ترکيب نيروهاي خارجي در افغانستان و بحث روي تقويت وازدياد آنها | افغانستان | DW | 05.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ترکيب نيروهاي خارجي در افغانستان و بحث روي تقويت وازدياد آنها

اوباما رييس جمهور ایالات متحده امریکا به روز سه شنبه توسعۀ فوري واحد هاي نظامي کشورش را با 17000 سرباز ديگر اعلام کرد

سربازان آیساف مربوط به ارتش آلمان در افغانستان

سربازان آیساف مربوط به ارتش آلمان در افغانستان

اکنون در افغانستان حدود 71000 سرباز خارجي مستقراند که بيش از نيمي آن، يعني حدود 38000 آن از ايالات متحده امريکا هستند. اوباما رييس جمهور آن کشور به روز سه شنبه توسعۀ فوري واحد هاي نظامي کشورش را با 17000 سرباز ديگر اعلام کرد.

به علاوه به دليل برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ماه اگست 2009 در افغانستان، کشور هاي ديگر نيز مي خواهند به تعداد سربازان شان افزايش دهند.

مثلاً جمهوري فدرال آلمان در نظر دارد تا 600 سرباز ديگر به 3600 سربازان فعلي اش در افغانستان بيفزايد.

هواپیما های کشاف و جنگیدۀ آلمانی تورنادو در افغانستان

هواپیما های کشاف و جنگیدۀ آلمانی تورنادو در افغانستان

تا هنوز بايد در افغانستان ميان سربازان آيساف (ISAF) -"نيرو هاي بين المللي کمک به حفظ صلح"- و "عمليات صلح پايدار" (OEF)، يعني نيروي هاي ايتلافي به رهبري ايالات متحده امر يکا تفاوت گذاشت. سربازان آيساف نظر به توصيف حکومت آلمان اين ماموريت را به عهده دارند که "حکومت افغانستان را در زمينۀ تشکيل ثبات و عملي ساختن امنيت کمک نمايند." در عين زمان هدف آن ها "خلق يک زمينۀ مطمئن براي مقامات افغانستان و پرسنل هاي سازمان ملل متحد و ديگر سازامان هاي بين المللي مي باشد."

از طرف ديگر وظيفۀ "عمليات صلح پايدار"، " نابود ساختن رهبري و قرار گاه هاي آموزش تروريست، مبارزه عليه آنها، زنداني کردن آنها و قرار دادن آنها در برابر دادگاه است."

اکنون در مجموع حدود 16000 سرباز تحت فرماندهي ايالات متحده امريکا در "عمليات صلح پايدار" در افغانستان سهيم هستند. تعداد بيشتري آنان سربازان امريکايي هستند. از ماه نوامبر سال 2008 به اين سو، در اثر توافقات وظايف ماموريت ها در افغانستان، حدود 100 سرباز آلماني "نيرو هاي فرماندهي ويژه"

(KSK)، ارتش آلمان ديگر در "عمليات صلح پايدار" در افغانستان سهيم نيستند.

نیرو های عمليات صلح پايدار (OEF)

نیرو های "عمليات صلح پايدار" (OEF)

اکنون در آيساف به علاوه ايالات متحده امريکا، 41 دولت با 55000 سرباز سهيم هستند. بعد ازايالات متحده امريکا، بريتانيا، آلمان، کانادا، هالند، ايتاليا، فرانسه، ترکيه و آسترليا در جملۀ بزرگترين کشور هاي مستقر کننده سربازان در افغانستان هستند.

آيساف به فرماندهي مناطق گوناگون در افغانستان تقسيم مي شوند که در کابل، مناطق شمال (مزار شريف)، غرب (هرات)، جنوب (قندهار) و در شرق (بگرام) داخل عمل هستند. جهت برقراري امنيت و حمايت در امور بازسازي در ولايات "، در مجموع 26 "گروه بازسازي ولايتي" (PRT) تشکيل شده اند که به نوبت تحت فرماندهي سربازان آيساف قرار مي گيرند. به اين ترتيب سربازان آلماني هم براي فرماندهي منطقۀ شمال و نيز در زمينۀ فعاليت هاي "گروه بازسازي ولايتي" (PRT) در قندوز و فيض آباد در فعاليت هستند. گذشته از آن ارتش آلمان از ماه جولاي سال 2008 به اين طرف در قندوز 200 سرباز را در خدمت "نيرو هاي واکنش سريع" (QRF) قرار داده است و از ماه اپريل سال 2007 به اين سو به تعداد شش هواپيمايي کشاف از نوع تورنادو (Tornado) جهت تصوير گيري از هوا در تمام مناطق افغانستان در اختيار نيرو هاي بين المللي براي مبارزه عليه دهشت افگني قرار داده است.

مطالب مرتبط

آگهی