تربیت هزاران کارگر ماهر به کمک موسسه آلمانی ″هلپ″ | گزارش های بازسازی | DW | 28.01.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

تربیت هزاران کارگر ماهر به کمک موسسه آلمانی "هلپ"

هزاران جوان مهاجر برگشته به افغانستان تا کنون توسط یک موسسه آلمانی در حرفه های دستی مختلف آموزش دیده اند. آلمان و اتحادیه اروپا برای این منظور امسال 1.5 ملیون یورو کمک می کنند.

Help e.V. in Herat, Afghanistan ist eine deutsche NGO, die rückkehrende Flüchtlinge aus dem Iran ausbildet um sie in die afghanische Gesellschaft wieder einzugliedern. Im Zentrum können Männer Schreiner, Klempner, Elektriker und Friseur lernen und Frauen können die Berufe Kosmetikerin, Näherin und Teppichweberin lernen. Die die bereits etwas Bildung genossen haben, können an Computer- und Englischkursen teilnehmen. Die Bilder hat uns unser Korrespondent Hoshang Hashimi aus Herat geschickt. Alle Rechte gehören der DW.

Afghanistan Help e.V. in Herat

موسسه انکشافی آلمانی "کمک برای کمک به خود"، امکان آن را فراهم ساخته است که صد ها جوان مهاجر برگشته به افغانستان در حرفه های مختلف کار آموزی کنند، دیگر محتاج و تنگدست نباشند و مجبور به مهاجرت دوباره به خارج نگردند.

این مرکز در تلاش است تا برای تولیدات کارآموزانش بازاریابی کند، به خصوص تولیدات دستی زنان.

این مرکز در تلاش است تا برای تولیدات کارآموزانش بازاریابی کند، به خصوص تولیدات دستی زنان.

فرید، جوانی که در ایران مهاجر بوده است، هیچگاه نمی توانست به چنین کار آموزی ای حتی فکر هم بکند. او در آنجا بیکار بود و کمکی از دولت هم به دست نمی آورد. او پنج سال به حیث مهاجر در این کشور همسایه زندگی کرد، حال پس از هشت ماه کار آموزی به کمک  این موسسه آلمانی، او به حیث برقی کار می کند،  فرید می گوید: «گرچه درافغانستان امنیت وجود ندارد، اما از این خوش هستم که دوباره در کشور خودم می باشم».  او می افزاید: «این موسسه آلمانی به ما جوانان بیکار کمک می کند. با این دوره کار آموزی، ما می توانیم کار پیدا کنیم و علاوه براین به بازسازی وطن خود کمک کنیم».

آلبوم عکس را اینجا تماشا کنید.

برگشت به وطن و امکان کاریابی

الفرد هورن، مدیر منطقوی سازمان "هلپ" یا "کمک" برای ایران و افغانستان می گوید که حدود سه ملیون افغان در حال حاضر در ایران زندگی می کنند. اکثر آنها مهاجر اند  که بسیاری شان اطفال و جوانان می باشند. آنها در آنجا در شرایط دشوار زندگی می کنند و مورد تبعیض قرار می گیرند. اطفال افغان در ایران نمی توانند به مکتب بروند و برعکس اطفال ایرانی، آنها باید "شهریه" یا فیس مکتب بپردازند. به افغان ها ندرتاً کار داده می شود. او می افزاید: «دو سه سال پیش هنوزهم امکان داشت در ایران کاری پیدا نمود، اما دیگر این دوران سپری شده است. حکومت ایران همه یارانه هایش را قطع کرده است. قیمت ها سه چند بلند رفته اند. بسیاری ایرانی ها بیکار اند و اکثرافغانها نیز چنان اند. بسیاری از افغانهای مهاجر می خواهند به وطن  برگردند».

هورن می گوید بدون کار آموزی و مهارت یافتن در یک حرفه آنها باید به حیث مزدور روزمزد کار کنند. او اضافه می کند: «هرگاه آنها در حرفه هایی کار آموزی کنند که در بازار کار خریدار دارند، بنابر تجربه ما، 75 درصد شان می توانند کار خوبی بیابند».

