تشدید مبارزه در برابر راه های گریز از پرداخت مالیات | آلمان و جهان | DW | 21.09.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تشدید مبارزه در برابر راه های گریز از پرداخت مالیات

بیست کشور مهم صنعتی و نوظهور صنعتی، موسوم به "جی 20 " میخواهند راه فرار از پرداخت مالیات را ببندند. اقدامات کنونی این گروه به ویژه متوجه شرکت های بزرگ چند ملیتی است.

کشورهای "جی 20" روی گام های مشخص در مبارزه با فرار مالیاتی شرکت های بزرگ چند ملیتی تصمیم گرفته اند. همین شرکت ها سبب می شوند که وزرای مالیه در سراسر جهان سالانه مبالغ هنگفتی را از دست بدهند. وزرای مالیه کشور های صنعتی و نوظهور صنعتی در نشست شان در شهر کنز آسترالیا، روی یک بسته تدابیر اولیه در رابطه با نظام مالیاتی و انتقال دادن مفاد به جای های دیگر، با هم به توافق رسیدند. تا پایان سال 2015، این بسته به طور کامل باید در دسترس قرار داشته باشد.

با این مقررات بین المللی که روی آن توافق صورت گرفته است، قرار است جلو نیرنگ های قانونی گرفته شود. اساس این اقدامات "جی 20" یک برنامه عملی سازمان همکاری های اقتصادی و انکشافی است. همه کشورهای عضو این سازمان و کشور های عضو "جی 20"، که 90 در صد اقتصاد جهانی را می سازند، این توافقنامه را به رسمیت شناخته اند. اینگل گورییا دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی و انکشافی از یک برنامه بلند پروازانه مدرن سازی سیستم مالیات جهانی، که در 100 سال اخیر بیسابقه است، صحبت کرده است.

عملکرد های سردرگم

Amazon Logistik Zentrum in Pforzheim

شرکت آمازون که کالا های تجارتی خود را از طریق پست به مشتریان اش می رساند، بطور نسبی مالیه کمتر می پردازد

پس منظر این مسأله را در عملکرد شرکت هایی مانند اپل، آمازون، گوگل و دیگر شرکت های بزرگ چند ملیتی، می توان یافت. همچو شرکت ها با استفاده از نیرنگ های قانونی و یک بافت پیچیدۀ ساختاری خود مفاد بلندی را بدست آورده ولی برای این درآمد خود یا مالیات کم می پردازند و یا هم هیچ مالیه نمی دهند. این شرکت ها مفاد بدست آمدۀ خود را گاهی به کشور های با مالیات بلند و گاهی هم به کشور های که در آنها مالیات اندک پرداخت میشود، انتقال میدهند و از مقرراتی که در سطح بین المللی پذیرفته نشده و همچنان از خلاء های مالیاتی در کشوری که در آن فعالیت دارند، بهره می برند. هدف سازمان همکاری های اقتصادی انکشافی و کشور های عضو "جی 20" این است که در آینده در آنجاییکه معاملات تجارتی صورت می گیرد، باید مالیات متناسب نیز پرداخت شود.

همچنین در نشست "جی 20" موضوع عدالت مالیاتی، اعتبار و انصاف در نظام مالیاتی مطرح است. جو هاکی وزیر مالیه کشور میزبان آسترالیا می گوید آن کسی که بطورعادلانه مالیات اش را نمی پردازد، در حقیقت بار مالیاتی خود را به دوش مالیه دهندگان دیگر می اندازد.

سرمایه گذاری خصوصی به عنوان یک طرح احیای اقتصادی

در نشست آینده سران حکومات و دول جهان، که قرار است در دو ماه آینده برگزار شود، قرار است یک طرح عملی برای احیای اقتصاد به تصویب برسد. کشور های عضو "جی 20" توافق کردند که برای رشد بیشتر، به ویژه سرمایه گذاری های بیشتر در بخش خصوصی نیاز می رود. بیشتر از همه زیرساخت ها مورد توجه شان قرار دارد. ولفگنگ شویبله وزیر مالیه آلمان گفت که در سراسر جهان و همچنین در آلمان به اندازه کافی سرمایه گذارانی وجود دارند که می خواهند سرمایه گذاری های سود آور را تمویل کنند. برای جذب این سرمایه گذاران به طور فزاینده باید شفافیت در پروژه های ساختمانی افزایش یابد.

با این حال شویبله روشن ساخت که رشد پایدار تنها می تواند بر اساس اصلاحات ساختاری و سیاست های مالی تأمین گردد. اما او تقاضا برای برنامه های کوتاه مدت مصرفی را رد کرد.

DW.COM

آگهی