تجلیل از 91 سالروزاسترداد واستقلال افغانستان دربامیان | افغانستان | DW | 20.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

تجلیل از 91 سالروزاسترداد واستقلال افغانستان دربامیان

ازنودیکمین سالروزاسترداد استقلال افغانستان روزپنجشنبه درلیسه ای ذکورمرکزبامیان طی محفلی با حضورمقام های محلی، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان وزنان تجلیل به عمل آمد.

تجلیل از سالروز استراداد استقلال افغانستان درکابل، این روز درسراسر افغانستان جشن گرفته می شود.

تجلیل از سالروز استراداد استقلال افغانستان درکابل، این روز درسراسر افغانستان جشن گرفته می شود.

دراین همایش سخنرانان از رشادت ها وپایمردی های مردم افغانستان که درمقابل حکومت بریتانیا 91 سال پیش نشان داده بود واز حس وطن دوستی وجان نثاری های مردم افغانستان به نیکی یادنمود.

ازاین روز همه ساله درولایت بامیان تجلیل می شود، اما طی سال های اخیر تجلیل از این روز به گرمی وشورهیجان که درسال های قبل دایرمی شد، برگزارنمی شود، درواقع تجلیل از این روزبه کارمندان دولتی خلاصه شده است.

تعداد از فرهنگیان بامیان می گویند: " ما فقط به شهامت ومردانگی کسان که آنروز جان های شان از دست داده افتخارمی می کنیم واز جان نثاری آنان تجلیل نموده یاد بودبه عمل می آوریم."

این که تجلیل از این روز چه پیامی را می تواند برای نسل جون داشته باشد، محمدباقراندیشمند، دانشجوی دانشگاه بامیان می گوید: " تجلیل از این روز حس وطن دوستی وظلم ستیزی را برای نسل جوان تقویت می کند."

سوال این جا است که آیا آنچه راکه افغانستان 91 سال قبل داشت ، امروز دارد؟ محمد باقرمی گوید:

" افغانستان درحال حاضربه میدان منازعه و رقابت چندین کشورتبدیل شده است."

اومی گوید" افغانستان از لحاظ فرهنگی، سیاسی ،اقتصادی کاملا به بیگانگان وابسته است، هم اکنون بیش از چهل کشورجهان درافغانستان درامورات مختلف افغانستان مداخله می کند وما حتی قادرنیستیم که امنیت خودرا تامین کنیم ."

محمدحسن یکی دیگراز باشندگان این ولایت می گوید: " تجلیل از همچو روزهای ملی باعث می شودکه که نسل جوان از معضلات و مشکلاتی را که افغانستان درگذشته به آن دچاربوده است، آگاهی حاصل نماید.

کریم جاوید، بامیان

ویراستار: یاسر

آگهی