تدابير مشترک براي تامين امنيت انتخابات در افغانستان | افغانستان | DW | 05.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تدابير مشترک براي تامين امنيت انتخابات در افغانستان

وزارت دفاع افغانستان و نيروهاي ايتلاف از تدابير مشترک براي تامين انتخابات خبر مي دهند.

ظاهر عظيمي، سخنگوي وزارت دفاع افغانستان در کنفرانس خبری در کابل

ظاهر عظيمي، سخنگوي وزارت دفاع افغانستان در کنفرانس خبری در کابل

ظاهر عظيمي، سخنگوي وزارت دفاع کشور و جنرال ريچارد وي بلانچيت، سخنگوي نيروهاي آيساف در يک کنفرانس خبري مشترک امروز گفتند، تلاش ها براي تامين امنيت انتخابات به صورت مشترک جريان دارد و نيز همکاري مردم در اين زمينه مي تواند موثر باشد. سخنگوي وزارت دفاع کشور گفت:

"يک تعداد از کشورها هم آمادگي خود را اعلام کرده اند که در آستانه انتخابات تعداد نيروهاي خود را افزايش بدهند، براي امنيت انتخابات، يک افزايش موقتي به خاطر انتخابات. از اين نيروها هم براي گسترش ساحه امن براي انتخابات استفاده خواهد شد. ما کوشش خواهد کرديم، ما (وزارت دفاع)، پليس ملي، امنيت ملي، قواي ناتو، قواي ايتلاف، به همکاري مردم از تمام ظرفيت هاي خود استفاده کنيم، تا شرايط را مساعد بسازيم، بيشتر براي راجستر و راي دادن".

به باور بسياري ها امنيت در کشور بدون همکاري مردم تامين شده نمي تواند. اگر مردم با نيروهاي دولتي همکاري کنند، شورشيان نمي توانند در مناطق مسکوني زمينه فعاليت بيابند. در همين حال، عظيمي مي گويد، سطح فکري مردم رشد کرده و آنها در تامين امنيت انتخابات با نيروهاي داخلي و خارجي همکاري مي نمايند و از سوي ديگر با مردم از رياست جمهوري گرفته تا سطوح پايين دولتي ارتباطات وجود دارد و از اين طريق کوشش مي شود که مردم در تامين امنيت سهم بگيرند. آقاي عظيمي مي افزايد که در رابطه به امنيت انتخابات، يک اجماع ميان مردم، دولت و تمام مخالفين سياسي و اپوزيسيون دولت وجود دارد و همه در تامين امنيت انتخابات کوشش خواهند کرد.

جنرال ريچارد وي بلانچيت، سخنگوي نيروهاي آيساف نيز گفت آيساف در همکاري با نيروهاي افغاني، تلاش مي کند تا امنيت انتخابات تامين شود.او افزود:

"خط اول امنيتي توسط پليس محافظت مي شود، خط دوم توسط نيروهاي ارتش، و ما از عقب با اين نيروها همکاري مي کنيم و در يک هماهنگي و تلاش مشترک قرار داريم تا مطمئن شويم که امنيت انتخابات تامين شود. من گفته نمي توانم که امنيت در زمان برگزاري انتخابات چگونه خواهد بود، اما مي توانم بگويم که همه تلاش ها انجام مي شود تا امنيت به آن اندازه اي که ممکن است، تامين شود".

در همين حال، سخنگوي وزارت دفاع کشور مي گويد روابط حکومت ملکي پاکستان با افغانستان در بهترين سطح قرار دارد و روابط وزارت دفاع پاکستان با وزارت دفاع افغانستان نيز نسبت به گذشته بهتر شده است. از سوي ديگر در اين اواخر گسترش فعاليت هاي طالبان در پاکستان نگراني هايي را در افغانستان خلق کرده است. حکومت افغانستان مي گويد همين که جامعه جهاني و پاکستان اعتراف مي کنند که پناهگاه هاي شورشيان در خاک آن کشور قرار دارند، يک موفقيت است که مي تواند در امرمبارزه عليه تروريسم موثرباشد.

پاکستان ادعا مي کند که ارتش اين کشور با شورشيان در جنگ قرار دارد، اما ظاهر عظيمي از چگونگي مبارزه با شورشيان در پاکستان نيز انتقاد دارد. او مي گويد:

"ما درحالي که ازعملياتي که اخيراً در مناطق باجور اجنسي و خيبر اجنسي آغاز شده حمايت مي کنيم، اما يک مقدار اين عمليات را انحرافي مي بينيم. به خاطر اين که اگر دوستان دقت داشته باشند، پايتخت دهشت افگنان و القاعده وزيرستان شمالي و وزيرستان جنوبي است و باز ما و شما اگر تمام عمليات پاکستان را بررسي کنيم، هيچ عملياتي در اين منطقه صورت نگرفته است، در حالي که بيشترين ضرباتي که در کابل از لحاظ فعاليت هاي عملياتي و غيره ما و شما داشتيم، از ميرانشاه رهبري شده، از طريق جبهه حقاني، و اين جبهه در وزيرستان است".

در همين حال، برخي ها از عدم توازن ميان نيروهاي پليس ملي و اردوي ملي کشور سخن مي گويند؛ زيرا برخي مناطق بعد از اين که از وجود طالبان پاکسازي مي شوند، پليس نمي تواند از آن محافظت کند. سخنگوي وزارت دفاع نيز مي گويد اين مساله مشکل اساسي است که با ازدياد نيروهاي اردو و پليس ملي حل خواهد شد. همچنان سخنگوي آيساف مي گويد تلاش هاي استخباراتي با پاکستان وجود دارد تا در سرکوب شورشيان موفقيت هايي به دست آيد.

اين درحالي است که گفته مي شود حدود 10 ولسوالي در کنترول طالبان قرار دارند، اما نيروهاي امنيتي مي گويند تلاش ها درجريان است تا در اين ولسوالي ها نيز زمينه اشتراک مردم در انتخابات مساعد شود.

عارف فرهمند، کابلويراستار: ملک

مطالب مرتبط

آگهی