تصويب قرار داد ليزابون | آلمان و جهان | DW | 01.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

تصويب قرار داد ليزابون

هشت سال از گردهم آيي سران دولت ها اتحاديه اروپا گذشت. در طول اين مدت آن ها تلاش کردند تا قانون جديد اروپايي را به عنوان اساسات حقوقي اتحاديه اروپا جهت تصويب طرح کنند.

نقشه ی کشور های عضو اتحادیه اروپا در قرار داد لیزابون

نقشه ی کشور های عضو اتحادیه اروپا در قرار داد لیزابون

امروز سه شنبه، يکم دسمبر اين امر تحقق يافته است. سوال اين است، تصويب اين قانون چه نو آوري هاي مهمي را به در پي خواهد داشت و چه ها به حال خود باقي خواهد ماند؟

سنفوني نهم بتهوفن به عنوان سرود ملي اروپا و بيرق آبي با 12 ستارۀ زرد آن بار ديگر موفق نشد تا با قرارداد ليزابون به صورت سمبول هاي رسمي اتحاديۀ اروپا گردد، گرچه آنها از دهه ها به اسن سو به صورت غير رسمي به اين عنوان کاربرد داشتند.هر آنچه نشانۀ يک دولت اتحاديه اروپا باشد، بايد بنابر پافشاري بريتانياي کبير و پولند در جريان مذاکرات دشوار و طولاني، از قرارداد اصلاحي حذف مي شد. اساساً اتحاديۀ اروپا همان مي ماند که بود - اتحاديه اي از کشور ها. چنانچه کريستوف ميولرز، کارشناس در امور حقوقي اروپا از دانشگاه هومبولت در برلين مي گويد، از آن ايالات متحد اروپا ساخته نمي شود:

"يک ابر دولت مقوله اي است که با اتحاديۀ اروپا مطابقت ندارد. اين اتحاديۀ بروکراسي بزرگي است که از کشور هاي عضو نمايندگي کرده و در آن کشور هاي عضو هنوز هم از نفوذ زياد برخوردار اند. اين تشکيلي است که به مشکل قابل شناخت است. تشکيلي که در بسياري بخش ها با معيار هاي دموکراتيکي که ما از دولت هاي ملي خود مي شناسيم، مطابقت ندارد."

قرارداد ليزابون، نتيجۀ مباحثاتي دوامدار تقريباً 8 ساله، براي پارلمان اروپايي که مستقيماً انتخاب مي گردد، نقش بيشتر را قايل مي شود. در تقريباً تمام ساحات سياسي اعضاي پارلمان در اشتراسبورگ اجازه دارند، يکجا با شوراي وزيران، نمايندگي 27 کشور عضو ، در اتخاذ تصاميم سهم داشته باشند. يو لاينن Jo Leinen عضو پارلمان اروپا از حزب سوسيال ديموکرات هاي آلمان و رئيس پيشين کميسيون قانون اساسي، با اظهار مسرت مي گويد:

ميولرز، کارشناس در امور حقوقي اروپا از دانشگاه هومبولت در برلين:يک ابر دولت مقوله اي است که با اتحاديۀ اروپا مطابقت ندارد.

ميولرز، کارشناس در امور حقوقي اروپا از دانشگاه هومبولت در برلين:"يک ابر دولت مقوله اي است که با اتحاديۀ اروپا مطابقت ندارد."

"پارلمان اروپايي يکي از برندگان اين قرارداد اصلاحي جديد است. ما حالا با حکومت ها و شوراي وزيران، تا حال واقعاً پرقدرت ترين ارگان اروپايي در يک سطح قرار خواهيم داشت. به اين معني که قوانين بروکسل صرف زماني به وجود آمده مي تواند که پارلمان "آري" بگويد، وقتيکه پارلمان اروپايي با آن موافق باشد."

قرارداد ليزابون اتحاديۀ اروپا براي جهان دو کارمند جديد را به ارمغان آورد. هِرمن فان رومپوي، تا چندي قبل رئيس حکومت کاملاً غير مشهور در بلژيک براي دونيم سال رئيس شوراي وزيران انتخاب شد. اين کلوپ قدرتمند رؤساي دول و حکومات در مورد خطوط اساسي سياست اتحاديۀ اروپا تصميم مي گيرند. هرمن فان رومپوي در مورد نقش ميانجيگرانه اش گفت:

"نظر شورا کاملاً مافوق نظر شخصي من قرار دارد. اين مهم نيست که من چه فکر مي کنم. نقش من جستجوي تفاهم در اين و يا آن موضوع است."

بارونِس کاترين آشتون آف اَپ هالند مأمور سياست خارجي و امنيتي انتخاب شد. همچنان اين بريتانوي نيز در صحنۀ بين المللي تا هنوز از شهرتي برخوردار نيست. او براي 5 سال اين وظيفه را اجراء مي کند. او اين لقب بزرگ را از برکت تلاش هاي حکومتش به دست آورده است که در زمان مذاکرات روي قرارداد لقب "وزارت خارجه" را رد کرده بود. اين لقب از نظر بريتانوي هاي شکاک به يک کشور اطلاق مي شود.

اين قرارداد که دو سال قبل در پايتخت پرتقال به امضاء رسيد، بيش از همه براي کانديد هاي شامل در اتحاديۀ اروپا مهم است. کرواسيا و ديگر کشور هاي بالقان مي توانند با اين قرارداد جديد شامل شوند، قراردادي که اين اتحاديه را براي 30 و يا بيشترعضو قابل رهبري مي سازد.

با قرارداد ليزابون همچنان يک نوع مراجعه به آراء مردم و براي اولين بار امکانات خروج از اتحاديۀ اروپا به وجود مي آيد. يو لاينن عضو پارلمان اروپا اميدوار است که حالا قرارداد ليزابون اگر دهه ها نه، سال ها نافذ خواهد ماند. به نظر او در صورتي که يک کشور بزرگي مانند ترکيه و يا اوکراين شامل اتحاديه شود، قرارداد اساسي ديگري بايد به وجود آيد.

ريگرت/صديقي

ويراستار:مبلغ

آگهی