1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
15 عکس
۱۳۹۵ دی ۲, پنجشنبه
https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/g-36875725

     

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Afghanistan Sender TOLO News | Khatereh Ahmadi, Moderatorin

انتقاد از سانسور و فشار بر رسانه‌ها در افغانستان

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی