تصرف دوباره رمادی آغاز و پایان کار دولت اسلامی؟ | آلمان و جهان | DW | 23.12.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تصرف دوباره رمادی آغاز و پایان کار دولت اسلامی؟

سربازان عراقی به تصرف دوباره شهر رمادی آغاز کرده اند. این شهر برای شبکه "دولت اسلامی" اهمیت بسیار زیادی دارد. و نیز تصرف دوباره این شهر اهمیت نمادین زیادی فراتر از مرز های شهر خواهد داشت.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق با نشان دادن عزم و اراده قوی در شنبه گذشته در بغداد گفت، سربازان عراقی "هر سانتی متر" خاک کشور شان را دو باره فتح خواهند کرد. او تاکید کرد: "اما اگر ما باهم همکاری کنیم، پیروز خواهیم شد."

این سخنان او در ارتباط با تصرف دوباره شهر رمادی بوده است که در فاصله 110 کیلومتری غرب بغداد واقع است. سربازان عراقی از هفته ها به این سو، حلقه ای را در دور و بر شهر کشیده اند. از روز دوشنبه به این سو، آنها در مرکز شهر در حال پیش روی هستند.

صباح النعمان فرمانده این حملات تهاجمی در برابر رسانه های عراقی اطمینان داد: "حین 72 ساعت شهر [از وجود تروریست های "دولت اسلامی"] پاک خواهد شد."

اگر سربازان عراقی به تصرف دوباره شهر موفق شوند، در این صورت این امر برای عراق یک پیروزی بسیار نمادین خواهد بود. رمادی مرکز ایالت انبار است، منطقه ای که دولت خود خوانده اسلامی حدود دو سال پیش در آن جای پا باز کردند.

تروریست های "دولت اسلامی" در آنجا از تشنج و نارضایتی میان جمعیت سنی ها و شیعه ها که در حکومت نوری المالکی اکثریت داشتند، استفاده کردند. سنی ها به این باور بودند که حقوق شان در حکومت المالکی محدود شده است. اعتراض های آنها توسط سربازان حکومت سرکوب می شد و قسماً با شیوه بسیار وحشتناک. بعد از آن بسیاری از مخالفان حکومت تلاش کردند تا به "دولت اسلامی" نزدیک شوند.

مردم ملکی از ماه نوامبر به ترک کردن شهر رمادی آغاز کردند

مردم ملکی از ماه نوامبر به ترک کردن شهر رمادی آغاز کردند

شیوه برخورد با مردم ملکی تعیین کننده است

در این میان دیدگاه سنی ها نسبت به "دولت اسلامی" به صورت اساسی تغییر یافته است. علی ابی فیراس از پورتال معلوماتی و پژوهشی امریکایی "آی. ایچ. اس." در گفتگو با دویچه وله گفت، قبایل بزرگ منطقه از مدت ها به این سو از تروریست های این شبکه فاصله گرفته اند.

او توضیح داد که با در نظرداشت پیشنه تاریخی اخیر شهر، مهم این است که اردوی عراق در تصرف دوباره شهر، چقدر به حفاظت مردم ملکی ارج قایل می شود و با آنها با چه شیوه ای برخورد می کند.

"دولت اسلامی" از بیرون شدن یک بخش مردم از شهر جلوگیری می کند تا از آنها به عنوان سپر استفاده کند. علی ابی فیراس تاکید می کند: "نوع شیوه برخورد سربازان در برابر مردم ملکی، در چگونگی روابط میان سنی ها و شیعه های عراق تعیین کننده خواهد بود."

"دولت اسلامی" 14 درصد از مناطق تصرف شده را از دست داده است

به این دلیل مهم است که ملیشه های شیعی در تصرف دو باره شهر رمادی مهار شوند، گرچه آنها در ردیف دوم در این جنگ سهیم هستند. آنها در ماه های اخیر در کنار اردوی ضعیف قرار داشته اند و به خصوص توجه را با شیوه های خشونت آمیز شان در برابر مردم ملکی جلب کردند.

سربازان عراقی در نوامبر به شهر رمادی نزدیک شدند

سربازان عراقی در نوامبر به شهر رمادی نزدیک شدند

این امر به میزان زیادی باعث ایجاد بی اعتمادی سنی ها نسبت به دولت شد. به همین دلیل حالا قبل از همه ملیشه های سنی از نیرو های امنیتی عراقی حمایت می کنند. نیرو های نظامی عراق در این حملات تهاجمی توسط حملات هوایی ایالات متحده امریکا بر مواضع "دولت اسلامی" مورد حمایت قرار می گیرد.

اگر "دولت اسلامی" مجبور به ترک کردن شهر رمادی شود، در این صورت مناطق تحت کنترول اش که در غیر آن نیز محدود شده است، کوچکتر خواهد شد. در سال جاری 2015، "دولت اسلامی" 14 درصد مناطق زیر کنترول اش را در امتداد مرز های سوریه و عراق از دست داده اند. به قول ابی علی فیراس، زوال این شبکه در عراق ادامه خواهد یافت.

پایان کار "دولت اسلامی"

این امر به معنای پایان کار "دولت اسلامی" خواهد بود. در دراز مدت، مکان برای این شبکه در جا های دیگر نیز تنگ خواهد شد. سازمان ملل متحد در هفته پیش قطعنامه ای تصویب کرد که براساس آن منابع درآمد های "دولت اسلامی" قطع شود.

"دولت اسلامی" از منابع بسیاری تمویل می شود. مهترین آن تجارت با نفت است. درآمد ها ناشی از تجارت آثار عتیقه، آدم ربایی ها، باج گیری ها، قاچاق ها از این جمله اند. اگر این همه منابع برای "دولت اسلامی" خشک شوند، در این صورت این شبکه تروریستی نه قادر خواهد بود تا در درازمدت جنگجویان اش را تمویل کند و نه می تواند برایش اسلحه و تجهیزات تهیه کند.

DW.COM

آگهی