تردید ها در زمینه مآموریت سازمان ملل در افریقای مرکزی | آلمان و جهان | DW | 16.09.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تردید ها در زمینه مآموریت سازمان ملل در افریقای مرکزی

شهروندان جمهوری افریقای مرکزی با نگرانی گفته اند که سازمان ملل متحد نیز قادر به انجام مآموریت بهتر از نیروهای اتحادیه افریقا در جمهوری افریقای مرکزی نخواهد بود.

در ادامه مآموریت نیروهای اتحادیه افریقا، از اواسط سپتامبر سازمان ملل متحد نیز برای مآموریت در جمهوری افریقای مرکزی اقدام کرده است و قرار است نیروهای افریقایی نیز به عنوان بخشی از این مآموریت در این کشور باقی بمانند.اما شهروندان جمهوری افریقای مرکزی با نگرانی در زمینه این مآموریت ابراز تردید کرده اند.

از آغاز روز دوشنبه (15/09/2014)، مآموریت بین المللی برای حمایت از افریقای مرکزی موسوم به "میسکا" به رهبری اتحادیه افریقا، اکنون با شروع مآموریت ملل متحد به « مینوسکا» نام اشرا عوض کرد.

این نیروها در کنار اینکه برای حفاظت شهروندان ملکی این کشور درگیر جنگ داخلی از خشونت، توظیف شده اند؛ همچنان قرار است این کشور را در بازسازی ساختار های دیموکراتیک حمایت نمایند.

Herve Ladsous

هارف لادسوس رئیس مآموریت صلح سازمان ملل: «اعتبار از دست رفته باید دوباره به دست بیاید»

در همین ارتباط هارف لادسوس رئیس مآموریت صلح سازمان ملل حین تسلیم دهی فرماندهی این ماموریت گفت: «با آنکه بدون تردید این مآموریت، یک وظیفه پیچیده و دراز مدت خواهد بود، ولی با آنهم برای ما خیلی مهم است».

لادوس افزود که علاوتاً یکی از اهداف، آموزش دهی پولیس نیز می باشد زیرا به گفته او ایجاد اعتماد میان مردم و نیرو های امنیتی از اهمیت بسیار برخوردار است.

در رابطه به اعتماد مردم در برابر نیروهای بین المللی می توان گفت که تردید هایی وجود دارد. چنانچه یکتن از شهروندان این کشوردر گفتگویی با دویچه ویله با انتقاد از سربازان مستقر در جمهوری افریقای مرکزی گفت: «سربازانی که با این مناطق آشنایی دارند، مؤفق نشده اند آنچه را که ما امیدواربودیم، برآورده سازند. بنابرین، کافی نخواهد بود که فقط یونیفارم آنان عوض شود». او افزود: «یک آغاز نو زمانی می تواند مؤفقانه باشد که سربازان کنونی کاملاً این کشور را ترک کنند و افراد غیر وابسته بجای آنان بیایند». یکتن از عابران دیگر با امیدواری از مآموریت سازمان ملل گفت: «اگر آنها نیز در ایفای وظیفه خویش مؤفق نشوند، مردم حضور آنها را نیز نمی پذیرند».

یک مآموریت قدرتمند؟

باباکا گای که رهبری مآموریت جدید سازمان ملل را به دوش دارد، با خوشبینی در رابطه به همکاری نیروهای سازمان ملل متحد و اتحادیه افریقا گفت که سربازان اتحادیه افریقا تحت شرایط سختی وظایف خود را به وجه احسن انجام داده اند. باباکا گای مآمورسازمان ملل از کشور سینیگال می باشد که پیش از این مآموریت، در کشورهای جمهوری دیموکراتیک کانگو و سوریه نیز برای سازمان ملل ایفای وظیفه کرده است.

Zentralafrikanische Republik

هدف اولیه: حفاظت بیشتر مردم غیر نظامی

به گفته او مآموریت سازمان ملل دارای وجوه بهتری می باشد زیرا نه تنها ضمانت تمویل این مآموریت به دلیل پرداخت حق العضویت کشورهای عضو ممکن است، بلکه همچنان ضمن این مآموریت می توان به تجربیات هنگفت مآموریت های صلح سازمان ملل دست یافت و در کنار همکاران نظامی همچنان در بخش غیرنظامی نیز می توان مورد حمایت قرار گرفت.

قرار است در مآموریت صلح سازمان ملل موسوم به "مینوسکا" 12 هزار سرباز و پولیس اشتراک کنند. تعدادیکه تقریباً به دو برابرِ رقم سربازان مآموریت صلح قبلی افزایش یافته است. اما این تعداد هنوز در این مآموریت حضور ندارند، بلکه در آغاز این مآموریت فقط 7600 سرباز در این مناطق مستقر شده اند که اکثر شان سربازان مآموریت "میسکا" اند. سازمان عفو بین الملل به این باور است که این تعداد سربازان کافی نیست. شتیفی کوکبورن معاون بخش امورغرب و مرکز افریقای این سازمان درگفتگویی با دویچه ویله گفت: این مآموریت زمانی می تواند به آنچه توظیف شده است یعنی حفاظت مردم ملکی از خشونت، موفقانه به پیش ببرد که نیروهای نظامی قدرتمند و مستحکم در منطقه حضور داشته باشند.

ماموریت صلحِ تحت انتقاد

کوک برون تقاضا دارد که تغییر رهبری نباید فقط جنبه ظاهری داشته باشد. در عوض باید به عنوان فرصتی برای یک شروع تازه در جمهوری افریقای مرکزی شناخته شود. از زمانیکه میشل جوتودیا رهبر شورشیان در ماه مارچ 2013 میلادی با کودتایی قدرت را کسب کرد،حکومت این کشور با بی نظمیهای زیاد مواجه گردید؛ امابا وجودیکه جوتودیا در پی فشارهای بین المللی در اوایل سال 2014 استعفا داد و جا را برای رئیس جمهور دوره انتقالی کاترین سامبا پنسا خالی کرد، اما با آن هم اتحاد شورشیان "سیلیکا" هنوز کنترول بخش های بزرگی از کشور را در دست دارد. تنش ها بین مسیحیان و مسلمانان همواره به خشونت ها می انجامد.

هدف اصلی که حفاظت مردم غیر نظامی است، برای 6000 سرباز ماموریت "میسکا" از اتحادیه افریقا خیلی دشوار است؛ زیرااین نیروها خود اغلب تحت انتقاد قرار دارند. کوکبورن، فعال حقوق بشر می گوید: «سربازان کشور چاد متهم اند که در ماه مارچ سال روان میلادی در "بانجی" سی نفر را به قتل رسانده اند». او اضافه کرده می گوید: «سربازان کانگویی در ناپدید شدن یازده نفر سهم داشتند. بنابرین موارد نقض حقوق بشر در میان سربازان ماموریت "میسکا" وجود داشته است و اما تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته اند». او تقاضا می کند که نیروهای جدید باید با دقت تمام انتخاب شوند. علاوه بر این، سربازانی که متهم به نقض حقوق بشر اند، باید از این ماموریت اخراج گردند.

DW.COM

آگهی