تشدید کنترول ماموران حراست در کمپ های آوارگان | مهاجرت به اروپا | DW | 30.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

تشدید کنترول ماموران حراست در کمپ های آوارگان

در کمپ های آوارگان پیوسته در مورد تهاجم و خشونت گزارش داده می شود. مسئول برخی از این موارد مأموران حراست هستند. تا به حال آن ها به طور جدی کنترول نمی شدند. حالا قرار است که به این وضعیت پایان داده شود.

طبق یک گزارش پس از چندین مورد بدرفتاری با پناهجویان در کمپ های آوارگان، حکومت آلمان فدرال و ایالت های این کشور تصمیم گرفته اند که نظارت بر خدمات خصوصی امنیتی را تشدید بخشند.

به گزارش روزنامه آلمانی «زود دویچه سایتونگ» قرار است مأموران حراست هر سه سال یک بار بررسی گردند. این روزنامه با رجوع به اعلامیه کمیته متشکل از مقام های حکومتی فدرال و ایالت های آلمان گزارش می دهد.

براین اساس اداره ها باید در مورد متقاضیان کار گواه جامع تر عدم سوء سابقه را تقاضا کنند تا بتوانند بررسی کنند که آیا درباره آن ها اطلاعات جدیدی وجود دارد یا نه.

بررسی سختگیرانه تر در فواصل منظم

طبق گزارش این روزنامه آلمانی قرار است که حتی کسب اطلاعات از اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی (اداره استخبارات داخلی) کشور نیز ممکن باشد، به طور مثال زمانی که قرار است در کمپ های آوارگان و یا مراسم بزرگ، مأموران حراستی به کار گماشته شوند.

افزون براین بررسی مأموران حراستی که قرار است در کمپ های آوارگان و یا در مراسم بزرگ در مناصب ریاستی به کار گماشته شوند در آینده الزامی می شود. همچنین مأموران حراستی طبق توافق های تصویب شده در این کمیته هر سه سال یک بار بررسی خواهند شد.

نیاز به پرسنل بیشتر

در اعلامیه کمیته متشکل از مقام های حکومتی و ایالتی به این اشاره شده که این اقدام ها فقط با پرسنل بیشتر انجام پذیر می باشد. افزون براین هزینه ها در بخش های مختلف افزایش خواهند یافت، چون به این ترتیب شمار کارمندانی که باید سالانه بررسی گردند، به 100 هزار تن افزایش می یابد.

در ماه سپتمبر سال 2014 جنجال درباره احتمال بدرفتاری مأموران حراستی با آوارگان در یک کمپ موقتی در ایالت نورد راین وستفالن آلمان در صدر خبرها قرار گرفت. همچنین چندین گزارش درباره به کار گماشتن راست گرایان افراطی در کمپ های آوارگان به حیث پرسنل حراستی جنجال برانگیز شد.

DW.COM