تحليل روزنامهها از بازداشت شهروندان ايتاليايي به اتهام سازماندهي حملات تروريستي | افغانستان | DW | 12.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

تحليل روزنامهها از بازداشت شهروندان ايتاليايي به اتهام سازماندهي حملات تروريستي

بازداشت سه شهروند ايتاليايي به اتهام سازماندهي حملات انتحاري و ترور والي هلمند، موضوعي است که بسياري روزنامههاي امروز ، دو شنبه، چاپ کابل به آن پرداخته اند.

مردم تصور می کنند شفاخانه عاجل ایتالیایی تنها مرکز معالجه بیماران است، نه کانون معاملات سیاسی ونظامی

مردم تصور می کنند شفاخانه عاجل ایتالیایی تنها مرکز معالجه بیماران است، نه کانون معاملات سیاسی ونظامی

روز شنبه گلاب منگل، والي ولايت هلمند از بازداشت سه شهروند ايتاليايي و شش افغان که کارمندان شفاخانهي "ايمرجنسي" ولايت هلمند بودند، خبر داد.

مقامهاي ولايت هلمند گفتند که از اين شفاخانه واسکتهاي انتحاري، تفنگچه و ديگر مواد انفجاري را به دست آورده اند.

روزنامهي غيردولتي 8صبح متهم شدن شهروندان ايتاليايي را باعث به وجود آمدن سوالهاي جدي و بياعتمادي مردم نسبت به موسسات امدادي خارجي دانسته است.

با اين وجود، 8صبح نوشته است که نميتوان اين اتهام را به کل اين موسسه وارد کرد، "بلکه بايد آن زمينه هاي مساعدي را نشاني کرد که نفوذ طالبان را در ميان کارمندان شفاخانه مساعد ساخته است".

همچنان 8صبح در مورد اظهارات والي هلمند که از ارتباط کارمندان اين شفاخانه با طالبان در کويته سخن گفته، نوشته است که اين ارتباط مستلزم فعاليتهاي استخباراتي پيچيدهاي است که از توان طالبان بيرون ميباشد.

به باور 8صبح، بايد تحقيقات همهجانبه در اين رابطه صورت گيرد، تا از يک طرف از بياعتمادي مردم بکاهد و از سوي ديگر، از سر نخ به دست آمده، در جهت شناسايي مخربين، استفاده گردد.

روزنامهي آرمان ملي، در مطلبي به قلم عبدالحميد مبارز، بازداشت کارمندان شفاخانه ايمرجنسي را با قتل اجمل نقشبندي، روزنامهنگار افغان مرتبط دانسته است.

اجمل نقش بندي با يک خبرنگار ايتاليايي سه سال قبل توسط طالبان ربوده شد، اما بعد از مدتي، خبرنگار ايتاليايي آزاد شد و اجمل نقشبندي سربريده شد. والي هلمند نيز قتل اجمل نقشبندي را با کارمندان شفاخانهي ايمرجنسي مرتبط دانسته است.

به عقيدهي نويسندهي آرمان ملي، در زمان قتل نقشبندي رييس شفاخانهي ايمرجنسي هلمند مدتي در حبس بود و از منزل وي يک مقدار مهمات و واسکتهاي انتحاري دريافت گرديده بود، ولي به زودي آزاد شد و به کارش ادامه داد.

اراده با اشاره به اين گفتهي والي هلمند که يکي از کارمندان اين شفاخانه مبلغ پنجصد هزار دالر امريکايي براي ترور وي گرفته بود، نوشته است که بدون شک در قتل اجمل نقشبندي نيز چنين معاملاتي وجود داشته تا راز اين "خيانت" افشا نگردد.

سروش ملت، ديگر روزنامهي چاپ کابل، نوشته است که بازداشت شهروندان ايتاليايي نشان ميدهد که شهروندان خارجياي که در امور خيريه فعاليت ميکنند، صادق نيستند و به رسالت بشردوستانهي شان متعهد نميباشند.

سروش ملت در مطلب اصلي خود نوشته است که بازداشت شهروندان ايتاليايي اعتماد نسبي مردم به مسوولين امور خيريه را خدشه دار کرده و "کمتر به تعهد آنان نسبت به ارزشهاي انساندوستانه و بشردوستانه نگريسته ميشود".

روزنامهي باختر با توجه به بازداشت کارمندان اين شفاخانه، مينويسد که "چگونه ميتوان نسبت به حضور هزاران خارجي که با ژستهاي انسان دوستانه براي کمک به افغانها رقابت ميکنند، اعمتاد کرد؟".

به نوشتهي باختر، معلوم ميشود که تروريزم با ترياک و پول چنان گره خورده که نابودي آن با منافع بسياري کشورها، نهادها و اشخاص غربي و شرقي در تناقض قرار دارد.

روزنامهي ويسا نيز نوشته است که در صورت ثبوت اتهامها بر کارمندان خارجي شفاخانهي ايمرجنسي، نه تنها بايد محاکمه شوند، بلکه بايد در مورد همهي نهادهاي کمککنندهي خارجي در افغانستان، تحقيق شود.

به نوشتهي ويسا، هرچند برخي ادارههاي کمککننده براي خدمت به افغانستان آمده اند، اما هستند خارجيهايي که در اينجا براي اهداف مرموز کار ميکنند.

روزنامهي ماندگار با اشاره به بازداشت کارمندان شفاخانهي ايمرجنسي و موارد ديگر از دستگيري مظنونان به اعمال تروريستي، فعاليت نهادهاي امنيتي کشور را ستوده و افزوده است که بايد به نيروهاي امنيتي انگيزه داده شوند، و نيز عاملان حملات انتحاري و تروريستي محاکمه گردند تا نيروهاي امنيتي احساس کنند که نتيجهي تلاشهاي شان به باد داده نميشود.

در همين حال، روزنامهي دولتي انيس، سفرهاي اخير رييس جمهور به قندهار و کندز را مهم جلوه داده، نوشته است که به دليل ناامني در برخي مناطق کشور، رابطه ميان دولت و مردم ضرورت به بازنگري دارد.

به نوشتهي انيس، "تلاش رييس جمهور در چند هفتهي اخير به معناي آن است که رابطه ميان دولت و مردم نيزديکتر شده و مسوولان دولت براي دلجويي مردم اقدامهاي مثبت را انجام دهند".

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

آگهی