشيده شد».

طي چند سال اخير شهرداري کابل با دست وپاچگي تمام تلاش دارد تا مشکلات نبود جاده هاي سالم وکافي را درشهر کابل ازميان بردارد ولي کمبود منابع مالي وامکانات تخنيکي از يک سو واز جانب ديگرموجوديت صدها خانه در مسير جاده ها باعث شده است تا در اين کار موفقيت چنداني نداشته باشد. به عنوان نمونه از جاده دشت برچي ميتوان ياد کرد. هرچند کار جاده دشت برچي تقريباً سه سال پيش آغاز گرديده بود ولي تا هنوزکارلايه دوم آن شروع نشده وازگلدان وجدول وجويچه ها هنوز خبري نيست.درعين حال لايه اول آن دوباره تخريب شده است.

آگهی