1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
8 عکس
رضا شیرمحمدی
۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه
https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/g-50908326
HA Asien | Reza Shirmohammadi
رضا شیرمحمدی در بخش آسیای دویچه وله به زبان های دری، انگلیسی و آلمانی کار می کند.@RezaJournal
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Afghanistan Präsident Ashraf Ghani

واکنش‌ها پیرامون اظهارات تازه اشرف غنی

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی