تحليل گران افغان: انتقال مسووليت به افغانها در سال 2014 تنها با تجهيزات کافي ممکن است | افغانستان | DW | 20.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

تحليل گران افغان: انتقال مسووليت به افغانها در سال 2014 تنها با تجهيزات کافي ممکن است

شماري از تحليل گران افغان مي گويند، در صورتي که تلاش کافي براي تجهيز و آموزش نيروهاي افغان صورت نگيرد، سال 2014 تاريخ مناسبي براي انتقال مسووليت امنيت به افغانها نخواهد بود.

«هر اندازه که نيروهاي افغان تجهيز و تقويت شوند، نياز به نيروهاي خارجي کمتر مي شود و ما مي توانيم نيروهاي افغان را جايگزين نيروهاي خارجي نماييم»

«هر اندازه که نيروهاي افغان تجهيز و تقويت شوند، نياز به نيروهاي خارجي کمتر مي شود و ما مي توانيم نيروهاي افغان را جايگزين نيروهاي خارجي نماييم»

کنفرانس دو روزه ليزبن که يکي از مهم ترين موارد بحث آن مساله افغانستان است روز جمعه آغاز شد. طي اين اجلاس تاکيد شد که مسووليت تامين امنيت در سال 2014 به نيروهاي افغان سپرده شود. اما مقامات امريکايي گفته اند که تعيين تاريخ 2014 حک شده در سنگ نيست و مي تواند تغيير کند. در همين حال شماري از تحليل گران معتقدند که سپردن مسووليت امنيت افغانستان به نيروهاي افغان تنها با تجهيز نيروهاي اين کشور ميسر است.

تجه ي ز ناکاف ي

نورالحق علومي تحليل گر مسايل نظامي مي گويد، هنوز توجه خاصي به تجهيز نيروهاي امنيتي افغانستان صورت نگرفته است: " نيروهاي افغان بايد از نگاه تجهيزات هوايي و زميني تجهيز شوند. هر اندازه که آنها تجهيز و تقويت شوند، نياز به نيروهاي خارجي کمتر مي شود و ما مي توانيم نيروهاي افغان را جاگزين نيروهاي خارجي نماييم."

پيش از اين مقامات وزارت دفاع افغانستان تاکيد کرده بودند که به دليل عدم دسترسي اردوي ملي به سلاح هاي سنگين و جنگنده هاي هوايي، نمي توانند عمليات هاي مستقل را انجام دهند.

به گفته آقاي علومي با وجود مصرف ملياردها دالر در افغانستان هنوز اين نيروها توانايي کافي براي تامين امنيت و دفاع از افغانستان را پيدا نکرده اند. با وجود اين آقاي علومي از واگذاري مسووليت امنيت به نيروهاي افغان استقبال کرده و مي گويد بهتر است نيروهاي امنيتي به پاي خود بايستند و اداره افغانستان به خود افغانها تعلق گيرد.

Afghanische Armee

اما با آنهم شک و ترديدهايي در ميان کارشناسان در رابطه به توانايي نيروهاي امنيتي افغانستان براي گرفتن مسووليت امنيت در سال 2014 وجود دارد. آقاي علومي مي گويد، اگر دولت افغانستان قادر به مبارزه با فساد و بي کفايتي گسترده نگردد، اميدي براي تقويت نيروهاي افغان وجود ندارد: "اگر اداره سالم را ايجاد نکنيم، اگر فساد گسترده وجود داشته باشد، قانون زير پا شود، تقلب و قاچاق روز به روز دامن بگسترد و ملياردها دالر هدر برود، نه تنها در سال 2014 ، بلکه 2024 نيز نمي توانيم مسووليت امنيت افغانستان را به دست بگيريم ."

کاهش حما ي ت س ي اس ي از دولت

اين در حاليست که به گفته شماري از تحليل گران مسايل سياسي، دولت افغانستان با گذشت هر روز حمايت مردمي را از دست مي دهد و در صورتي که جامعه جهاني افغانستان را در وضعيت کنوني تنها بگذارد، حکومت آقاي کرزي شانس کمتري براي بقا خواهد داشت.

سردار محمد رحمان اوغلي نماينده ولايت فارياب در مجلس نمايندگان مي گويد، در کنار تقويت نيروهاي امنيتي، مهم است که اعتماد مردم افغانستان نسبت به حکومت بيشتر شود. او در ادامه مي گويد: "درصورت خروج نيروهاي خارجي از افغانستان شايد دولت کرزي بيشتر از 24 ساعت يا يک هفته دوام نکند. علاوه براين مردم در دفاع از حکومت آقاي کرزي به هماهنگي کامل نرسيده اند."

آقاي رحمان اوغلي مي گويد، سروصداها در رابطه به خروج نيروهاي خارجي و تعيين زمان مشخصي براي خروج اين نيروها، روحيه طالبان را براي تسلط دوباره بر افغانستان تقويت مي کند.

وي تاکيد مي کند که مخالفان مسلح با گذشت هر روز قوي تر مي شوند در حالي که دولت افغانستان پس از نه سال در وضعيتي نيست که بتواند در برابر مخالفين ايستادگي نمايد. آقاي اوغلي همچنين مي گويد: "با گذشت هر روز بي تفاوتي نسبت به دولت آقاي کرزي افزايش مي يابد. اگر چنين فرهنگي ادامه يابد، ما نمي توانيم اميدوار باشيم که نيروهاي دولتي و مردم افغانستان قادر به دفاع از وطن خود شوند."

Kabul City

شهر کابل

استقبال مردم از تقو ي ت ن ي روها ي افغان

اما شماري از مردم عادي افغانستان از طرح سپردن امنيت به نيروهاي افغان استقبال مي کنند. سيد مرتضي يک تن از باشندگان کابل مي گويد نيروهاي خارجي سبب آزار و اذيت مردم مي شوند و بهتر است که نيروهاي افغان امنيت اين کشور را تامين کنند. او همچنين مي گويد: " نظر ما اين است که پوليس خود ما مسووليت امنيت کشور را به دست گيرد. در راه ها ما مجبوريم از پشت نيروهاي خارجي برويم. آنها راه ها را مسدود مي کنند."

حسيب الله باشنده ديگر کابل مي گويد، سربازان اردوي ملي افغانستان اکنون در صف مقدم مي جنگند و بهتر است که امنيت به اين نيروها سپرده شود. او علاوه مي کند: "اگر امريکايي ها مي خواستند کاري بکنند، طي سه چهارسال گذشته مي کردند. اردوي خود ما اول است و در هرکاري پيش است."

در همين حال مقامات ناتو گفته اند که اين پيمان افغانستان را فراموش نخواهد کرد و نيروهاي ناتو براي حمايت از افغانستان سال ها پس از 2014 نيز در اين کشور باقي خواهند ماند.

حسين سيرت کابل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی