”تحقيق حکومت از حادثه بالا بلوک با عجله صورت گرفته است” | افغانستان | DW | 27.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

”تحقيق حکومت از حادثه بالا بلوک با عجله صورت گرفته است”

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که با دو تيم بازرسي در مورد حادثه بالابلوک ولايت فراه تحقيق کرده است، مي گويد در حادثه بالا بلوک 97 نفر که اکثريت قريب آن ها افراد ملکي بوده اند، کشته شده اند.

. نادر نادري سخنگويي کميسيون مستقل حقوق بشر: تحقيقات حکومت با عجله و بدون داشتن بازرس هاي مسلکي صورت گرفته است

. نادر نادري سخنگويي کميسيون مستقل حقوق بشر: تحقيقات حکومت با عجله و بدون داشتن بازرس هاي مسلکي صورت گرفته است

از جمله کشته شدگان، 21 نفر شان را زنان و 65 نفر ديگر را اطفال زير 18 سال تشکيل مي دهند. براساس گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، از ميان اين ۹۷ تن كشته شده ها، 86 نفر آن ها افراد ملکي بوده اند، اما شاهدان و ديگر منابع معلوماتي يازده مرد کشته شده ديگر را نيز افراد ملکي مي خوانند.

نادر نادري، کميشنر در کميسيون مستقل حقوق بشر که نتايج تحقيقات خود از حادثه بالا بلوک را به خبرنگاران شرح مي داد، افزود: "يک جنگ از نظر ما از لحاظ قانوني دو بخش عمده دارد، يکي اين که طالبان به صورت قصدي يا با درک اين که انجام يک عمليات مي تواند مردم ملکي را دچار خطر بکند، عمليات را در آن ساحه آغاز مي کنند. مساله اي که طالبان مردم را سپرانساني مي سازند يا نه، ضرورت به تحقيق بيشتر در اين حادثه دارد؛ مرحله دوم جنگ که جدي تر است، مرحله بمباران هوايي نيروهاي ايتلاف است ".

کميسيون مستقل حقوق بشر مي گويد عکس العمل با قوت بيش از حد براي ازبين بردن يک گروه مخالفين توسط نيروهاي خارجي حتي در صورتي که مخالفين در ساحه حضور داشته باشند، غير متناسب و توجيه ناپذير مي باشد.

اين درحالي است که تيم تحقيقاتي حکومت افغانستان گفته بود، 140 نفر ملکي در حادثه بالا بلوک ولايت فراه کشته شده اند و به نظر به ادعاي تيم تحقيقاتي نيروهاي ايتلاف، حدود 30 نفر ملکي در اين حادثه کشته شده اند. کميسيون مستقل حقوق بشر مي گويد تحقيقات حکومت با عجله و بدون داشتن بازرس هاي مسلکي صورت گرفته است.

حکومت افغانستان بعد از اين حادثه به بازماندگان قربانيان مبلغ 100 هزار افغاني و براي زخميان مبلغ پنجاه هزار افغاني تحت عنوان کمک براي جبران خسارت پرداخت کرد. کميسيون مستقل حقوق بشر که از جريان توزيع کمک نظارت کرده است، مي گويد اين پول به صورت دقيق توزيع نشده است. نادر نادري مي گويد:

”ازجربان اين نظارت ما دريافتيم که جبران خسارت هم بدون دقت و شناسايي هويت افراد پرداخت شده و اين مي توانست که وقت بيشتر را بگيرد و تحقيقات جدي تر شود تا کمک بکند به تحقيقات اصلي که آيا واقعاً تعداد تلفات در همين حد بوده يا نه. اين هم با عجله و بدون دقت صورت گرفته و مقداري را هم که پرداخته شده کم است و نمي تواند به عنوان جبران خسارت مطرح شود. به خاطر اين که تعداد زياد مردم شکايت داشتند که مال و اموال و خانه و زندگي شان نيز ازبين رفته است."

به گفته او، تيم تحقيقاتي کميسيون مستقل حقوق بشر شواهدي را مبني بر استفاده از فاسفور مشاهده نکرده ، اما سوختگي هايي از اثر اسلحه آتش زا ديده شده است. در همين حال، کميسيون مستقل حقوق بشر از نيروهاي بين المللي خواسته است که تدابير بيشتر اتخاذ نمايند تا در حملات هوايي ميان غيرنظاميان و شورشيان تفکيک صورت بگيرد. همچنان از حمله هوايي به عنوان آخرين گزينه استفاده شود و آن هم در وقتي که خطر آن به مردم و اهداف ملکي به حداقل رسانده شود.

اين کميسيون از دولت افغانستان نيز مي خواهد در جمع آوري معلومات استخباراتي و ارتقاي ظرفيت نيروهاي داخلي مسووليت بيشتر به عهده بگيرد، تيم تحقيقاتي ايجاد و تربيه کند، و پاليسي مساعدت به بازماندگان را بازنگري کند. کميسيون حقوق بشر از مخالفان نيز خواسته است تا از جنگ کردن در مناطق مسکوني و استفاده از مردم به عنوان سپر انساني اجتناب کنند.

عارف فرهمند، کابل

ويراستار: مبلغ

آگهی