ترديد ها وبي باوري کارشناسان به نتايج کنفرانسی درباره فساد اداري | افغانستان | DW | 18.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ترديد ها وبي باوري کارشناسان به نتايج کنفرانسی درباره فساد اداري

« آقاي کرزي درافتتاح اين نشست به جاي اين که از نهاد هاي عدلي وقضايي افغانستان حمايت کند از اشخاص حمايت کرد که متهم به فساد هستند، خصوصاً درمورد شهردار کابل، اعلام حمايت آقاي کرزي اذهان عمومي را يک نوع مايوس کرد. ..»

شاه حسین مرتضوی، روزنامه نگاروتحلیلگرمسایل افغانستان

شاه حسین مرتضوی، روزنامه نگاروتحلیلگرمسایل افغانستان

"کنفرانس ملي دريافت شيوههاي علمي مبارزه وبيرون رفت ازفساد اداري" با هزينه ي فراوان پس ازسه روز بحث وگفتگو با ترتيب يک قطعنامه به پايان رسيد. ولي ازهمان آغازکنفرانس که حامد کرزي، رييس جمهورافغانستان، که برخورد دوگانه با فساد نمود، زنگ نااميدي را بارديگربه صدا درآورد.

درقطعنامه اي که ازاين نشست، عصر روز گذشته منتشرشده است، عوامل وراههاي مختلفي مبارزه با فساد اداري شناسايي وپيشنهاد شده است.

ولي مردم افغانستان درخصوص مبارزه جدي عليه فساد اداري توسط حکومت وگروه سياسي موجود باورمند نيستند.

شماري از تحليلگران افغانستان نيز نسبت به يک مبارزه جدي توسط حکومت عليه فساد اداري، با توجه به اوضاع پيچيده سياسي افغانستان، با شک وترديد به آن مي نگرند.

آقاي شاه حسين مرتضوي، روزنامه نگار وتحليلگرمسايل افغانستان، مي گويد: تدويرچنين نشست ها از سوي حکومت يک اقدام نماديني اند که با اين کارهاي تلاش مي کند، قناعت جامعه ي جهاني را بدست آورند.

به گفته وي، اگر رهبري حکومت افغانستان بجاي برگزاري چنين همايش ها براي مستقل شدن ارگان هاي عدلي وقضايي کشور اقدانم کند، کم هزينه ترومفيدترخواهدبود، او مي گويد:

« آقاي کرزي درافتتاح اين نشست به جاي اين که از نهاد هاي عدلي وقضايي افغانستان حمايت کند از اشخاص حمايت کرد که متهم به فساد هستند، خصوصاً درمورد شهردار کابل، اعلام حمايت آقاي کرزي اذهان عمومي را يک نوع مايوس کرد. اين نشان ميدهد که کرزي که درتقابل با محکمه وسارنوالي(دادستاني) قرار دارد، اين خود نشان ميدهد که يک عزم اراده جدي توسط حکومت درمبارزه عليه فساد وجود ندارد».

آقاي عبدالواحد رفيعي، نويسنده وتحليلگر، با آقاي مرتضوي هم عقيده است. او مي گويدکه برگزاري اين نشست ها درحقيقت فريب جامعه جهاني ونوعي دهن کجي به خود ملت افغانستان مي باشد.

به گفته او بايد راه هاي عملي مبارزه با فساد اداري از تقويت سيستم صورت گيرد.

رفيعي مي افزايد: فساد با نشست ها وصدورقطعنامه ها کاهش نمي يابد، بلکه با باز گذاشتن دست ارگان هاي عدلي وقضايي افغانستان کاهش يافتني است.

رفيعي علاوه مي کند که کرزي با حمايتش از افراد متهم به فساد، خود به روند مبارزه با فساد اداري سنگ اندازي مي کند.

رفيعي مي گويد:« من فکر مي کنم اين روند افغانستان را دچار بحران کرده ودولت افغانستان دريک بحران قرار دارد. وقتي که انتخابات به پايان مي رسد چرا پس از دوماه يا سه ماه تا حال کابينه اعلام نمي شود. خود تاخير دراعلام کابينه نشان مي دهد که افغانستان دراثر فساد دچاربحران شده است، اين روند افغانستان را دچار چالشي کرده که مي توانيم نام بحران را بران بگذاريم».

مرتضوي ورفيعي با توجه به قطعنامه منتشره از نشست ياد شده معتقدند که هنوز درافغانستان شناختي درستي از فساد وجود ندارد. محور هاي اصلي فساد هنوز دراين کشور شناسايي نشده و واژه فساد تعريفي توهم آميزي به خود گرفته است.

اين درحاليست که شماري از کمک کننده هاي عمده افغانستان به شمول امريکا ادامه کمک هاي شان را مشروط به از ميان برداشتن فساد اداري توسط حکومت افغانستان، اعلام نموده اند.

امين بهراد کابل

ویراستار: یاسر

آگهی