تشديد منازعه روي غني سازي يورانيم ايران | آلمان و جهان | DW | 23.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

تشديد منازعه روي غني سازي يورانيم ايران

بنابر اظهارات علي اكبر صالحي، رييس اداره ي اتمي ايران، قرار است در آغاز ماه اپريل، اندكي بعد از برگزاري مراسم سال نو، دو دستگاه غني سازي ديگر يورانيم ساخته مي شود.

default

در جمهوري ايران به تاريخ ۲۱ مارچ از سال نو تجليل به عمل آيد. براساس اين اظهارات هردو دستگاه در زير كوه اعمار مي شوند، تا از حملات نظامي در امان باشند. اما اظهاري دال بر محل معين اين دستگاه ها از مقامات ايراني شنديده نشده است.

چنانچه تهران در نيمه ي ماه دسامبر اعلام كرده بود، اين كشور مجموعاً ساختن ده دستگاه جديد غني سازي يورانيم را در نظر دارد. براساس اظهارات صالحي، براي پنج عدد آنها مكان معين پيدا شده است. او در اين قسمت نيز از بيان مشخص مكان دقيق آنها خودداري كرد.

گفته شده است كه جهت تامين نياز به يورانيم غني ساخته شده براي اهداف طبي، تهران مي خواهد در دراز مدت حتي ۲۰ دستگاه جديد ديگر نيز بسازد. برخي ازناظران اين اظهارت را غير واقعبينانه تلقي مي كنند كه فقط در خدمت نمايش گذاشتن توانايي اين كشور کارگرفته مي شود.

اعلام كنوني در يك زمان خيلي حساس صورت مي گيرد. زيرا حكومت ايران به تازگي ها راه حل مصالحت آميز مقامات آژانس بين المللي اتمي (IAEA) را رد كرده است.

اين مصالحه در ضمن در نظر گرفته بود كه ايران ۱،۲ تن يورانيم، به ميزان كم غني شده را به روسيه انتقال مي دهد‌، جايي كه از حدود ۴ درصد به كمتر از ۲۰ در صد غني سازي آن ها صورت خواهد گرفت و بعد از آن در فرانسه ماده هاي سوخت آنها توليد خواهند شد. بعداً اين مواد در پايان امسال جهت استفاده در تحقيقات راكتور هاي طبي دوباره به ايران ارسال مي شوند. بعد از آنكه تهران بيش از سه ماه در قسمت ارايه يك جواب مشخص تعلل كرد، علي اكبر صالحي دو هفته پيش گفت:

"من به اين وسيله اعلام مي كنم كه نامه ي به همين منظور به ادراه ي بين المللي اتمي (IAEA) نوشته شده است. اين نامه بيانگر هدف ما است كه ما خود يورانيم را تا ۲۰ درصد غني مي سازيم. در اين مورد بازرسانان آژانس بين المللي اتمي حضور خواهند داشت. ما انشاالله به زودي به اين روند آغاز مي كنيم."

ايران در حال حاضر در تصاحب دو دستگاه غني سازي يورانيم است كه از آن ميان فقط يكي از آنها هم اکنون در حال كار است. نظر به اظهارات ادراه ي بين المللي اتمي در حال حاضر در آنجا ۸۶۱۰ سنتريفوژ در حال فعاليت هستند كه در آن يورانيم شکل گازهكسافلورايد غني سازي مي شوند. اين موضوع در ميان كارشناسان مورد منازعه است كه آيا ايران با اين شمار در موقعيتي قرار دارد تا به هدف ساختن سلاح هاي اتمي برسد كه لازمه ي آن غني سازي بيش از ۸۰ درصد است. درحالي كه غرب هراس از اين دارد كه ايران برنامه ي هسته اي اش را در خدمت اهداف نظامي به كار خواهند گرفت، حكومت ايران تاكيد مي كند كه برنامه اتمي آن ها براي اهداف صلح جويانه است.

اولریش/ مبلغ

ویراستار: یاسر

آگهی