تحقیق: بحران کرونا فقر در میان کودکان را تشدید می کند | آلمان و جهان | DW | 22.07.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

تحقیق: بحران کرونا فقر در میان کودکان را تشدید می کند

پیامد های پاندمی کرونا را همه احساس می کنند، اما البته همه به شدت یکسان نه. تحقیقات جدید نشان می دهد که به خصوص کودکان خانواده های فقیر از محدودیت های مرتبط با پاندمی کرونا رنج می برند.

براساس تحقیقات بنیاد «برتلسمن» در باره فقر، بیش از یک پنجم کودکان (۲۱،۳ درصد) در فقر زندگی می کنند. این رقم ۲،۸ میلیون کودک و نوجوان پایینتر از سن ۱۸ سالگی را تشکیل می دهد. براساس این تحقیقات یک هفتم (۱۳،۸ درصد) به حمایت های اولیه وابسته اند.

پاندمی کرونا مشکل را تشدید می کند. چنانچه تحقیقات نشان می دهد، والدین کودکانی که از نظر اقتصادی ضعیف اند، اغلب قسماً به کار مشغول اند و یا کار های کوچک دارند. به خصوص آنها در این بحران، بیشتر از حد اوسط  شدیدا از نظر درآمد متضرر میشوند و یا کارشان را از دست می دهند.

مرتبط:  سازمان ملل: با بحران کرونا میلیونها کودک را گرسنگی تهدید می کند

یورگ درگر، رئیس بنیاد برتلسمن گفت که افزون برآن در زمان وضع محدودیتهای گشت و گذار، بسیاری از پیشنهادهای حمایتی خارج از منزل از میان می روند.

فقدان ارتباط انترنتی

تعیقب دروس مکتب در خانه برای کودکانی که در شرایط فقر زندگی میکنند نیز مشکل است. زیرا آنها اغلب به امکانات ضروری تخینکی دسترسی ندارند. بر اساس این تحقیقات ۲۴ درصد کودکانی که در یک خانواده که حمایت اولیه به دست می آورند، کمپیوتر شخصی که با انترنت وصل باشد، ندارند. به این ترتیب آنها فاقد اتاقهایی هستند تا بتوانند با آرامی و بدون مزاحمت در آنجا ها، دروس مکتب را بیاموزند.

این تحقیقات با کمک سنجش فقر براساس دادههای انستیتوت در امور بازار کار و تحقیقات شغلی (IAB) تهیه شده است. در این تحقیقات کودکان از خانوادههای در نظر گرفته میشود که درآمد های شان کمتر از ۶۰ درصد حد اوسط همه خانوادهها است و کودکان و نوجوانانی که والدین شان حمایت های دولتی به دست می آورند.

«مشکلات لاینحل ساختاری»

در سطح منطقه ای در آلمان تفاوتهای بزرگی مشاهده می شود: در بعضی از محلات تا ۴۰ درصد کودکان حمایت های اولیه به دست می آورند، در حالی که در دیگر محلات این رقم فقط دو درصد است.

حینی که در آلمان شرقی، گراف کودکانی که به حمایت های اولیه وابسته اند، از ۲۲،۱ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۶،۹ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته بود، این سهمیه در آلمان غربی به حدود ۱۳ درصد متوقف شده است.

کارشناسان میگویند که «فقر در میان کودکان به عنوان یک مشکل لاینحل ساختاری با پیامد های درخور توجه به جا مانده است.» درگر رئیس بنیاد برتلسمن میگوید که «سیاست مداران مسئول در مورد جلوگیری از فقر تلاش کمی به خرچ می دهند.»

او در این مورد به طرح های جدید اجتماعی-سیاسی خانوادگی اشاره میکند، از جمله پیشنهادها برای حمایت های اولیه برای کودکان. افزون برآن او تأکید میکند که باید ساختار ها برای مشارکت قوی کودکان و نوجوانان گسترش یابند.

 (dpa, afp, epd)hm/pa

آگهی