تصميم شفاف اوباما درمورد افغانستان به زودي اعلام مي شود | آلمان و جهان | DW | 14.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

تصميم شفاف اوباما درمورد افغانستان به زودي اعلام مي شود

پس ازآنکه رسانه ها از وجود اختلاف بين مشاوران اوباما درمورد ستراتژي افغانستان گزارش کردند، او وعده کرد که به زودي تصميم " شفاف" اي درمورد اينکه آيا سربازان بيشتر به افغانستان فرستاده شود ويا فرستاده نشود، گرفته مي شود.

اوباما گفته است که باشفافیت به مردم امریکا خواهد گفت که چرا این تصمیم را گرفته است وچگونه این تصمیم اجرا می شود

اوباما گفته است که باشفافیت به مردم امریکا خواهد گفت که چرا این تصمیم را گرفته است وچگونه این تصمیم اجرا می شود

اوباما درسفرآسيايي اش پيرامون اين تصميم که آيا برشمار 68000 سرباز امريکايي تعداد بيشتري افزوده شود، مورد سوال قرارگرفته است.

اخبارجديدي که افشا شده است خبرازآن يادداشت کارل آيکن بيري سفير ايالات متحده امريکا درافغانستان مي دهد که، قبل ازآنکه حامد کرزي درمورد جلوگيري ازفساد شايع درحکومتش دست به عمل بزند، درقبال اعزام سربازان بيشتر به افغانستان ابراز شک وترديد جدي کرده است.

پس ازآنکه اوباما درتوکيو با يوکيو هاتو ياما نخست وزير جاپان مذاکره کرد، مجدداً درمورد تصميم اعزام 40000 سرباز بيشتر درافغانستان مورد سوال قرار گرفت.

اوباما درپاسخ به خبرنگاري گفته است:" به زودي تصميم گرفته مي شود واين تصميم شفافي دربرابرمردم امريکا خواهد بود".

اوباما گفته است همينکه همراه با مسوولان ارتشي ومشاوران امنيتي اش چنين تصميم گرفته شود ، وي به مردم امريکا اطمينان مي دهد و به آنها تفهيم مي شود که " دقيقاً ما چه مي کنيم وچرا اين کار را مي کنيم".

رابرت گيبس سخنگوي کاخ سفيد در رد نظرمخالفان اوباما ازحزب جمهوريخواه که او را متهم به تعلل درتصميم گيري مي کنند گفته است:" به عجله تصميم گرفتن کار غلطي است. نخست بايد مطمئن شد که اين کار به نفع امنيت ملي ايالات متحده امريکا هست".

سخنگوي اوباما همچنان به خبرنگاران هشدار داده است که ازاظهار اين مطالب که گويا ازمنابع قابل اعتماد شنيده اند که اوباما به اين يا آن گزينه نزديک است، دوري کنند. اوگفته است" رئيس جمهور براي گرفتن يک تصميم درست به زمان نياز دارد".

اوباما قبل ازآنکه سفرش را به چهار کشورآسيايي درنزدهم نومبر پايان دهد، تصميمش را درمورد جنگ افغانستان که هشت سال عمر دارد، اعلام نمي کند.

سخنگوي کاخ سفيد گفته است که احتمال دارد اوباما براي تصميم گيري نهايي اش به يک نشست ديگر مشاوران امنيتي ونظامي اش ضرورت داشته باشد.

به روز پنجشنبه گيتس ضمن توضيح اينکه ايالات متحده امريکا به صورت نامحدود درافغانستان باقي نمي ماند، گفته بود که اوباما خواهان يک ستراتژي است که نقاط کارآمد گزينه هاي مختلف را داشته باشد.

اوباما گفته است که برايش چهارگزينه درمورد افغانستان پيشنهاد شده است که سه تاي اين گزينه ها اعزام بين 20000 تا 40000 سرباز اضافي را پيشنهاد مي کنند.عنصر يا بخش نظامي گزينه چهارم فاش نشده است.

فرانس پرس / رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی