1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
15 عکس
۱۳۹۵ دی ۲, پنجشنبه
https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/g-36875725

     

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

افغانستان گرسنگی می کشد؛ غرب نیز مقصر است

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی