تخلف ازحقوق بشر درکشورهاي اسلامي | مجله حقوق بشر | DW | 24.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

تخلف ازحقوق بشر درکشورهاي اسلامي

دانشمندان مسلمان معتقد اند که اصول حقوق بشر درقرآنکريم خيلي گسترده تر ازاعلاميه جهاني حقوق بشراست واصولاً اختلافي بين اين دو وجود ندارد، با آنهم ميزان تخلف ازحقوق بشر درکشورهاي اسلامي ، گاهي بيشتر ازسايرکشورها است.

پرویز کامبخش فقط درجریان یک محاکمه که بیش از4 دقیقه طول نکشید ، محکوم به اعدام شد

پرویز کامبخش فقط درجریان یک محاکمه که بیش از4 دقیقه طول نکشید ، محکوم به اعدام شد

"کشورهاي اسلامي " مقولهء عامي است که از رژيمهاي علماني سکولار ومعترف به دموکراسي گرفته تا رژيمهاي دين پناه واقتدار گرا را دربرمي گيرد. با آنکه عده اي ازدانشمندان مسلمان معتقد اند که اصول حقوق بشر درقرآنکريم خيلي گسترده تر ازاعلاميه جهاني حقوق بشراست واصولاً اختلافي بين اين دو وجود ندارد، با آنهم ميزان تخلف ازحقوق بشر درکشورهاي اسلامي به شمول افغانستان ، گاهي بيشتر ازسايرکشورها است.

دفاع ازآزادي پرويز کامبخش با نمايش دادن داربزرگي دربرلين

جماعت طرفدار مردمان مورد تهديد يا Gesellschaft für bedrohte Völker ، که يکي ازسازمانهاي مدافع حقوق بشر بسيارمهم آلمان است ، تصميم دارد امروز چهارشنبه در دروازه براندنبورگ يعني آن نقطه اي ازپايتخت آلمان که ارزش نمادين دارد، با به نمايش گذاشتن دار بزرگي ، به خاطر آزادي پرويز کامبخش ژورناليست افغان اززندان دست به مظاهره بزند.

سازمان "جماعت طرفدار مردمان مورد تهديد" که خود يکي ازمعتبرترين سازمانهاي حقوق بشري آلمان مي باشد، به خاطر اين اقدام نادر واستثنايي اش ، درشهر گوتينگن آلمان اعلام نموده است :" هرگاه آلمان جداً درافغانستان دموکراسي و دولت قانونمدار وهمچنان آزادي انديشه ومطبوعات مي خواهد ، بايد اکنون دولت آلمان فدرال دست به عمل بزند".

گزارشها حاکي ازآنند که پرويز کامبخش در 23 ام ماه جنوري سال جاري عيسوي ، به اتهام " بي حرمتي به مقدسات " اسلامي ، دريک محاکمه اي که چهار دقيقه بيشتر طول نکشيد، به اعدام محکوم شده است.

پرويز کامبخش که 23 سال دارد، گفته مي شود که مقاله اي را ازانترنت که نسبت به وضع زنان دراسلام برخورد انتقادي داشته است، برايش چاپ نموده بوده است. گزارش شده است که کامبخش با اين اتهامات مخالفتش را بيان داشته است.

تصميم محکمه دربرابر کامبخش يک نمونه تکاندهنده ازوضع کساني است که نسبت به جامعه برخورد انتقادي مي کنند. هدف دواير افغاني ازاين حکم دربرابرکامبخش، انتقام کشي از يعقوب ابراهيمي برادر کامبخش است. ابراهيمي که خود نيز ژورناليست مي باشد، يکي ازشديدترين منتقدان جنگسالاران درافغانستان است. ابراهيمي با گزارشهايي که درمورد جنايات جنگسالاران درافغانستان انتشار مي داد، مورد فشار قرار داشت وبه مرگ تهديد مي شد.

پروین اردلان می گوید درقوانین ما به زنان حقی داده نشده است

پروین اردلان می گوید درقوانین ما به زنان حقی داده نشده است

مشکلات حقوقي زنان ايراني از زبان پروين اردلان

جنبش برابري طلبانه زنان ايراني با ابتکارجمع آوري يک مليون امضا جهت تغيير احکام قوانين درخصوص زنان درجمهوري اسلامي، يکي ازابتکاري ترين شيوه هاي مبارزات زنان براي تامين حقوق شان درکشورهاي اسلامي مي باشد.

پروين اردلان ژورناليست آزاد ايراني يکي ازفعالان نامدار جنبش زنان ايراني است که فرياد رساي جنبش براي جمع آوري يک مليون امضا جهت تغييرقوانين ايراني به سود زنان اين کشور مي باشد که ازدوسال بدينسو آغازيافته است. اردلان تا کنون دوبار ازجانب دادگاه محکوم به زندان شده است. اردلان که يک باربا يک حبس تعليقي دوساله مواجه شده است، اکنون به خاطر انتشارمقاله اي درانترنت به دادگاه فراخوانده مي شود.

اخيراً فردريک دال، گزارشگر خبرگزاري رويتر با پروين اردلان مصاحبه اي داشته است که فرازهاي اين مصاحبه دراينجا نقل مي شود:

آن عده اززنان ايراني که ازدوسال بدينسو جنبش براي جمع آوري يک مليون امضا جهت تغيير قوانين ايران به سود زنان اين کشور را به وجود آورده اند، مدعي اند که دربخشهاي طلاق، ميراث ، حضانت ويا سرپرستي ازکودکان وساير موارد ، تبعيضات نهادينه شده اي درقوانين ايران عليه زنان ايراني اعمال مي گردد، تا اززنان شهروند درجه دومي به وجود بياورد.

مقامات قضايي حاکم درايران اين ادعا ها را رد کرده ومي گويند: درقوانين ايران ازاينکه زنان مانند جوامع غربي سمبول مسايل جنسي شوند جلوگيري شده است . دراينجا قوانين الهي به اجرا درمي آيند.

پروين اردلان که مي تواند نماد اين جنبش ابتکاري زنان ايران براي تساوي حقوق شان باشد مي گويد: " درقوانين ما ، ما کدام حقي نداريم".

ازشروع جنبش زنان براي جمع آوري يک مليون امضا تا اکنون به دهها تن ازفعالان اين جنبش زنداني شده اند. يک دپلومات اين اقدامات دولت را جزئي از سختگيريهايي مي داند که رئيس جمهور احمدي نژاد عليه ناراضيان به راه انداخته است.

تظاهرات خطرناک سال گذشته که زمینه ساز اعلام حالت اضطراری دربنگله دیش شد

تظاهرات خطرناک سال گذشته که زمینه ساز اعلام حالت اضطراری دربنگله دیش شد

اردلان که دراپارتماني واقع درمرکزتهران زندگي مي کند وهمين اپارتمان حکم دفترکار اورا نيز دارد، درحاليکه جامه ي سياهي برتن دارد مي گويد: " من نمي دانم که واقعاً آنها چه مي خواهند؟". وقتي که ازاردلان پرسان شد که شايد اورا زنداني بسازند، اردلان پاسخ داد" من فکر مي کنم زندان براي آنها مهم نيست... آنچه براي آنها مهم است، کنترول ما است". وي مي گويد: با وجود اين فشارها " قدرت فرياد ما " افزايش خواهد يافت و " ما مي کوشيم براي ادامه کارمان ، شيوه هاي نو، راههاي نو وفضاهاي نوي را پيدابکنيم ".

اردلان مي گويد: جنبش براي جمع آوري امضا ، آگاهي درمورد موقعيت زنان درايران را بلند برده است. اين جنبش به صدها داوطلب را درتهران وسايرشهرها بسيج کرده است." ما مي خواهيم تا جامعه را دموکرات بسازيم. اين نقش بزرگي است که ما داريم ".

يک دپلومات اروپايي مي گويد:" رفتارسختگيرانه عليه فعالان مردم را ازاين جنبش زنان دورمي سازد زايرا" همينکه کسي به خيابان با ليست جهت جمع آوري امضا مي برآيد، زنداني مي شود".

حکومت بنگله ديش تقاضاها براي الغاي حالت اضطراري را رد کرد

ديروزسه شنبه مقامات بنگله ديش تقاضاهاي احزاب سياسي کشور را براي الغاي حالت اضطراري که به شدت حقوق مدني را محدود ساخته است رد کرده است.

فخرالدين احمد ؛ مشاور ارشد رئيس جمهور بنگله ديش که درعمل ازنزده ماه بدينسو درحکومت غيرخزبي ، صلاحيتهاي نخست وزير را داردگفته است :" زمان هنوز براي الغاي حالت اضطراري مناسب نيست، زيرا بسياري دلايلي که ايجاب تطبيق محدوديتها را مي کرد، هنوز برکشورشايع مي باشند".

فخرالدين احمد به خاطر برقراري حالت اضطراري که دراثر ناراراميهاي شديد سال گذشته که کشور را درآستانه جنگ داخلي قرار داده بود، مورد اعتراض احزاب سياسي وسازمانهاي حقوق بشر قراردارد.

حزب عوامي بنگله ديش که درراس آن حسينه شيخ نخست وزيرپيشين و حزب مليگراي بنگله ديش که درراس آن خالده ضيا نخست وزيرپيشين ديگر کشور قرار دارند، گفته اند درصورتي که حالت اضطراري لغو نگردد، درانتخاباتي که درنظر است درماه دسمبر صورت بگيرد ؛ شرکت نمي کنند.

ناآراميها دربنگله ديش دراثر بروزمخالفتها بين حسينه وخالده دو زن که هردو دوره هايي ازنخست وزيري را دربنگله ديش انجام داده اند، سال گذشته به وجود آمد ودراثرآن دهها نفرجان خود را ازدست داده واقتصاد کشور به شدت متضر گرديد.

درحال حاضر بنگله ديش توسط يک حکومت انتقالي که ازحمايت نظاميان برخورداراست اداره مي شود ودرراس آن رئيس جمهور تاج الدين احمد قرار دارد. نارضايتيهاي گسترده ، سرنوشت اين کشور پرنفوس را که دموکراسي شکنندي را تجربه کرده است، به خطرمي اندازد.

آگهی