تطبيق اهداف هزاره مشروط به تعهدات کشورهاي غني است | مجله حقوق بشر | DW | 21.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

تطبيق اهداف هزاره مشروط به تعهدات کشورهاي غني است

در ماه سپتمبر سال روان قرار است اجلاس سران، در سازمان ملل متحد در نيويارک داير گردد.

رینه ارنست، آمر کمپاین هزاره ملل متحد در آلمان

رینه ارنست، آمر کمپاین هزاره ملل متحد در آلمان

در اين اجلاس تطبيق اهداف توسعهاي هزاره سوم به بحث گرفته ميشود. اهداف هزاره اهرم سرنوشت سازي براي وارد کردن تغييرات بهشمار ميرود.

رينه ارنست، آمر کمپاين هزاره ملل متحد در آلمان، در تبصرهاي که به عنوان مهمان با صداي آلمان داشت، تطبيق اين اهداف را مشروط به عملي شدن تعهدات کشورهاي غني دانست. بخشي از تبصره او را در زير ميخوانيم:

"مساله بر سر اعتدال نيست، بلکه سخن بر سر عدالت است". اين جملهاي است که همکار نايجرياييام، تاج الدين عبدالرحيم، که چند سال آمر کمپاين هزاره ملل متحد در افريقا بود، موضوع را با آن آغاز کرد. موفقيت در تحقق يافتن اهداف هزاره امکان پذير است، در صورتي که خواست سياسي کشورهاي ثروتمند واقعا موجود باشد.

وعدههاي مشخصي در رابطه با اهداف هزاره وجود دارند، که با آنها ميتوان در يک جامعه تغييرات رونما کرد. فشار جامعه مدني بر حکومت ها اوج ميگيرد. وزيران بهخاطر فساد اداري برکنار ميشوند و در صورتي که حق تعليم از مردم گرفته شود، آنها در جادهها دست به اعتراض ميزنند.

مثلا در روز جهاني فقر در هندوستان، باشندگان يک محله فقيرنشين در نزديکي پايتخت، با استفاده از موجوديت رسانهها، حکومت را تحت فشار قرار دادند. آنها يک مکتب موقتي را در زير يک خيمه ايجاد کردند. هزاران اعتراض مشابهي در اين کشور صورت گرفت تا آن که حکومت هندوستان حق تعليم را قانوني کرد. از آن زمان به بعد حق تعليم و تحصيل در قانون اساسي هندوستان درج گرديد و يک مکتب هم در آن محله کوچک فقيرنشين ساخته شد.

چنين داستانهاي موفقيتبار تشويق کننده اند. لغو هزينه مکتب در تانزانيا مثال ديگري است که پس از بخشودن وامهاي خارجي در کشور اعلام شد. در نتيجه اين تغيير، کودکان خانوادههاي فقير هم امکان رفتن به مکتب را به دست آوردند.

زماني که کشورهاي غني و فقير مسووليتهاي شان را جدي بگيرند، آنگاه توافقات هدفمند به صورت مثمر شکل ميگيرند. در حال حاضر بيشتر از 90 درصد کودکان در تانزانيا شامل مکتب اند. به يقين شرايط آموزشي هنوز ايدهآل نيست، اما اين آغازي است در مسير درست. در راه تحقق اهداف به جاي اين که بر ناکاميها مرثيه خواني شود و يا به خاطر نقايص فغان و ناله بلند گردد، بهتر است که از چنين پيشرفتهاي مثبت حمايت صورت بگيرد.

مسووليت اساسي براي رسيدن به اهداف و تحقق بخشيدن آنها به دوش کشورهاي روبه توسعه است. اما وظيفه ما حمايت از آنهاست نه اين که سد راه شان شويم، که متاسفانه غالبا چنين است. به هر اندازه که مساله توسعه دقيقتر مورد غور قرار بگيرد، به همان پيمانه واضح ميگردد که سخن تنها بر سر تعليم، صحت و يا دسترسي به مواد غذايي نيست، بلکه بيشتر از همه مساله بر سر بازارها، پول هنگفت و به دست آوردن هرچه بيشتر قدرت است.

رينه آرنيست/ صفي الله ابراهيم خيل

ويراستار: فرهمند

مطالب مرتبط

آگهی