امکان کاریابی دربازار کار

سازمان "هلپ" حدود 1000 زن و مرد جوان را در حال حاضر در حرفه های دستی آموزش می دهد. امسال آلمان و اتحادیه اروپا برای این پروژه 1.5 ملیون یورو را اختصاص داده اند. از آغاز این پروژه در سال 2005 تا کنون این سازمان بیش از 5000 نفر را آموزش داده است که یک چهارم آن ها خانم ها بوده اند. در مرکز آموزش های تخنیکی هرات حرفه های نجاری، بسته کاری، بکس دوزی، ترمیم آلات برقی، نجاری ، آرایشگری، خیاطی و قالین بافی آموزش داده می شوند. همچنان کورسهای کامپیوتر و زبان انگلیسی نیز در این مرکز وجود دارند.

آرایشگری به شکل حرفه ای یکی از حرفه هایی است که در این مرکز زنان به آن بیشتر علاقه نشان می دهند.

آرایشگری به شکل حرفه ای یکی از حرفه هایی است که در این مرکز زنان به آن بیشتر علاقه نشان می دهند.

استاد غلام، یکی از استادان این کورس ها در پنج سال اخیر حدود 300 بسته کار را تربیت کرده است. او معتقد است که پروژه کار آموزی بسیار مؤثر هستند و موجب ادغام مجدد به جامعه می گردند. رشته های انتخاب شده برای کار آموزی بسیار تشویق کننده اند. استاد غلام می گوید: «از وقتی که من در اینجا کار می کنم، هیچ شاگردی بیکار نمانده است  است، نصف شاگردانی که کار آموزی را تمام کرده اند، بیشتر از من پول به دست می آورند. بسیاری آنها در پایگاه هوایی آیساف در شیندند کار می کنند. دیگران در کار های ساختمانی شرکت می کنند و یا اینکه دکان هایی در درون شهر دارند. کار و بار شان بسیار خوب است. ما هنوز هم در مشورت با هم یکجا کار می کنیم».

البته برخی فارغ شدگان از این کورسهای کارآموزی از وضع خراب بازار کار برای برخی حرفه های دستی شکایت می نمایند. عارف جلالی، معلم بکس دوزی در این مرکز می گوید که بکس های شاگردان او باید با بکس های ارزان چینی رقابت کنند.  او می افزاید: «اکثر بکس هایی که در هرات خرید و فروش می شوند، بکس های چینی اند که کیفیت خراب دارند. طبعاً مردم تولیدات ارزان را خریداری می کنند، چون ازعهده خریدن آنها برمی آیند. بکس های ساخت افغانستان بازار ندارند».

اعتماد سازی

افرد هورن، در شهر هرات عنوان شهروند اعزازی را دریافت کرده است.

افرد هورن، در شهر هرات عنوان شهروند اعزازی را دریافت کرده است.

بنابراین موسسه "هلپ" از مدتها به این سو می خواهد در محل کارش نمایشگاه ها و امکانات فروش را هم فراهم سازد.  به خصوص زنان باید امکان آن را بیابند تا تولیدات شان را به فروش برسانند. دفتر این موسسه کارآموزی در تماس نزدیک با وزارت کار و عودت کنندگان می باشد و از جانب این وزارت حمایت می شود.

الفرد هورن می گوید که در انتخاب افراد برای کار آموزی، به زنان و معیوبان اولویت داده می شود از اینرو در مواردی توسط مراجع محلی و مذهبی انتقادهایی بر آنان وارد می شود. او می افزاید: «بنابراین باید با ریش سفیدان گپ زده شود و به آنها گفته شود که شما می خواستید زنان تان یاد بگیرند که چگونه نان پخته کنند و چگونه فرزندان تان را تربیت کنند. این چیزی است که ما برای تان فراهم ساخته ایم. علاوه براین آنها خواندن و نوشتن را یاد می گیرند،  وقتی که آدم با ایشان با یک حالت تهاجمی و مانند یک مبلغ برخورد نکند، بلکه به قسم یک انسان صحبت کند، بسیاری از آنها اعتماد می نمایند و پروژه را نیز قبول می کنند».

اینکه الفرد هون چقدر اعتماد مردم را کمایی کرده است، از این مشخص می شود که در حال حاضر او عنوان همشهری اعزازی شهر هرات را دریافت کرده است.

DW.COM

آگهی